Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

 


   http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну / Лановецьке об'єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області / Зміни в законодавстві

Зміни в законодавстві


Про зміни в пенсійному забезпеченні у 2017 році

 

З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 (далі – Закон 1801), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774 (далі – Закон 1774), з 05.01.2017 – Закон України «Про Вищу раду правосуддя» (далі – Закон 1798), якими врегульовано  питання пенсійного забезпечення   у 2017 році.

1. Законом 1801 з 01.01.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить - 1 247 грн., з 01.05.2017 - 1 312 грн, з 01.12.2017 - - 1 373 грн.

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2017 становить – 1544 грн., з 01.05.2017 -- 1 624 грн, з 01.12.2017 - - 1 700 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1600 грн., відповідно, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 40 000 грн. (двадцять п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок –  1 600 грн. х 25). З 01.05.2017 цей показник встановлено в розмірі  1 684 грн, максимальна величина - 42 100 грн., з 01.12.2017 прожитковий мінімум для працездатних осіб - 1 762 грн., максимальна величина –  44 050 грн.

2. Відповідно до Закону 1774:

2.1. У 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році. Водночас запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів. У зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам,  які працюють :

- на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України  "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"),

- в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”), здійснюється у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зазначенийпорядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно якого їм призначена пенсія, в тому числі  згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

2.2. Виплата пенсій, призначених особам,  на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист",  відповідно до законів України «Про державну службу» та  «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється  в повному обсязі.

2.3.  Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб,  які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

2.4. По  31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії  (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати               10 740 грн. (крім щомісячного довічного грошового утримання).

2.5. При визначенні розміру допомоги на поховання у разі смерті одержувача пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" застосовується розмір мінімальної заробітної плати 1600 грн. Таким чином,мінімальнийрозмір допомоги на поховання відповідно до статті 61 зазначеного Закону  складає 8000,00 грн. (1600,00*5) ( пункт 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону №1774).

3. З 30.09.2016 набрав чинності Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 № 1402 (далі – Закон 1402), який не передбачав обмеження щомісячного довічного грошового утримання максимальним розміром та не встановлював особливий  порядок виплати працюючим пенсіонерам. У зв’язку з вищевикладеним щомісячне довічне грошове утримання призначалося/перераховувалося, в тому числі з 01.12.2016 у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, без  обмеження максимальним розміром.

Законом 1774 з 01.01.2017 встановлено обмеження щомісячного довічного грошового утримання  максимальним розміром 10740 грн. та  особливий порядок виплати в період роботи. Щомісячне довічне грошове утримання, яке призначене/перераховане з 01.01.2017, обмежується максимальним розміром  10740 грн. та застосовується особливий порядок виплати щомісячного довічного грошового утримання, що визначено пунктом 25  розділу ХІІ Закону 1402 в редакції Закону 1774.

З  05.01.2017 відповідно до Закону 1798  щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці виплачується без обмеження максимальним розміром та без урахування особливого порядку виплати в період роботи.

4. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляється з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність        (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470,00 грн. на місяць. Ставка податку на доходи фізичний осіб – 18 %, військового збору – 1,5% бази оподаткування.

Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.

 

Зміни у законодавстві з 01 січня 2017 року

 

         З 1 січня 2017 року, відповідно до Закону України “ Про Державний бюджет України на 2017 рік” прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає  1 544 гривні, з 1 травня 1 624 гривні, а з 1 грудня  1 700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 1 355 гривень,   з 1 травня  1 426 гривень, з 1 грудня 1 492 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 1 689 гривень, з 1 травня 1 777 гривень, з 1 грудня 1 860 гривень; працездатних осіб: з 1 січня  1 600 гривень, з 1 травня 1 684 гривні, з 1 грудня 1 762 гривні; осіб, які втратили працездатність з 1 січня 1 247 гривень, з 1 травня 1 312 гривень, з 1 грудня 1 373 гривні.

         Державним бюджетом затверджено зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень у місячному вимірі, та у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні. Підвищення мінімальної заробітної плати стосується всіх без виключення працюючих в Україні громадян.

         З 01.01.2017 Законом України від 06.12.2016 № 1774 — VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі — Закон № 1774) передбачена фінансова відповідальність роботодавців за недотримання норм трудового законодавства.

         Починаючи з 01.01.2017, статтею 265 Кодексу законів про працю України запроваджені фінансові санкції стосовно юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 гривень).

         У разі, якщо недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафу складе 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення ( 320000 гривень).

         Крім того, у зв’язку із встановленням розміру мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень Законом України “Про Державний бюджет на 2017 рік” значно збільшені розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України.

За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі розмір штрафу складатиме 9600 гривень.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 32000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

         Мінімальний страховий внесок - добуток розміру мінімальної заробітної плати (дохід) і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ст.1 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», N1058-IV, 09.07.2003).

Відповідно ст.8 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (N2464-VI, 08.07.2010) мінімальний страховий внесок для всіх платників (крім пільгових категорій) встановлено: з 1 січня 2017 року – 704 гривні   (3 200грн.х22%).

         Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п.4 ч.1 ст.1 ЗУ N2464) становить: з 1 січня 2017 року – 40 000 грн.  (1 600грн.х25%);   з 1 травня 2017 року – 42 100 грн.  (1 684грн.х25%);   з 1 грудня 2017 року – 44 050 грн.  (1 762грн.х25%).

 

Cпеціалістами Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області проведено роз’яснювальну роботу

 

Зміни у пенсійному забезпеченні

 

Проведено засідання районної спеціальної комісії під керівництвом заступника голови районної державної адміністрації Петра Тиньо
 

Анонси подій

Інформаційні послуги

Актуальна тема