Тернопільська районна державна адміністрація
46009, м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Звернення громадян / Нормативно правові акти з питань розгляду звернень громадян

ЗУ "Про статус народного депутата України" (витяг)


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус народного депутата України

(витяг)

Стаття 15. Право народного депутата України на депутатський запит

1. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до

Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України,

до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а

також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території

України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

2. Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету

Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента

України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників

інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до

керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України,

незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань,

віднесених до їх компетенції.

3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, а у випадку,

передбаченому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України, також на

вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, і розглядається на

засіданні Верховної Ради України.

4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту

відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, однією п'ятою від її

конституційного складу.

Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата,

групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо

(положенням частини другої статті 15 дано офіційне

тлумачення Рішенням Конституційного Суду

України від 20.03.2002 р. N 4-рп/2002)

(положенням частини другої статті 15 дано офіційне

тлумачення Рішенням Конституційного Суду

України від 05.03.2003 р. N 5-рп/2003)

(положенням частини другої статті 15 дано офіційне

тлумачення Рішенням Конституційного Суду

України від 14.10.2003 р. N 16-рп/2003)

(положенням частини третьої статті 15 дано офіційне

тлумачення Рішенням Конституційного Суду

України від 14.10.2003 р. N 16-рп/2003)

підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради

України.

5. Президент України, керівники органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані

повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради

України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у п'ятнадцятиденний

строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк,

Президент України, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого

самоврядування, підприємства, установи, організації, до якого звернуто запит,

зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного

депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (які

внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця

після одержання запиту.

6. Народний депутат має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним

запиту керівником органу державної влади чи органу місцевого самоврядування,

підприємства, установи та організації.

7. На вимогу народного депутата керівник органу державної влади чи органу місцевого

самоврядування, підприємства, установи та організації, якому адресовано запит,

зобов'язаний повідомити народному депутатові про день розгляду порушених у запиті

питань завчасно, але не пізніше ніж за три дні до їх розгляду.

8. Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надається відповідно

Голові Верховної Ради України і народному депутату, який його вніс. Відповідь на

депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради

України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату,

підпис якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України.

Відповідь надається в обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної

влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено запит, за підписом

його керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації,

об'єднання громадян, на ім'я яких було направлено запит.

9. Народний депутат, представник групи народних депутатів, комітет Верховної Ради

України мають право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. По відповіді на

депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не

менше однієї п'ятої від конституційного складу Верховної Ради України.

10. При обговоренні відповіді на депутатський запит на засіданні Верховної Ради України

повинні бути присутні у порядку, встановленому законом про Регламент Верховної Ради

України, керівники, до яких звернуто запит. Вони можуть уповноважувати інших осіб

бути присутніми при обговоренні відповіді на запит лише у виняткових випадках із

вмотивованим обгрунтуванням.

(положенням абзацу другого частини четвертої статті

15 дано офіційне тлумачення Рішенням

Конституційного Суду України від 14.10.2003 р. N

16-рп/2003)

11. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит Верховна Рада України

приймає відповідне рішення.

Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення

1. Народний депутат має право на депутатське звернення до органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і

організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань громадян з

питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним

питань.

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата,

звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових

осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні

дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники

підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське

звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати

письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у

визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин

продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням

продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

3. Народний депутат, який направив звернення, може бути присутнім при його розгляді,

про що він повідомляє відповідний орган державної влади, орган місцевого

самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій,

об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа,

відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов'язана завчасно, але не

пізніше ніж за день повідомити народного депутата про час і місце розгляду звернення.

4. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному

депутату не пізніш як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в

обов'язковому порядку і безпосередньо тим органом державної влади чи органом

місцевого самоврядування, до якого було направлено звернення, за підписом його

керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації,

об'єднання громадян.

Стаття 17. Права народного депутата України у взаємовідносинах із

органами державної влади, органами місцевого самоврядування,

(положенням частини першої статті 16 дано офіційне

тлумачення Рішенням Конституційного Суду

України від 20.03.2002 р. N 4-рп/2002)

(положенням частини першої статті 16 дано офіційне

тлумачення Рішенням Конституційного Суду

України від 05.03.2003 р. N 5-рп/2003)

підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян

України та іноземних держав

1. Народний депутат, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної

Ради України, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними

органами іноземних держав лише від свого імені.

У відносинах з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних

держав народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси

України, її громадян і не завдавати своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам.

2. Народний депутат користується правом невідкладного прийому з питань депутатської

діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території

України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських

організацій і політичних партій.

3. Народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата

України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та

органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі

підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від

їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Вимоги про пред'явлення чи

оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та

перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом.

4. Народний депутат має право порушувати у Верховній Раді України або її органах

питання про необхідність проведення перевірок додержання законів органами державної

влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями

та об'єднаннями громадян, розташованими на території України, чи їх посадовими

(положенню частини другої статті 17 щодо права

народного депутата України на невідкладний прийом

дано офіційне тлумачення Рішенням

Конституційного Суду України від 10.04.2003 р. N 7-

рп/2003)

(положенню частини третьої статті 17 щодо права

народного депутата України діючого скликання при

пред'явленні посвідчення народного депутата

України безперешкодно відвідувати органи

державної влади та органи місцевого

самоврядування, а також його права

безперешкодного доступу на всі підприємства, в

установи та організації, розташовані на території

України, дано офіційне тлумачення Рішенням

Конституційного Суду України від 10.04.2003 р. N 7-

рп/2003)

особами, про проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес, та

брати участь у таких розслідуваннях в порядку, встановленому законом.

5. Народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і

інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень

законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з

вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх

посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі

порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з

депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи

органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.

Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники

підприємств, установ та організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких

звернуто вимогу народного депутата про припинення порушення законності, зобов'язані

негайно вжити заходів щодо усунення порушення, а за необхідності - притягнути винних

до відповідальності з наступним інформуванням про це народного депутата. У разі

невжиття заходів щодо усунення порушення посадові особи несуть дисциплінарну,

адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.

6. Народний депутат має право брати участь у розгляді в органах державної влади і

органах місцевого самоврядування пропозицій та вимог виборців, інших питань,

пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень.

7. Народний депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій

сільських, селищних, міських, районних у містах (в містах з районним поділом), районних

і обласних рад та засіданнях їх органів.

8. Народний депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді

пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових

осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств,

установ та організацій. Керівник органу державної влади чи органу місцевого

самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі народного депутата особисто

або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу за погодженням з народним

депутатом.

9. Народний депутат має право одержати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням

ним депутатських повноважень, від органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, їх посадових осіб, які зобов'язані надати йому таку інформацію в

порядку та строки, визначені цим Законом.

10. Народний депутат має право зустрічатися з виборцями, колективами підприємств,

установ та організацій, об'єднаннями громадян, у чому йому повинні невідкладно сприяти

їх керівники.

11. Народний депутат має також інші права, передбачені Конституцією України та

законами України.

(Закон, ВР України, від 17.11.1992, № 2790-XII )__
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

   

Актуальна тема

Звернення до сільських, селищних голів

З метою популяризації здорового способу життя протягом березня - жовтня поточного року в Тернопільському районі впроваджується щорічна Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене».

Для учасників АТО та членів їх сімей працює гаряча лінія

Орієнтовний розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Всеукраїнський Центр пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти воїнів АТО готовий допомогти усім хто розшукує своїх рідних, знайомих чи колег

ДОРОЖНЯ КАРТА для проведення лікування та медичної реабілітації демобілізованих

Про проведення в районі заходів шостої  черги мобілізаційного розгортання

ІНФОРМАЦІЯ щодо розвитку туризму в Тернопільському районі

ЗМІНИ до Положення про  порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Все про СУБСИДІЇ

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання супутніх  послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг

УВАГА ЗМІНЕНИЙ ГРАФІК прийому громадян у Тернопільській районній державній адміністрації