Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм та фінансова звітність / Звіти про виконання паспортів

1


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836


Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _01 січня_2018__ року

1.

_0310000_____
(КПКВК МБ)

____ Чортківська районна державна адміністрація _________
(найменування головного розпорядника)

 

2.

__0313130____
(КПКВК МБ)

Чортківський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

найменування відповідального виконавця)

 

3.

_0313130_
(КПКВК МБ)

_____________
ФКВК)1

__ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення __
(найменування бюджетної програми)

 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)


Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

371,9

-

371,9

371,9

-

371,9

-

-

-


 

 

 

 

 

 

 

                 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань                      (тис. грн)

N
з/п

КТКВК

КПКВК

Підпрограма / 
завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

 

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 1

091101 

0313131 

Утримання центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді; надання

соціальних послуг дітям, молоді та

сім’ям, які опинилися в складних

життєвих обставинах та потребують

сторонньої допомоги; соціальне

інспектування та соціальний супровід

сімей, дітей та молоді, які

перебувають у складних життєвих

обставинах, прийомних сімей та

дитячих будинків сімейного типу;

підбір та навчання кандидатів в

опікуни, піклувальники, прийомні

батьки, батьки - вихователі та їх

навчання з метою підвищення їх

виховного потенціалу

321,9

 

321,9

321,9

 

321,9

 

 

 

 

2 

091102

0313132

Окремі заходи по реалізації ( регіональних) державних програм, не внесені до заходів розвитку (2282)

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

371,9

 

371,9

371,9

 

371,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

 (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)

Відхилення

 

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

 

1

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Завдання: надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинилися в складних

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які

перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни,

піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу

 

1 

Показники затрат  

 

 

321,9

 

321,9

321,9

321,9

 

321,9

 

 

 

 

1 

кількість центрів

соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді од.

Од. 

 звіт

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

2

кількість штатних

працівників центрів

 осіб

Штатний розпис

10

 

10

10

 

10

 

 

 

 

 3

загальна площа

приміщень

 Кв.м

Договір позички

89,5

 

89,5

89,5

 

89,5

 

 

 

 

 4

обсяг спожитих

комунальних послуг та

енергоносіїв (у розрізі їх

видів)

 Од.

звіт

16,0

 

16,0

16,0

 

16,0

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

2 

Показники продукту

 

1

кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.;

Од. 

положення 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 2

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.  
                                                            

 Од.

 звіт

5

 

5

5

 

5

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

3 

Показники ефективності

 

1

середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;

грн

звіт

321 869,00

 

321 869,00

321 869,00

 

321 869,00

 

 

 

2

середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;

грн

звіт

3433,33

 

3433,33

3433,33

 

3433,33

 

 

 

3

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;

грн

звіт

3198,25

 

3198,25

3198,25

 

3198,25

 

 

 

4

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів):

теплопостачання

грн

звіт

8392,35

 

8395,35

8392,35

 

8392,35

 

 

 

5

 водопостачання

грн

звіт

309,20

 

309,20

309,20

 

309,20

 

 

 

6

електроенергія, грн.

грн

звіт

7337,45

 

7337,45

7337,45

 

7337,45

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

Показники якості

1

кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб;

Осіб

звіт

2

 

2

2

 

2

 

 

 

2

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб;

Осіб

звіт

2

 

2

2

 

2

 

 

 

3

кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Од.

звіт

625

 

625

625

 

625

 

 

 

3

динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим
роком, %;

%

звіт

-

 

-

-

 

-

 

 

 

4

динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % 

%

звіт

-

 

-

-

 

-

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

2

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Завдання : проведення інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, попередження вчинення негативних явищ, вчинення насильства в сім’ї, запобігання вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

1

Показники затрат

 

 

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

 

 

 

 

1

Кількість спеціалістів, залучених до заходів

Осіб.

План заходів

4

 

4

4

 

4

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 

Показники продукту

1

Кількість заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Од.

План заходів

12

 

12

12

 

12

 

 

 

2

Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.

Осіб

Картка клієнта

650

 

650

650

 

650

 

 

 

3

кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб;

Осіб

Кошторис витрат

548

 

548

548

 

548

 

 

 

4

кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб

осіб

Картка клієнта

650

 

650

650

 

650

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 

Показники ефективності

1

Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, грн.

Грн.

звіт

4417,00

 

4417,00

4417,00

 

4417,00

 

 

 

2

Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, грн.

Грн.

звіт

96,72

 

96,72

96,72

 

96,72

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

Показники якості

1

динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %

%

звіт

-

 

-

-

 

-

 

 

 

2

Відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв’язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %

%

звіт

90

 

90

90

 

90

 

 

 

3

Відсоток зменшення кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, %

%

звіт

7

 

7

7

 

7

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники виконано в повному обсязі, без відхилень.

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. грн)

 

 

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду (на рік)

Виконано за звітний період

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

 

 

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код
Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


__________
(підпис)


______
Я.І.Заболотний_____
             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


__________
(підпис)


_______
З.І.Костюк_______
              (ініціали та прізвище)

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема