Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

З 3


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _________2017____ року


 

 

     1. _____14_______ ____ Відділ охорони здоровя Чортківської райдержадміністрації ___________________________
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. ____1412180_ Чортківський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги_____
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. ____1412180_____  Первинна медична допомога населенню _______________________________________________ 
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18179,1

1304,2

19483,3

18179,0

1285,9

19464,9

0,1

18,3

18,4

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1412180

 

Первинна медична допомога населенню

18179,1

1304,2

19483,3

18179,0

1285,9

19464,9

0,1

18,3

18,4

Відхилення по спеціальному фонду пов’язане із збільшенням плану асигнувань 02-плата за послуги бюджетних установ та 03-інші джерела власних надходжень фондів.

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення належної доступності та якості первинної медичної допомоги для прикріпленого населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

18179,1

1304,2

19483,3

18179,0

1285,9

19464,9

0,1

18,3

18,4

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

 

 

 

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1412180

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

           

 

 

 

Організація надання прикріпленому населенню первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення належної доступності та якості первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для прикріпленого населення;

 

 

 

 

 

 

 

Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

 

 

 

 

 

 

 

Планування розвитку первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення взаємодії між підрозділами Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

 

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних посад в т.ч.

ставка

штатний розпис

267,25

268,25

1

 

 

Лікарів, які надають первинну допомогу

ставка

штатний розпис, тарифікаційні списки

60,75

61,75

1

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Збільшення кількості штатних одиниць відбулось за рахунок прийняття лікаря-стоматолога інтерна.

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення

осіб

статистика

59268

59268

-

 

 

Кількість пролікованих хворих

осіб

статистика

305,2

305,2

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

статистика

1472

1472

-

 

 

В міській місцевості

осіб

статистика

1495

1495

-

 

 

В сільській місцевості

осіб

статистика

1448

1448

-

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями

відсотки

статистика

100

100

-

 

 

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

відсотки

статистика

55

55

-

 

 

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

відсотки

статистика

16

16

-

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________              Швидюк І. О.
    

                                                                                                                                      (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний спеціаліст установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________           Садов`як Н. Б.
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема