Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / До уваги суб`єктів господарювання

Дорожня карта реєстрації інвестиційних проектів


Державна підтримка інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій

відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність”

Департамент інвестиційно-інноваційної політики
та розвитку державно-приватного партнерства

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
 (СТАТТЯ 12
? ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ”)

 

Для розроблення інвестиційного проекту

 

Для реалізації інвестиційного проекту

 

фінансування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

співфінансування з державного та місцевих бюджетів

 

фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

співфінансування інвестиційних проектів
з державного та місцевих бюджетів

 надання державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання

кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

? повна або часткова компенсація за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
 інвестиційних проектів
та проектних (інвестиційних) пропозицій

 

Всі інвестиційні проекти, що передбачають використання державної підтримки,     

       підлягають обов'язковій реєстрації і включення в Реєстр

 

Реєстр веде  Мінекономрозвитку

 

Порядок ведення реєстру затверджено постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій”
від 18.07.2012 № 650

 

Для включення інвестиційного проекту чи пропозиції в Реєстр Мінекономрозвитку попередньо здійснює оцінку його/її економічної ефективності

 

Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 684

 

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
 інвестиційного проекту
або проектної (інвестиційної) пропозиції

 

Для включення в Реєстр проекту або пропозиції суб'єкт інвестиційної діяльності  подає до Мінекономрозвитку:

 

заяву;

 

копію інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції;

 

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів;

 

довідку органу державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта інвестиційної діяльності як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом (для юридичної особи - резидента);

 

копію документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

 

документи, що свідчать про реєстрацію іноземної юридичної особи у державі її місцезнаходження;

 

видані в установленому порядку експертні висновки щодо
інвестиційного проекту, зокрема позитивний висновок експертної оцінки його економічної ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА
державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

 

Проектні (інвестиційні) пропозиції

 

Інвестиційні проекти

 

 

які претендують на державну підтримку:

Фінансування ДБ, МБ ,

Співфінансування з ДБ і МБ

 подаються суб'єктами інвестиційної діяльності

 

які претендують на державну підтримку:

Фінансування з ДБ і МБ 

Співфінансування з ДБ і МБ ,

Надання державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання

боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Повна або часткова компенсація за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів

Застосування інших форм , передбачених Законом України “ Про інвестиційну діяльність ”

подаються суб'єктами інвестиційної діяльності

    ?3                       ?1                                    ?1                       ?5

                                                  ?4                                   

Державна експертиза інвестпроектів:

Місцеві ОВВ,Центральні ОВВ

(постанова КМУ від 09.06.2011 №701)

     
                           
?2                         ?2             ? 3                              

Оцінка економічної ефективності

(проводиться Мінекономрозвитку)

        

            

Державна реєстрація інвестиційних проектів, для розробки або реалізації яких може надаватися ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
 
(веде Мінекономрозвитку)

 

 

ФОРМА ЗАЯВИ

Форма заяви затверджена наказом Мінекономрозвитку
"Про затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції" від 03.09.2012 № 965, зареєстровано в Мін'юсті від 19.09.2012 № 1602/21914 та включає:

 

 назву проекту

 

 місце впровадження

 

 загальну вартість проекту, у т. ч.
   за рахунок державної          підтримки

 

 строк розроблення/реалізації проекту

 

 

ФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
та ПРОЕКТНОЇ (ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ
для реалізації та підготовки яких може
надаватися державна підтримка

 

Затверджена  наказом Мінекономрозвитку "Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка" від 19.06.2012
№ 724, зареєстровано в Мін'юсті від 02.08.2012 № 1308/21620 , зокрема:

 

назва проектної (інвестиційної) пропозиції;

 інформація про суб'єкт інвестиційної діяльності;

 опис інвестиційної пропозиції;

 правові аспекти, що стосуються інвестиційної пропозиції;

 обов'язкові додатки (фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію, фінансово-економічні розрахунки, інформація про кредитора тощо).

 

 

 

ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

 

Законом УкраїниПро Державний бюджет України на відповідний ріквизначається обсяг та вид державної підтримки, а також розпорядник цих коштів

 

Розпорядник коштів державної підтримки рішенням Кабінету Міністрів України затверджує Порядок використання зазначених коштів, на конкурсних засадах

 

Розпорядник коштів оголошує конкурс інвестиційних проектів

 

Суб'єкт господарювання, що претендує на бюджетне фінансування, для участі у конкурсі надає витяг з Державного реєстру

 

Конкурсний відбір здійснюється в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм отримання державної  підтримки

на РОЗРОБКУ інвестиційного проекту

 

РОЗРОБКА

ЕКСПЕРТИЗА І ОЦІНКА

РЕЄСТРАЦІЯ

ВІДБІР І НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

МОНІТОРИНГ

Суб'єкт інвестиційної діяльності

(громадяни і юридичні особи України,

громадяни і юридичні особи  іноземних держав,  держава)

розробляє

проектну (інвестиційну) пропозицію за формою (наказ Мінекономрозвитку №724 від 19.06.2012), із дотриманням Методичних рекомендацій (Наказ Мінекономрозвитку
від 03.11.2012 № 1279)

Оцінка економічної ефективності проектної пропозиції здійснюється Мінекономрозвитку згідно з критеріями:

•        чиста приведена вартість;

•        внутрішня норма дохідності;

•        дисконтований період окупності;

•        індекс прибутковості.

(Постанова Кабінету Міністрів України
від 18.07.2012
№ 684)

Державна реєстрація проектних пропозицій, здійснюється Мінекономрозвитку на підставі позитивного висновку оцінки їх економічної ефективності (стаття 12? Закону  України
“Про інвестиційну діяльність ”, постанова Кабінету Міністрів України
від 18.07.2012 №650)

 

 

Відбір проектних пропозицій здійснює Головний розпорядник бюджетних коштів (ЦОВВ, МОВВ, бюджетні установи”), якому передбачені у Державному бюджеті видатки на державну підтримку

 

На підставі поданих суб'єктами інвестиційної діяльності відомостей щодо наданої їм державної підтримки і даних Державного реєстру Мінекономрозвитку забезпечує здійснення моніторингу та аналізу ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності (стаття 12? Закону України
“Про інвестиційну діяльність ”)

 

 

 

Алгоритм отримання державної  підтримки

для РЕАЛІЗАЦІЇ інвестиційного проекту

 

РОЗРОБКА

ЕКСПЕРТИЗА І ОЦІНКА

РЕЄСТРАЦІЯ

ВІДБІР І НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

МОНІТОРИНГ

Суб'єкт інвестиційної діяльності

(громадяни і юридичні особи України,

громадяни і юридичні особи  іноземних держав,  держава)

 розробляє інвестиційний проект за формою (наказ Мінекономрозвитку №724 від 19.06.2012), із дотриманням Методичних рекомендацій (Наказ Мінекономрозвитку
від 03.11.2012 № 1279 ).

1)  Державна експертиза інвестиційних проектів (Постанова КМУ від 09.06.2011 № 701)

проводиться:

•         МОВВ щодо регіональних проектів

•         ЦОВВ щодо галузевих проектів.

 2)  Експертиза проекту будівництва, що є складовою інвестиційного проекту, здійснюється  у порядку, встановленому Постановою КМУ від 11.05.2011 № 560)

3)  Оцінка економічної ефективності (Постанова Кабінету Міністрів України
 від 18.07.2012 № 684 )

Державна реєстрація інвестиційних проектів, здійснюється Мінекономрозвитку на підставі позитивного висновку оцінки їх економічної ефективності  та у разі необхідності висновку державної

експертизи та експертизи проекту будівництва (стаття 12? Закону 
“Про інвестиційну діяльність ”, постанова Кабінету Міністрів України  від 18.07.2012 №650)

 

Відбір проектних пропозицій здійснює орган виконавчої влади, визначений КМУ, або головний розпорядник бюджетних коштів (ЦОВВ, МОВВ, бюджетні установи”), якому передбачені у Державному бюджеті видатки на державну підтримку.

 

На підставі поданих суб'єктами інвестиційної діяльності відомостей щодо наданої їм державної підтримки і даних Державного реєстру Мінекономрозвитку забезпечує здійснення моніторингу та аналізу ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності (стаття 12? Закону 
“Про інвестиційну діяльність ”)

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЕДЕННЯ  ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

На підставі даних Реєстру:

 

визначаються обсяги державної підтримки за відповідними видами такої підтримки;

 

передбачаються в державному бюджеті кошти на наступні роки для державної підтримки реалізації інвестиційних проектів;

 

здійснюється щорічний моніторинг реалізації інвестиційних проектів;

 

здійснюється контроль за ефективністю використання державних коштів;

 

проводиться аналіз ефективності використання державної підтримки

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема