Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

2


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2018  року


 

 

     1. _0310000__ ___Чортківська районна державна адміністрація______
       
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

     2. __0313141___ __Відділ у справах молоді та спорту Чортківської райдержадміністрації___
      
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

     3. _0313141____  __091103_  __Соціальні програми і заходи держаних органів у справах молоді ___ 
     
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25,0

 

25,0

24,9

 

24,9

-0,1

 

-0,1

 

 


5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

0313141

091103

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації (регіональних) державних програм, не віднесені до заходів розвитку (2282)

25,0

 

25,0

24,9

 

24,9

-0,1

 

-0,1

Економія виникла у  зв’язку із придбанням товару за ціною, нижчою від запланованої

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

25,0

 

25,0

24,9

 

24,9

-0,1

 

-0,1

 

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0313141

Підпрограма1

Молодь Чортківщини, заходи відділу молоді

тис. грн.

 

25,0

24,9

-0,1

 

 

Завдання 1

 

 

 

           

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення комплексу заходів, щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі

тис. грн.

План і кошторис заходів

25,0

24,9

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у  зв’язку із придбанням товару за ціною, нижчою від запланованої

2

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів відділу (у розрізі їх видів)

Од.

План заходів

24

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведених відділом у справах молоді та спорту

тис. грн.

звіт

1,04

1,03

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у  зв’язку із придбанням товару за ціною, нижчою від запланованої

4

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення кількості дітей та молоді , які беруть участь у заходах 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми на 2017 рік показники результативності досягнуто в повному обсязі. Відхилення виникло у  зв’язку із придбанням товару за ціною, нижчою від запланованої

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

Виконано  в повному обсязі комплексу заходів, щодо створення умов для реалізації ефективної реалізації державної молодіжної політики в районі з відхиленням 0,1 тис. грн. через зниження ціни на товар

тис. грн.

Виконання плану і кошторису заходів

25,0

24,9

-0,1

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________       ____І.Я. Заболотний____________
                                                                                                                                       (підпис)                         (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________        ____З.І. Костюк____________________
                                                                                                                                     (підпис)                          (ініціали та прізвище)           
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема