Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / До уваги суб’єктів господарювання

Дорожня карта


                                                      

Отримання суб'єктами господарювання державної підтримки, передбаченої законодавством України, для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

 

Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" .

Зазначеним Законом передбачено, що інвестиційна діяльність у пріоритетних галузях економіки стимулюється:

•        за рахунок бюджетних коштів;

 

•        шляхом застосування особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, встановлених Податковим і Митним кодексами України.

 

Критерії відбору інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки .

Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям:

 

загальна кошторисна вартість проекту має перевищувати суму, еквівалентну:

            3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва;

            1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва;

            500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва;

 

кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, має перевищувати:

            150 - для суб’єктів великого підприємництва;

            50 - для суб’єктів середнього підприємництва;

            25 - для суб’єктів малого підприємництва;

 

середня заробітна плата працівників має бути не менш як
у 2,5 раза вища за розмір мінімальної заробітної плати

 

Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

 

Етап 1

                        Суб’єкти господарювання, що мають намір взяти участь у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям заяву разом із відповідними документами.

 

Перелік документів, які подаються для відбору:

 

висновки незалежних експертних організацій (за наявності);

 

копія інвестиційного проекту, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання, а також печаткою (для юридичної особи), проект готується відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 19.06.2012 № 724;

 

довідка про відсутність у суб’єкта господарювання заборгованості перед державним та місцевим бюджетами
із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

 

довідка про те, що суб’єкт господарювання не визнаний банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство, він не перебуває у стані реорганізації або ліквідації

 

Етап 2

                        Перевірка Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями поданих інвестиційних проектів та їх відбір для подання на розгляд Кабінету Міністрів України або відхилення та повернення з обґрунтуванням причин.

Для участі у відборі допускаються інвестиційні проекти суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

                       

ВИМОГИ до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки:

Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки мають відповідати наступним вимогам:

1) проект реалізується:

в межах пріоритетних галузей економіки, визначених Кабінетом Міністрів України;

на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію;

2) реалізація проекту передбачає:

виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект;

досягнення протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки визначених Законом критеріїв.

 

Етап 3

            Подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
відібраних інвестиційних проектів до Мінекономрозвитку разом із заявами суб'єктів господарювання та документами, які до них додаються.

                        Мінекономрозвитку розглядає відібрані інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо їх схвалення (проект рішення, погоджений із заінтересованими органами виконавчої влади).

 

Етап 4

            Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки Мінекономрозвитку здійснює їх державну реєстрацію шляхом внесення відомостей про ці проекти до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку .

Після схвалення Кабінетом Міністрів України  інвестиційного
проекту суб’єкт господарювання набуває право на отримання державної підтримки:

 

за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів;

оподаткування прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів:

                        До 01.01.2018 - 0 %;

                                   З 01.01.2018 до 01.01.2023 - 8 %;

                                                           З 01.01.2023 - 16 %

            *(звичайна ставка податку на прибуток з 1 січня 2013 року - 19%, з 1 січня 2014 року - 16%)

 

надання до 31.12.2022 включно митному органу податкового векселя на суму податкового зобов'язання з ПДВ строком на 60 днів для ввезення в Україну устаткування (обладнання)
та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом

 

звільнення до 01.01.2018 від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання)
та комплектуючих виробів до нього за умови, що зазначені товари:

                        а) не є підакцизними;

                        б) виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;

                        в) не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні.

 

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема