Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

9


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018 року


 

 

     1. ___0310000___ __Чортківська районна державна адміністрація___
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. __0317450__ _Відділ економічного розвитку і торгівлі Чортківської районної державної адміністрації
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. __0317450__  _________  __ «Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва»
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7,2

-

7,2

7,2

-

7,2

-

-

-

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

0317450

 

Завдання: Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку

7,2

-

7,2

7,2

-

7,2

-

-

-

-

 

 

 

Усього

7,2

-

7,2

7,2

-

7,2

-

-

-

-

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки

7,2

-

7,2

7,2

-

7,2

-

-

-

 

-

Усього

7,2

-

7,2

7,2

-

7,2

-

-

-

 

-


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0317450

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2017-2018 роки

тис.грн.

кошторис

7,2

7,2      

 

 

 

Завдання:

 

 

 

 

 

 

 

Створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку

 

 

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

0317450

Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми

тис.грн

кошторис

7,2

7,2

-

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

0317450

Кількість заходів з реалізації Програми

од.

програма

4

4

-

3

0317450

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середній обсяг витрат на виконання одного заходу

тис.грн.

розрахунок

1,8

1,8

-

4

0317450

якості

 

 

 

 

 

 

 

Темп зростання витрат на виконання заходів порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

45,6

45,6

 

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

      Відповідно до бюджетного паспорту програми місцевого бюджету на 2017 рік затвердженого розпорядженням голови Чортківської райдержадміністрації від 28 грудня 2017 року № 426-од та наказом фінансового управління Чортківської райдержадміністрації від                 28 грудня 2017 року № 57-од результативні показники виконані в повній мірі без відхилень.


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  __І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ__
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ____З.І.КОСТЮК______
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема