Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області інформує

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії


Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто       або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально,безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або  законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника. У разі, якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання (реєстрації).
Заява про призначення пенсії працюючим громадянам (членам їх сімей- в разі втрати годувальника) подається працівником (членом його сім'ї - в разі  втрати годувальника) до органу,що призначає пенсію, через уповноважену посадову особу   підприємства,  установи,  організації.  За бажанням особи така заява може  бути  подана особисто за місцем проживання (реєстрації).
Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.
      Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон,  поновлення виплати раніше призначеної пенсії,   про
виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю,  термін  дії  якої більше одного року (через кожний рік  дії  такої довіреності) тощо, подається пенсіонером (опікуном, піклувальником)  особисто до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання  (реєстрації).
Заява про виплату недоодержаної пенсії у  зв'язку  зі  смертю пенсіонера подається  одержувачем  до  органів,  що  призначають пенсію, за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера.
Заяву до  органу,  що  призначає пенсію,  про запит пенсійної справи  особи,  яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник) не  призначений  і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному закладі, надає адміністрація цього закладу.
Заява на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається   пенсіонером  до органу,  що призначає пенсію,  за новим місцем проживання (реєстрації).
Якщо пенсіонер відбуває покарання, адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу,  що призначає пенсію, за місцезнаходженням  цієї установи  повідомлення  про  прибуття засудженого до установи та довідку установи із зазначенням  реквізитів для перерахування пенсії.
Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії,  поновлення виплати раніше призначеної пенсії приймаються при наявності у особи всіх необхідних документів.
Строки призначення
 (перерахунку) пенсій
Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:
Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3-х місяців з дня досягнення особою пенсійного віку (при зверненні особи по закінченню встановленого 3-місячного терміну пенсія за віком призначається з дня подання нею заяви про призначення пенсії).
Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
Пенсія по інвалідності призначається  з  дня  встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.
Пенсія у зв'язку з втратою  годувальника  призначається  з
дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про
призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня
смерті годувальника. 
Переведення  з одного виду пенсії на  інший  провадиться  з дня подання заяви з усіма необхідними документами.
      Перерахунок пенсії з урахуванням набутого особою страхового стажу та
заробітку  провадиться  в  такі  строки:
• з першого числа місяця,  в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами  подано ним до  15  числа включно;
• з першого числа наступного місяця,  якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.
Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.
Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до Закону.
Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсій за її вибором.
Інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на одночасне призначення та виплату пенсії в разі втрати годувальника (за наявності права на її призначення) органами Пенсійного фонду України та державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» органами праці та соціального захисту населення.
Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення, пенсіонери зобов’язані повідомляти органи, що призначають і виплачують пенсію.

Чортківське об'єднане управління Пенсійного фонду України
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема