Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

4


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018  року

 

 

     1. _0310000__ ___Чортківська районна державна адміністрація______
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. __0315011___ __Відділ у справах молоді та спорту Чортківської райдержадміністрації___
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. _0315011____  130102        __Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту___ 
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

121,0

 

121,0

121,0

 

121,0

 

 

 

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0315011

130102

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації (регіональних) державних програм, не віднесені до заходів розвитку (2282)

121,0

 

121,0

121,0

 

121,0

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

121,0

 

121,0

121,0

 

121,0

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0315011

Підпрограма1

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

тис. грн.

 

121,0

121,0

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

           

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі

тис. грн.

План і кошторис заходів

121,00

121,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів відділу (у розрізі їх видів)

Од.

План заходів

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведених відділом у справах молоді та спорту

тис. грн.

звіт

1,51

1,51

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення системи підготовки спортсменів для участі в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних  змаганнях, що сприяє утвердженню патріотичного виховання молоді та підвищення авторитету Чортківського району, зокрема, та Тернопільщини у всеукраїнському та світовому спортивному русі 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми  на 2017 рік результативні показники виконано в повному обсязі, без відхилень.

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

Виконане в повному обсязі здійснення комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі

тис. грн.

Виконано план і кошторис заходів

121,00

121,00

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  _______І.Я. Заболотний___________
                                                                                                                                     (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________     ____З.І. Костюк________________
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема