Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

ЗВІТ 22


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

     1. 1500000                Управління соціального захисту населення   Чортківської РДА         
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
     2. .     1510000                Управління соціального захисту населення  Чортківської РДА
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
     3. 1513181             надання  соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні послуги громадян похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам ,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в установах соціального обслуговування 
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
261,0  261,0 261,0  261,0 -  -
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)


з/п КПКВК  КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період Касові видатки (надані кредити)
за звітний період Відхилення
    загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1513181  Підпрограма надання  соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні послуги громадян похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам ,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в установах соціального обслуговування
 261,0  261,0 261,0  261,0 -  -
   Завдання
Забезпечення надання  соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні послуги громадян похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам ,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в установах соціального обслуговування 
         
   Усього 261,0  261,0 261,0  261,0 -  -
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період(тис. грн)
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період Відхилення
 загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Регіональна цільова програма 1         
Підпрограма 1         
Підпрограма 2         
…         
Усього         
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення
1 2 3 4 5 6 7 8
 1513181 Підпрограма
надання  соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні послуги громадян похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам ,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в установах соціального обслуговування       
  Завдання
Забезпечення надання  соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні послуги громадян похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам ,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в установах соціального обслуговування        
1  затрат  грн кошторис   261,0 261,0 -
  показник     
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
2  продукту       
  показник     
  Чисельність осіб,які звернулись за призначенням компенсацій осіб базові дані 124 124 
  Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг,зокрема Осіб  базові дані 124 124 
  Інвалідам І групи Осіб базові дані 36 36 
  Громадянам похилого віку Осіб базові дані 60 60 
  Інвалідам ІІ групи Осіб базові дані 20 20 
  Дітям-інвалідам Осіб базові дані -  
  Інвалідам ІІІ групи Осіб базові дані 6 6 
  Хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги Осіб базові дані   
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3  ефективності       
  Середній розмір допомоги грн. базові дані   
  Інвалідам І групи грн. базові дані 213 213 
  Громадянам похилого віку грн. базові дані 142 142 
  Інвалідам ІІ групи грн. базові дані 142 142 
  Дітям-інвалідам грн. базові дані   
  Інвалідам ІІІ групи грн. базові дані 112 112 
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4  якості       
  показник   100 100 
  Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
  Аналіз стану виконання результативних показників
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3    (тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
   загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Підпрограма 1             
 Інвестиційний проект 1             
 Надходження із бюджету             
 Інші джерела фінансування (за видами)  х   х   х   х  
 …             
 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
 Інвестиційний проект 2             
 …             
 Усього             

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________       В.Д.ЦВЄТКОВ
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів                               __________        Г.М.ЦАПЛАП
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)        
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема