Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / До уваги суб’єктів господарювання / Стимулювання інвестиційної діяльності

Інформація про відповідність проекту соціально-економічного розвитку встановленим критеріям


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

20 червня 2013 року 699

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 

“_26_”        червня__________2013 р.

 

за № 1066/23598

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про відповідність проекту соціально-економічного розвитку

встановленим критеріям

 

Проект______________________________________________________________

(назва проекту соціально-економічного розвитку)

 

Розроблений_________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

 

Перелік документів, які були надані:

1)_____________________________________________________________;

2)_____________________________________________________________;

3)_____________________________________________________________.

(назва документів та їх реквізити)

 

Потреба в коштах для реалізації проекту (тис. гривень):

1)              за рахунок державного бюджету  _____________________________;

2)              за рахунок місцевого бюджету _______________________________;

3)              коштів, залучених під державні гарантії _______________________;

4)              інших джерел (указати, яких саме)____________________________;

5)              усього  ___________________________________________________.

 

1. Актуальність проекту:    ____________________________________________________________________

(зазначається, чи є проект соціально-економічного розвитку __________________________________________________________________________

актуальним/неактуальним, а саме спрямованість проекту на зміцнення експортного __________________________________________________________________________потенціалу, імпортозаміщення, підтримку національного товаровиробника, реалізація

__________________________________________________________________________ проектів у сфері освіти і науки тощо, та __________________________________________________________________________надається відповідне обґрунтування)

___________________________________________________________________________________________________________

(зазначається відповідність проекту пріоритетам, установленим державними та __________________________________________________________________________регіональними програмами, у тому числі заходам, передбаченим Державною __________________________________________________________________________програмою активізації економіки на 2013 – 2014 роки)

 

2.     Результати оцінки економічної ефективності проекту:

____________________________________________________________________

(зазначаються дата та номер експертного висновку банку, показники економічної __________________________________________________________________________ефективності і результати оцінки, наведені в ньому)

3.     Соціальна спрямованість проекту:

____________________________________________________________________

(надається висновок щодо соціальної спрямованості проекту __________________________________________________________________________

соціально-економічного розвитку із зазначенням позитивних соціальних ефектів, __________________________________________________________________________які передбачається досягти в результаті його реалізації)

 

 

4.     Ефективність використання бюджетних коштів:

____________________________________________________________________

(наводяться показники бюджетної ефективності проекту, розраховані для __________________________________________________________________________державного бюджету в цілому або бюджетів різних рівнів)

 

5.     Достовірність техніко-економічних розрахунків:

____________________________________________________________________

(згідно з експертним висновком банку надається інформація щодо правильності __________________________________________________________________________техніко-економічних розрахунків. У разі виявлення їх недостовірності надаються __________________________________________________________________________чітко сформульовані зауваження та пропозиції щодо можливості їх усунення)

 

6. Обґрунтованість обсягу і необхідності надання державних гарантій для реалізації проекту:

____________________________________________________________________

(надається інформація щодо достатності обґрунтування обсягу та форми  надання __________________________________________________________________________державної підтримки для реалізації проекту соціально-економічного розвитку. У разі __________________________________________________________________________необґрунтованості або недостатньої обґрунтованості надаються чітко сформульовані __________________________________________________________________________зауваження та пропозиції щодо їх усунення)

 

7. Наявність належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації проекту:

____________________________________________________________________

(надається висновок щодо достатності кадрового, матеріально-технічного __________________________________________________________________________

 

забезпечення для реалізації проекту соціально-економічного розвитку. У разі __________________________________________________________________________виявлення недостатності кадрового та/або матеріально-технічного забезпечення __________________________________________________________________________надається відповідне обґрунтування)

8. Стан розроблення, експертизи та затвердження проектної документації:

____________________________________________________________________

(зазначаються дата, номер та ким видано експертний звіт щодо проекту будівництва, __________________________________________________________________________документ, яким затверджено)

9.     Відповідність проекту вимогам законодавства:

____________________________________________________________________

(зазначається, чи відповідає проект соціально-економічного розвитку вимогам __________________________________________________________________________законодавства, у тому числі нормативам з питань санітарного та епідеміологічного __________________________________________________________________________благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, __________________________________________________________________________техногенної, ядерної та радіаційної безпеки. У разі виявлення невідповідності проекту __________________________________________________________________________соціально-економічного розвитку вимогам законодавства викладається її суть з __________________________________________________________________________посиланням на акти законодавства та відповідним обґрунтуванням)

 

Узагальнений висновок:

відповідає критеріям

____________________________________________________________________

(зазначаються критерії, яким відповідає проект. За потреби надаються зауваження __________________________________________________________________________та пропозиції щодо внесення до проекту соціально-економічного розвитку змін, які не __________________________________________________________________________потребують істотного доопрацювання, не пов’язані з додатковими витратами і _________________________________________________________________________можуть бути враховані в робочому порядку)

та (або)

 

не відповідає критеріям

____________________________________________________________________

(зазначаються критерії, яким не відповідає проект. Надаються чітко сформульовані та __________________________________________________________________________обґрунтовані зауваження, урахування яких потребує істотного доопрацювання __________________________________________________________________________проекту соціально-економічного розвитку, або обґрунтування неможливості __________________________________________________________________________реалізації проекту)

 

 

Підписи членів робочої групи з опрацювання проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії

 

 

Директор департаменту інвестиційно-

інноваційної політики та розвитку

державно-приватного партнерства                                                В. М. Коваленко
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема