Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

3


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 1 січня 2018 року


 

 

     1. ___031000____         Чортківська районна державна адміністрація
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. __0313141      Служба у справах дітей Чортківської районної державної адміністрації
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. _0313141             091103    Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді_______  
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

45,0

-

45,0

45,0

-

45,0

-

-

-

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0313141

091103

Соціально-правовий захист дітей, запобігання сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактика правопорушень серед дитячого населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0

-

45,0

45,0

-

45,0

-

-

-

-

 

 

 

Усього

45,0

-

45,0

45,0

-

45,0

-

-

-

-

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Районна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки

45,0

-

45,0

45,0

-

45,0

-

-

-

 

 

-

Усього

45,0

-

45,0

45,0

-

45,0

-

-

-

-

 

 

 


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0313141

Програма : Районна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки

Тис.грн.

План та кошторис заходів

45,0

45,0

-

 

 

Завдання : забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування , захисту особистих, майнових і житлових прав дітей, реалізація права дитини на сімейне виховання, забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту  безпритульних і бездоглядних дітей.

 

 

 

           

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів служби у розрізі їх видів)

Од.

План та кошторис заходів

7

7

-

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість спеціалістів , залучених до заходів

осіб

План заходів

5

5

-

 

 

Кількість учасників заходів, проведених службою, осіб.

осіб

Кошторис витрат

800

800

-

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на один захід( у розрізі їх видів), проведених службою, грн.

грн.

звіт

6430

6430

-

 

 

Середні витрати на одного учасника заходів ( розрізі їх видів), проведених службою, грн.

грн.

звіт

56,25

56,25

-

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення кількості учасників, охоплених заходами служби у справах дітей порівняно з минулим роком, %

%

звіт

-

-

-

 

 

Відсоток дітей від загальної кількості звернень, які внаслідок  соціально-правового захисту розв’язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %

%

звіт

100

100

-

 

 

Відсоток зменшення кількості дітей району, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених службою у справах дітей заходів та соціально-правового захисту порівняно з минулим роком, %

%

звіт

35

35

-

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники виконано в повному обсязі, без відхилень.

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________       __І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ___
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________             З.І.КОСТЮК_______
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)          

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема