Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

5


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2018 року


 

 

     1. ___0310000_________ _____Чортківська районна державна адміністрація__
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. ___0315060_________ ___Районний центр фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» ____
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)
                                                 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя  населення «Спорт для всіх»

     3. _0315061_     130115           та  проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону
               (КПКВК МБ)      (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

264,73

-

264,73

264,66

0,03

264,66

0,07

-

0,07

 

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

                                                                                                                                                                                                    (тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0315061

130115

Забезпечення витрат, пов’язаних з поточним утриманням.

264,73

-

264,73

264,66

0,03

264,66

-0,07

 

-0,07

   Сума відхилення виникла за рахунок  економії  витрат на комунальні послуги .

 

 

 

Усього

264,73

-

264,73

264,66

 

264,66

-0,07

 

-0,07

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

0315061

Завдання залучення  місцевих колективів до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури  та спорту.

 

 

264,73

264,66

-0,07

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість центрів

«Спорт для всіх»

Од.

Звіт

1

1

 

 

 

Кількість штатних

працівників центрів

Од.

Штатний розпис

5

5

 

 

 

Загальна площа приміщень

Кв.м.

Договір позички

12,3

12,3

 

 

 

Обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв

Од

Звіт

4

4

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сума відхилення виникла за рахунок  економії  витрат на комунальні послуги .

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, що залучають місцеві колективи до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту

Од.

Положення

1

1

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання одного центру «Спорт для всіх» та заходів з фізичної культури

Грн.

Звіт

264,73

264,66

-0,07

 

 

Середньомісячна заробітна плата працівника центру «Спорт для всіх» та заходів з фізичної культури.

Грн.

Звіт

5,0

5,0

 

 

 

Середні витрати на забезпечення діяльності працівника центру «Спорт для всіх» та заходів з фізичної культури.

Грн.

Звіт

2,50

2,50

 

 

 

Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Теплопостачання

Водопостачання

Електроенергія

Грн.

Звіт

 

 

 

1,18

0,21

0,84

 

 

 

1,13

0,20

0,83

 

 

 

-0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сума відхилення виникла за рахунок  економії  витрат на комунальні послуги .

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

збільшення кількості учасників, охоплених спортивними заходами центрами «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком,%

%

Звіт

20%

20%

 

 

 

збільшення кількості спортивних заходів, проведених центрами «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком, %  

%

Звіт

20%

20%

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники виконано в повному обсязі, сума відхилення виникла за рахунок  економії  витрат на комунальні послуги .


8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ____І.Я. ЗАБОЛОТНИЙ__
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________  ___З.І. КОСТЮК_________
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема