Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Громадська рада

Про Громадську раду 2021-2023 рр.


Розпочинається процес формування громадської ради
                      
      Відповідно до статті 37 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,  районній, районній у м. м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353 ( зі змінами), районна державна адміністрація просить представників інститутів громадянського суспільства до  8  вересня 2021 року надати пропозиції про включення своїх представників до складу ініціативної групи по формуванню складу громадської ради при районній державній адміністрації.
Пропозиції просимо надіслати на електронну адресу відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації  vid.chr@te.gov.ua або особиста явка у кабінет №4, що на другому поверсі адмін. будівлі.

Розпорядження ПРО УТВОРЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ_Чортківська_РДА_65 (1) (1).pdf

протокол ініціативної групи 10 вересня.docx

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОТОКОЛ

засідання Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів

по створенню Громадської ради при голові Чортківської районної державної адміністрації

 

від 10 вересня 2021 року

 

м.Чортків

 

Присутні:

 

Новінчук Степан Михайлович – заступник голови Чортківської  районної державної адміністрації;

 

Демчан Лілія Романівна   – начальник відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Чортківської  районної державної адміністрації; 

 

Венгер Іванна Василівна  – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Чортківської  районної державної адміністрації;

 

Заблоцький Михайло Володимирович – представник Чортківської районної патріотичної спілки учасників  афганської війни;

 

Павлюк Андрій Васильович – представник громадської організації «Об’єднання пасічників Чортківщини»;

 

Білокінський Роман Володимирович – представник Заліщицької міської громадської організації «Півострів змін».

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.    Про обрання робочих органів установчих зборів.

2.    Про організацію роботи ініціативної групи.

3.    Про затвердження змісту повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації.

4.    Про встановлення кількісного складу громадської ради.

5.    Різне.

 

          1.СЛУХАЛИ: Про обрання робочих органів установчих зборів.

          Демчан Л.Р. - ознайомила присутніх з основними вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), запропонувала проголосувати за використання у роботі ініціативної групи наступного правила: її засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини членів від загального складу ініціативної групи, рішення є чинним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів, у разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови ініціативної групи. А також запропонувала заступника голови Чортківської районної державної адміністрації Степана Новінчука обрати головою Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів по створенню Громадської ради при голові Чортківської районної державної адміністрації.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

Вирішили: Обрати головою Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради заступника голови Чортківської районної державної адміністрації Степана Новінчука.  

 

          ВИСТУПИВ:

            Новінчук С.М., який запропонував  секретарем ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації обрати  головного спеціаліста відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Чортківської  районної державної адміністрації Іванну Венгер. 

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

Вирішили: Обрати секретарем Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради та доручити веденняпротоколів наступних засідань Ініціативної групи, -   головному спеціалісту відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Чортківської  районної державної адміністрації Іванні Венгер.    

 

 

          2.СЛУХАЛИ: Про організацію роботи ініціативної групи.

          Демчан Л.Р. - ознайомила присутніх членів ініціативної групи із головними завданнями ініціативної групи та термінами їх виконання. Запропонувала членам  ініціативної групи підготувати зразки документів, необхідних для участі в установчих зборах та завершити подачу  усіх необхідних документів у  райдержадміністрацію в кабінет № 4 (другий поверх).

 

Вирішили: Затвердити план роботи ініціативної групи. Венгер І.В. доручити  підготувати відповідні зразки документів, для прийому документів від кандидатів у члени Громадської ради при районій державній адміністрації.

 

          3.СЛУХАЛИ: Про затвердження змісту повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації.

            Демчан Л.Р. -  запропонувала підготовлений проект повідомлення про проведення установчих зборів Громадської ради при голові Чортківської районної державної адміністрації для розміщення його на офіційному веб-сайті Чортківської РДА та в інтернет мережі  Фейсбук та запропонувала його затвердити.    

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Чортківській районній державній адміністрації

 

   4 листопада  2021 року у Чортківській районній державній адміністрації за адресою: вул. Т.Шевченка, 23  о 11.00 год.  відбудуться установчі збори з формування складу Громадської ради при Чортківській районній державній адміністрації.

    Громадська рада при Чортківській районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року  №996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

    До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, професійних спілок, об’єднань та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, але не більше ніж по одному представнику.

    Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

     Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах та рейтинговому голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі на ім’я ініціативної групи, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

    Заява має містити низку обов’язкових реквізитів, зокрема:

-   повне найменування інституту громадянського суспільства (відповідно до реєстраційних документів) та його контактні дані;

-   прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, уповноваженої представляти інститут громадянського суспільства на установчих зборах;

-   перелік додатків до заяви;

-   дату складання заяви.

До заяви додаються:

-  прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

-  заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

-  біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

-  відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

-  відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

-  мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

-   фото делегованого представника інституту громадянського суспільства (3х4).

Заява інституту громадянського суспільства надається на паперовому носії, її електрона копія та додатки до неї (скановані у форматі PDF) на електронну адресу.

    Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

    Документи приймаються ініціативною групою з моменту оприлюднення інформаційного повідомлення до 5 жовтня 2021 року включно у будні з 8.30  до 16.00 за адресою: м. Чортків, вул..Т.Шевченка, 23, каб. № 4 (2 поверх), електронна пошта vid.chr@te.gov.ua.

    Ініціативну групу для формування складу громадської ради при Чортківській районній державній адміністрації утворено відповідно до розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації  від 10 вересня 2021 року № 221/01-03 «Про утворення ініціативної групи по формуванню громадської ради при райдержадміністрації».

 

Затверджено її склад:

Новінчук Степан Михайлович – заступник голови Чортківської  районної державної адміністрації;

 

Демчан Лілія Романівна   – начальник відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Чртківської  районної державної адміністрації; 

 

Венгер Іванна Василівна  – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Чортківської  районної державної адміністрації;

 

Заблоцький Михайло Володимирович – представник Чортківської районної патріотичної спілки учасників  афганської війни;

 

Павлюк Андрій Васильович – представник громадської організації «Об’єднання пасічників Чортківщини»;

 

Білокінський Роман Володимирович – представник Заліщицької міської громадської організації «Півострів змін».

 

Нагадуємо, що перше засідання ініціативної групи відбулося 10 вересня 2021 року у Чортківській районній державній адміністрації за адресою: м. Чортків, вул.Т.Шевченка,23.

 

Контактна особа з питань формування громадської ради: ВЕНГЕР Іванна Василівна.

Електронна адреса:  vid.chr@te.gov.ua

 

Телефон для довідок:  097-790-39-52

 

          Венгер І.В. -     роз’яснила присутнім, що установчі збори для формування нового складу Громадської ради треба провисти не пізніще, ніж за 45 днів після оприлюднення повідомлення.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

Вирішили: Затвердити вище зазначений проєкт, а засідання установчих зборів провести  не пізніше ніж 5 листопада 2021  року. Місцем проведення зборів визначили малий зал засідань адміністративного будинку.

 

 

          4.СЛУХАЛИ: Про встановлення кількісного складу громадської ради.

         

          Павлюк А. В. – запропонував  встановити  кількісний склад громадської ради на наступні два роки  - 10 осіб.

 

 Голосували: «за» – одноголосно.

 

          5.СЛУХАЛИ: 

          Демчан Л.Р. - зазначила, що за пропозицією учасників установчих зборів до порядку денного можуть бути внесені й інші питання. 

            Білокінський Р. В. – виступив із інформацією про те, що зараз у світі виріє епідемія коронавірусу і запропонував наступні зустрічі проводити, дотримуючись усіх санітарно-протиепідемічних правил і норм.

           Заблоцький М.В.- зазначив, що в разі підвищення рівня небезпеки, чи локдауну зустрічі проводити у форматі онлайн.

 

          Закриття засідання

 

Голова ініціативної групи                                                                              C.М.НОВІНЧУК

 

Секретар ініціативної групи                                                                              І.В.ВЕНГЕР

 

 

 

 

 

 

Розпорядження про Громадську раду при райдержадміністрації

Протокол№3

Протокол №2

Протокол №1

Склад Громадської ради при Чортківській райдержадміністрації

Положення про Гпромадську раду при Чортківській райдержадміністрації
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема