Тернопільська районна державна адміністрація
46009, м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В"- провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної адміністрації


Додаток 1

до наказу начальника управління соціального захисту населення Тернопільської

районної державної адміністрації

05.05.2018  № 5-од

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

провідного спеціалістасектору  відділу бухгалтерського обліку

управління соціального захисту населення

Тернопільської районної державної адміністрації

Тернопільської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIV та інших нормативно – правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансову діяльність бюджетної установи, наказів керівника установи.

2. Складає та контролює , відповідно до лімітних довідок, кошториси доходів та видатків по КВК 08 ( Допомоги та інші соціальні виплати):

- допомога у зв’язку з вагітністю і пологами;

- допомога при усиновленні дитини;

- допомога при народженні дитини;

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- допомога на дітей одиноким матерям;

- тимчасова державна допомога дітям;

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд;

- допомога по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

- щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

- державна соціальна допомога на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя.

3. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій фінансово – господарської діяльності установи у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечує дотримання порядку розрахунків, визначає джерела погашення заборгованості, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів.

     5. Опрацьовує первинні документи до меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)» та відповідає за підготовку цього меморіального ордеру.

6. Опрацьовує первинні документи до меморіальних ордерів №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» та відповідає за підготовку цього меморіального ордеру.

   7.  Веде книгу «Журнал –головна», «Облік розрахунків» та «Облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків загального фонду».

  8. Веде облік поступлення та руху матеріальних цінностей на позабалансових рахунках.

  9. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову, бюджетну, державну статистичну та іншу звітність в порядку, встановлену законодавством.

  10. Забезпечує підготовку та оприлюднення інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів. (Є- Data).

  11. Контролює роботу з питань, пов'язаних з виконанням кошторису установи, проводить аналіз використання бюджетних асигнувань з метою виявлення резервів та запобігання витратам, здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку,

  12. Готує акти звірки з поштою по виплатах.

  13. Готує інформації та відповіді з питань звітності і бухгалтерського обліку на запити.

  14. Застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт.

  15. Проводить роз’яснювальну роботу серед населення по питаннях  виплати допомог та соціальних компенсацій, субсидій.

  16. Дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт під час перебування на території установи.

  17.Дотримуваться правил внутрішнього трудового розпорядку.

  18. Виконує розпорядження та накази безпосереднього керівництва та головного бухгалтера, що стосується його роботи.

  19. Систематично працює над підвищенням професійної кваліфікації

 

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 3500 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

 6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7)декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів:  17 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 24 травня 2018 року о 10.00 за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 10, каб. 8

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Явна Ольга Степанівна

тел. (0352) 53-25-03

 

ternraj@sobes-ter.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Професійна компетентність

 

Вимога

 Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок.

3.

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4.

Технічн івміння

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

7

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

                                          

 

Професійні знання

 

Вимога

 Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закону України  «Про звернення громадян»;

- Закону України  «Про інформацію»;

- Закону  України  «Про доступ до публічної інформації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

- Закону України  «Про захист персональних даних»;

- Закону України  «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

- Закону України  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- Закону  України  «Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства» - Закону  України  «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

- Закону  України  «Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- Закону  України  «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- Закону  України  «Про захист інформації  в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

 - Закону  України  «Про електронні документи та електронний документообіг»;

- Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  соціального захисту населення, інструкцій з діловодства.

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером - рівень користувача; досвід роботи з офісним пакетом MicrosoftOffice (Word, Excel), навики роботи з інформаційно - пошуковими системами  мережі Інтернет. 

 

 

 

 

Заступник начальника управління–

начальник відділу з питань праці

та соціально-трудових відносин                                           Т.О.Матвіїшин

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

   

Актуальна тема

Звернення до сільських, селищних голів

З метою популяризації здорового способу життя протягом березня - жовтня поточного року в Тернопільському районі впроваджується щорічна Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене».

Для учасників АТО та членів їх сімей працює гаряча лінія

Орієнтовний розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Всеукраїнський Центр пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти воїнів АТО готовий допомогти усім хто розшукує своїх рідних, знайомих чи колег

ДОРОЖНЯ КАРТА для проведення лікування та медичної реабілітації демобілізованих

Про проведення в районі заходів шостої  черги мобілізаційного розгортання

ІНФОРМАЦІЯ щодо розвитку туризму в Тернопільському районі

ЗМІНИ до Положення про  порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Все про СУБСИДІЇ

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання супутніх  послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг

УВАГА ЗМІНЕНИЙ ГРАФІК прийому громадян у Тернопільській районній державній адміністрації