Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

8


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

 

     1. ___0310000_________ _____Чортківська районна державна адміністрація__
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. ___0317212_________ ___ Чортківська районна державна адміністрація ____
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. ___0317212_____  _120201_  ___Підтримка періодичних видань (газет та журналів) ____ 
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

99,6

-

99,6

99,6

-

99,6

-

-

-

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0317212

120201

Підтримка

 періодичних

видань (газет та

журналів)

 

99,6

-

99,6

99,6

-

99,6

-

-

-

-

 

 

 

Завдання: Виконання програми повинно сприяти розвитку демократичного громадянського суспільства, дієвого контролю громадян за діяльністю органів державної влади

99,6

-

99,6

99,6

-

99,6

-

-

-

-

 

 

 

Усього

99,6

-

99,6

99,6

-

99,6

-

-

-

-

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма:

«Програма висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації у засобах масової інформації на 2017 – 2020рр.»

99,6

-

99,6

99,6

-

99,6

-

-

-

-

Усього

99,6

-

99,6

99,6

-

99,6

-

-

-

-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0317212

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

 

 

 

 

Завдання: Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність Чортківської районної державної адміністрації

1

 

Затрат

Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації районної програми висвітлення діяльності Чортківської районної державної адміністрації

 тис. грн.

 Кошторис,акти виконаних робіт

99,6

99,6

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

 

Продукту

Кількість періодичних друкованих видань всього, у т.ч. газет

одиниць

звіт

1

1

-

2.1

 

 

Кількість публікацій

 одиниць

Журнал реєстрації

119

119

-

2.2

 

Обсяг публікацій

см2

акти виконаних робіт

24222

24222

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні видатки на 1 публікацію

гривень

розрахунок

836,97

836,97

-

 

 

Середні видатки на публікації на 1 см2

гривень

розрахунок

4,11

4,11

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка кількості публікацій порівняно з минулим роком

%

розрахунок

1

1

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники виконано в повному обсязі, без відхилень.


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  _____І.Я. ЗАБОЛОТНИЙ____
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ______З.І. КОСТЮК_____
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема