Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

ЗВІТ 16


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року

 

1.     1500000                Управління соціального захисту населення  Чортківської районної державної    адміністрації

                                      (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

2.     1510000                Управління соціального захисту населення Чортківської районної державної     адміністрації 

                                               (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.       1511060           070303         забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей

      (КПКВК МБ)   (КТФКВК)1    позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та                     

                                                        прийомних сім’ях

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

703,8

 

703,8

702,1

 

702,1

1,7

 

1,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1511060

 

Програма забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім”ях  

                                                      

703,8

 

703,8

702,1

 

702,1

1,7

 

1,7

 

 

 

Завдання Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання-дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім”ями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

703,8

 

703,8

702,1

 

702,1

1,7

 

1,7

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період                                                                                                                                                                                   (тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1511060

Програма забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім”ях  

                                                      

грн

кошторис

703,8

702,1

1,7

 

 

Завдання Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання-дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім”ями

 

 

 

           

 

1

 

затрат

 грн

 кошторис

 703,8

702,1

1,7

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дитячих будинків сімейного типу

осіб

базові дані

2

2

 

 

 

Кількість батьків-вихователів

осіб

базові дані

4

4

 

 

 

Кількість прийомних сімей

осіб

базові дані

3

3

 

 

 

Кількість прийомних батьків

осіб

базові дані

5

5

 

 

 

Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу

осіб

базові дані

11

11

 

 

 

Кількість вихованців у прийомних сім”ях

осіб

базові дані

3

3

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

Середній розмір допомоги

грн.

базові дані

3378

3378

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 %

 

100

100

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                    __________  ________________________
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ________________________
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)        
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема