Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / До уваги суб’єктів господарювання / Стимулювання інвестиційної діяльності

Порядок розроблення інвестиційного проектуЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
19.06.2012  № 724

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
2 серпня 2012 р. 
за № 1309/21621

ПОРЯДОК 
розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка

1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка (далі - проект).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про інвестиційну діяльність”.

3. Розробленню проекту передує розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції (далі - проектна пропозиція).

4. Проектна пропозиція, на основі якої готується проект, розробляється суб’єктом інвестиційної діяльності за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 червня 2012 року № 724.

5. На етапі підготовки проектної пропозиції проводиться попередня оцінка найважливіших техніко-економічних параметрів, яка надає можливість визначити доцільність подальшого розроблення проекту.

6. Державна підтримка для розроблення проекту може бути надана суб’єкту інвестиційної діяльності виключно після державної реєстрації проектної пропозиції та оцінки її економічної ефективності, яка проводиться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики протягом одного місяця у порядку та згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Відбір проектів, для розроблення яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі на підставі даних Державного реєстру проектів та проектних пропозицій, а також експертних висновків за результатами проведення експертної оцінки їх економічної ефективності.

7. Проект розробляється за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 червня 2012 року № 724.

8. Розроблення проекту може здійснюватися як суб’єктом інвестиційної діяльності самостійно, так і іншою організацією на підставі відповідного договору з визначенням завдань, умов та термінів виконання робіт з розроблення проекту.

9. Розроблення проекту суб’єктом інвестиційної діяльності самостійно здійснюється в три етапи.

9.1. На першому етапі суб’єкт інвестиційної діяльності затверджує склад робочої групи з розроблення проекту, визначає керівника проекту (голову робочої групи) та конкретних виконавців.

До складу робочої групи входять провідні спеціалісти служб і відділів суб’єкта інвестиційної діяльності з питань планово-економічних, юридичних, фінансових, технологічних, маркетингу та охорони праці.

Основними функціями робочої групи є:

визначення напрямів і загального обсягу робіт під час розроблення інвестиційного проекту;

визначення функцій конкретних виконавців і розподіл робіт між ними;

погодження питань про координацію дій між окремими виконавцями;

визначення календарного плану з установленням термінів виконання робіт і подання готових результатів.

9.2. На другому етапі кожний відділ і працівник робочої групи визначають обсяги роботи, збирають потрібну інформацію, здійснюють необхідні розрахунки, оформлюють табличний матеріал і текстову частину до нього.

9.3. Третій етап розроблення проекту передбачає узагальнення матеріалів, одержаних від різних виконавців, уточнення і встановлення зв’язку між ними, оформлення остаточного варіанта, підписання та затвердження проекту.

10. Cуб’єкт інвестиційної діяльності може залучати іншу організацію на підставі відповідного договору для надання послуг з розроблення інвестиційного проекту, укомплектовану фахівцями у сфері інвестиційної діяльності, які здобули вищу освіту, мають стаж роботи за фахом не менше ніж три роки або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у зазначеній сфері за напрямом розроблення та оцінки інвестиційних проектів не менше ніж десять років.

11. У процесі розроблення проекту іншою організацією на підставі відповідного договору суб’єкт інвестиційної діяльності передає цій організації необхідні матеріали та документацію.

12. Після завершення розроблення проекту суб’єкт інвестиційної діяльності оцінює його якість, у разі необхідності вносить додаткові корективи до попередньо поставленого завдання, приймає й оплачує виконання іншою організацією послуг з розроблення інвестиційного проекту.

Розроблений іншою організацією інвестиційний проект підписує її керівник та затверджує керівник суб’єкта інвестиційної діяльності.

13. Розроблення проекту будівництва, який включено до проекту, здійснюється згідно зПорядком розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389.

Заступник директора 
департаменту 
інвестиційно-інноваційної 
політики та розвитку 
державно-приватного 
партнерства


П.В. Пахолко

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема