Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

 


   http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну / Агропромисловий комплекс

Комплексна програма


Проект                                                                СХВАЛЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу

Збаразького району на 2016-2020 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 січня 2016 року №22-од „Про розроблення проекту комплексної програми розвитку агропромислового комплексу району на 2016-2020 роки”

3.

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Збаразька міжрайонна державна лабораторія ветеринарної медицини

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Суб’єкти господарювання, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

1)

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І - 2016-2017 роки

ІІ - 2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні комплексної програми

 

Районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

 

6600,0 тис. грн.

1)

коштів районного бюджету

500,0 тис. грн.

2)

коштів інших джерел (власних коштів сільськогосподарських підприємств району)

6100,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу району на 2016 - 2020 роки (далі – Програма) спрямована на всебічну підтримку агропромислових формувань з метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

З метою подолання кризових явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу району, забезпечення стабільності розвитку та враховуючи те, що сільськогосподарська галузь є пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад 60 відсотків валової продукції регіону, вона вимагає фінансової підтримки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” розвиток агропромислового комплексу віднесено до пріоритетних напрямів розвитку на період до 2020 року.

На сьогодні важливою проблемою у галузі рослинництва є відсутність у сільськогосподарських підприємствах району високоврожайних сортів насіння. Вирішення цієї проблеми дасть можливість проводити посів зернових насінням не нижче другої репродукції, що у свою чергу дасть можливість щорічно підвищувати валовий збір зернових.

На даний час населення району не забезпечене в повному обсязі вітамінними плодоягідними продуктами. В 2015 році сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 109 тонн плодоягідної продукції, або із розрахунку 2 кг на одного жителя (при мінімальній потребі 64 кг). 

Тваринництво - одна з найважливіших галузей сільського господарства, в якій з року в рік скорочується поголів’я сільськогосподарських тварин. У порівнянні з 2000 роком у всіх категоріях господарств виробництво м’яса зменшилося на 1,3 тис. тонн або на 26 відсотків, поголів’я великої рогатої худоби з 27,6 тис. голів скоротилося до 15,3 тис. голів на сьогоднішній день. Це досить важлива проблема, яка потребує фінансової підтримки.

Молочне скотарство, як основна галузь з виробництва молока і м’яса, відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними та дієтичними продуктами харчування.

Основою ведення тваринницької галузі – є відтворення високопродуктивного поголів’я. Парування корів і телиць доморощеними бичками призводить до зникнення високопродуктивних  тварин. Виділення коштів на часткове здешевлення штучного осіменіння сільськогосподарських тварин дасть можливість щороку додатково одержувати приплід молодняка високої племінної якості із високим селекційним індексом, що в свою чергу призведе до збільшення виробництва тваринницької продукції.

 

 

 

 

 

3. Визначення мети програми

 

Метою програми є:

- розвиток  агропромислового комплексу району на основі застосування нових економічних підходів та фінансової підтримки;

- щорічне підвищення урожайності сільськогосподарських культур та стійкості рослин проти хвороб;

-         стабілізація і подальше збільшення виробництва плодів і ягід;

-         створення сприятливих умов для збільшення виробництва і переробки плодів та ягід, впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів плодових та ягідних культур для отримання подальшого підвищення врожайності і стимулювання залучення інвестицій у виробництво;

- поліпшення племінних та порідних якостей поголів’я сільськогосподарських тварин у всіх категоріях господарств району;

- збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я;

- збір інформації про напрямки фінансування агропромислового комплексу потенційними інвесторами, запровадження постійного моніторингу залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки;

- проведення моніторингу організаційних заходів щодо реформування аграрного сектора економіки району.

 

 

4. Обгрунтуванняшляхів і засобів розв'язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Основні шляхи досягнення розвитку усіх галузей сільського господарства це створення умов для підвищення рівня роботи агропромислового комплексу району на основі нових економічних підходів та фінансової підтримки, сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконалення практичних навичок прибуткового господарювання,  поліпшення добробуту та розвитку соціальної сфери села.

Передбачається сформувати систему обслуговування галузей рослинництва та тваринництва на селі, що дасть можливість більш раціонально та ефективно використовувати землі сільськогосподарського призначення, нарощувати поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищувати їх продуктивність, сформувати конкурентноспроможний аграрний сектор.

З цією метою надаватиметься допомога агроформуванням всіх форм власності у вирощуванні та використанні сортового насіння, придбання якісного посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, закупівлі устаткування для підтримки галузі тваринництва.

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми                                                                                     

                                                                                                                              (тис.гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі

1000,0

1207,0

1317,0

1483,0

1593,0

6600,0

районний бюджет

107,0

117,0

133,0

143,0

500,0

кошти інших джерел (власні кошти сільськогосподарських підприємств району)

1000,0

1100,0

1200,0

1350,0

1450,0

6100,0

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Збаразького району на 2016 - 2020 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти років у два етапи: І – 2016-2017 роки; ІІ – 2018-2020 роки.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем - розвиток агропромислового комплексу району.

Основним завданням програми є:

- сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

- підтримка розвитку насінництва;

- збільшення виробництва продукції рослинного походження;

- підтримка розвитку садівництва;

- збільшення виробництва  продукції тваринного походження;

- розвиток молочної галузі;

- участь сільськогосподарських товаровиробників у проведенні виставкових та ярмаркових заходів з метою просування  товарів, які виробляються підприємствами району на внутрішні і зовнішні ринки;

- фінансове забезпечення агропромислового комплексу.

         Напрямки виконання програми залишаються незмінними впродовж дії програми і до її закінчення.

         Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

         - підтримка галузі рослинництва;

         - підтримка галузі тваринництва.

         Вирощування та впровадження у виробництво високоврожайних сортів дасть можливість довести посіви зернових культур насінням не нижче другої репродукції на кінець 2020 року та отримати валовий збір зернових у: 2016 – 82,0 тис. тонн; 2017 – 84,0 тис. тонн; 2018 – 86,0 тис. тонн; 2019 році – 88,0 тис. тонн, 2020 році – 91,0 тис. тонн.

         Для заохочення господарств району до посадки плодово-ягідних багаторічних насаджень необхідно проводити щорічну часткову компенсацію витрат, пов’язаних із закупівлею посадкового матеріалу в плодорозсадниках області за рахунок коштів районного бюджету.

Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ щороку за рахунок закупівлі посудин для зберігання сперми, дозволить покращити племінні якості тварин і дасть щорічний приріст телят на 5 відсотків: 2016 рік – 6300 гол.; 2017 – 6600 гол.; 2018 – 6900 гол.; 2019 – 7200 гол.; 2020 – 7500 гол.

Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння дасть можливість збільшити виробництво молока, підвищити продуктивність худоби, а також дасть можливість виробляти більш якісну молочну сировину.

Участь сільськогосподарських підприємств району у проведенні виставкових та ярмаркових заходів дасть можливість налагодити нові господарські зв’язки.

 

 

 


 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Підтримка галузі рослинництва

 

1.1. Розвиток насінництва

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,

сільськогосподарські підприємства району

Власні кошти сільськогоспо-дарських підприємств

 

1000,0

 

1100,0

 

1200,0

 

1350,0

 

1450,0

Вирощування, закупівля, сорто-оновлення та використання сільськогосподарськими підприємствами району високо-врожайних сортів насіння, що дасть можливість проводити посіви зернових не нижче другої репродукції та отримати валовий збір зернових культур:

2016 – 82,0 тис. тонн;

2017 – 84,0 тис. тонн;

2018 – 86,0 тис. тонн;

2019 – 88,0 тис. тонн;

2020 – 91,0 тис. тонн.

1.2. Розвиток садівництва, часткове відшкодування вартості саджанців плодових та ягідних культур

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району, суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи

Районний бюджет

 

 

 

60,0

 

70,0

 

80,0

 

90,0

Щорічне закладення молодих садів аграрними формуваннями району:

2017 – 5,0 га;

2018 – 7,0 га;

2019 – 8,0 га;

2020 – 9,0 га.

2.

Підтримка

галузі тваринництва

2.1. Підтримка індиві-дуального виробника молока через відшкоду-вання витрат за закуплені установки індивідуального доїння корів

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації, сільськогосподарські виробники району

Районний бюджет

 

 

 

35,0

 

35,0

 

35,0

 

35,0

Відшкодування витрат за закуплені установки інди-відуального доїння корів:

2017 – 7 установок;

2018 – 7 установок;

2019 – 7 установок,

2020 – 7 установок,

що дасть змогу збільшити виробництво молока в особис-тих селянських господарствах, підвищити продуктивність худоби та забезпечити виробництво більш якісної молочної сировини

 

 

2.2. Придбання посудин Дюара для сільських пунктів штучного осіменіння

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації, сільськогосподарські виробники району

Районний бюджет

 

 

 

12,0

 

12,0

 

18,0

 

18,0

Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ за рахунок закупівлі посудин для зберігання сперми дозволить покращити племінні якості тварин і дасть приріст поголів’я телят 5 % щорічно:

2016 - 6300 гол.;

2017 - 6600 гол.;

2018 - 6900 гол.;

2019 - 7200 гол.;

2020 - 7500 гол.

 

 

 

* Примітка: розрахунок потреби коштів для реалізації заходів програми у 2016-2020 роках згідно з  додатком.


 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координація виконання заходів комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Збаразького району на 2016 - 2020 роки та освоєння коштів, виділених із районного бюджету на її фінансування, покладається на управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації, яке щороку подає відповідний звіт до районної державної адміністрації та районної ради.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів між виконавцями програми, здійснюється  управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації за погодженням із бюджетною комісією районної ради.

 

 

 

Керівник апарату районної

    державної адміністрації                                                                     П.В. ЖИТКО

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до розділу 6 комплексної програми       

розвитку агропромислового

комплексу Збаразького району

на 2016-2020 роки

 

1.     Підтримка галузі рослинництва

 

1.1    Розвиток насінництва

 

Вирощування, закупівля, сортооновлення та використання сільськогосподарськими підприємствами району високоврожайних сортів насіння, що дасть можливість проводити посіви зернових не нижче другої репродукції.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів сільськогосподарських підприємств району.

Потреба в коштах становить:

 

2016 рік – 1000,0 тис. гривень

2017 рік – 1100,0 тис. гривень

2018 рік – 1200,0 тис .гривень

2019 рік – 1350,0 тис. гривень

2020 рік – 1450,0 тис. гривень

 

1.2. Розвиток садівництва, часткове відшкодування вартості саджанців плодових та ягідних культур

 

Придбання та посадка  високопродуктивних саджанців районованих вітчизняних та зарубіжних сортів плодово-ягідних культур.

Фінансування закупівель проводитиметься із районного бюджету починаючи із 2017 року.

Потреба в коштах становить:

 

2017 рік – 3000 шт. * 20 грн. = 60,0 тис. грн.

2018 рік – 3500 шт. * 20 грн. = 70,0 тис. грн.

2019 рік – 4000 шт. * 20 грн. = 80,0 тис. грн.

2020 рік – 4500 шт. * 20 грн. = 90,0 тис. грн.

 

2.     Підтримка галузі тваринництва

 

2.1. Підтримка індивідуального виробника молока через відшкодування витрат за придбані установки індивідуального доїння корів

 

Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння корів дасть змогу збільшити виробництва молока селянськими господарствами, підвищити продуктивність худоби та забезпечити виробництво більш якісної молочної сировини.

         Кошти на відшкодування витрат здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету починаючи із 2017 року.

         Потреба у коштах становить:

 

2017 рік – 7шт. * 5,0 тис. грн. = 35,0 тис. грн.

2018 рік - 7шт. * 5,0 тис. грн. = 35,0 тис. грн.

2019 рік - 7шт. * 5,0 тис. грн. = 35,0 тис. грн.

2020 рік - 7шт. * 5,0 тис. грн. = 35,0 тис. грн.

 

2.2. Придбання посудин Дюара для сільських пунктів штучного осіменіння

    

Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ за рахунок закупівлі посудин для зберігання сперми дозволить покращити племінні якості тварин. Це можливо за рахунок закупівлі посудин Дюара для зберігання сперми.

Фінансування закупівель проводитиметься із районного бюджету починаючи із 2017 року.

Потреба в коштах становить:

 

2017 рік – 2шт. * 6,0 тис. грн. = 12,0 тис. грн.

2018 рік - 2шт. * 6,0 тис. грн. = 12,0 тис. грн.

2019 рік - 3шт. * 6,0 тис. грн. = 18,0 тис. грн.

2019 рік - 3шт. * 6,0 тис. грн. = 18,0 тис. грн.

 

 

 

        

 
 

Анонси подій

Інформаційні послуги

Актуальна тема