Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

ЗВІТ 23


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018  року

     1. 1500000                Управління соціального захисту населення   Чортківської РДА         ____________ 
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
     2. .     1510000                Управління соціального захисту населення  Чортківської РДА
               (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
     3. 1513190             надання  пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби,органів внутрішніх справ та громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу 
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
85,7  85,7 85,7  85,7 -  -
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)


з/п КПКВК  КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період Касові видатки (надані кредити)
за звітний період Відхилення
    загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1513190  Підпрограма  надання  пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби,органів внутрішніх справ та громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу   85,7  85,7 85,7  85,7 -  -
   Завдання Забезпечення надання  пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби,органів внутрішніх справ та громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу          
   Усього 85,7  85,7 85,7  85,7 -  -
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період(тис. грн)
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період Відхилення
 загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Районна програма на 2015-2019р.»Ветеран»                       85,7  85,7 85,7  85,7 -  -
Усього                      85,7  85,7 85,7  85,7 -  -
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
 1513190 Підпрограма  надання  пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби,органів внутрішніх справ та громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу       
  Завдання Забезпечення надання  пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби,органів внутрішніх справ та громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу       
1  затрат        
  показник грн кошторис 85,7 85,7 -
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2  продукту       
  показник осіб  119 119 
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3  ефективності       
  показник грн  60 60 
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4  якості       
  показник %  100 100 
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
  Аналіз стану виконання результативних показників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
    (тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
   загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Підпрограма 1             
 Інвестиційний проект 1             
 Надходження із бюджету             
 Інші джерела фінансування (за видами)  х   х   х   х  
 …             
 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
 Інвестиційний проект 2             
 …             
 Усього             
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________            В.Д.ЦВЄТКОВ
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів                               __________             Г.М.ЦАПЛАП
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)        
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема