Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Адміністративні послуги / Суб'єкти надання адміністративних послуг / Відділ освіти

Інформаційні картки


ПОГОДЖЕНО

Голова Чортківської районної

державної адміністрації

 

______________________________С.В.КОБІС

(підпис)

МП

«____» «___________» 20__ р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації

 

___________________________ Т.В.ЯРЕМКО

(підпис)

МП

«____» «__________» 20___ р

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідок (в тому числі з архіву) про заробітну плату, про стаж роботи

 (назва адміністративної послуги)

Відділ освіти Чортківської  райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса:

48500, м. Чортків, Тернопільської обл.

вулиця Шевченка,21

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 9.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Видача інформаційних повідомлень здійснюється за графіком: з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Примітка: У п’ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(03552) 21501, 21796

e-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

1. Кодекс Законів про Працю України, ст. 49

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- заява від педагогічних, медичних  працівників, а також працівників культури  (бібліотекарів) закладів освіти щодо підтвердження роботи на відповідних  посадах;

- трудова книжка;

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник подає відповідну заяву,  особисто пред’являє  трудову книжку та паспорт. На підставі записів у трудовій книжці  та відмітки у паспорті   надається   відповідна довідка.

 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Довідка видається   протягом трьох робочих днів з дня реєстрації заяви.

 

13.

Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

а) неподання  документів,  необхідних  для  надання послуги;
б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
в) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;
г) подані документи не відповідають вимогам;

ґ) у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;

д) відсутність паспорта або трудової книжки;

 

14.

Результат надання

адміністративної послуги

Довідка про заробітну плату чи стаж роботи.

 

 

15.

Способи отримання

відповіді (результату)

Особисто, або представнику за довіреністю.

 

16.

Примітка

В разі необхідності заявнику надаються нормативні документи, пов’язані з наданням відповідної адміністративної послуги.

ПОГОДЖЕНО

Голова Чортківської районної

державної адміністрації

 

______________________________С.В.КОБІС

(підпис)

МП

«____» «___________» 20__ р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації

 

___________________________ Т.В.ЯРЕМКО

(підпис)

МП

«____» «__________» 20___ р

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дублікатів атестатів про повну загальну середню освіту

 (назва адміністративної послуги)

Відділ освіти Чортківської  райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса:

48500, м. Чортків, Тернопільської обл.

вулиця Шевченка, 21

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 9.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Видача інформаційних повідомлень здійснюється за графіком: з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Примітка: У п’ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(03552) 21501, 21796

e-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2.  Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ

3.  Закон України. «Про загальну середню освіту» № 651-ХІУ від 13.05.1999р

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 «Про затвердження Інструкції  про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Заява на видачу дубліката

2. Копія паспорта

3. Рішення педагогічної ради школи

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Від власника документа:

-          згода на обробку персональних даних;

-          анкета відповідної форми.

Від загальноосвітнього навчального закладу:

-          замовлення на виготовлення документів про освіту ( дубліката атестата про повну загальну середню освіту);

-          інформаційний лист «Про захист персональних даних» відповідної форми;

       -      довідка про назву навчального закладу на рік отримання заявником документа.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Підтвердження замовлення на виготовлення документів про освіту (атестатів про повну загальну середню освіту) подається безпосередньо до  ІВС «Освіта»

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом  3 – х  місяців

13.

Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

Відсутність документів, що ідентифікують особу.

14.

Результат надання

адміністративної послуги

Отримання  дубліката  атестата про повну загальну  середню освіту

15.

Способи отримання

відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Чортківської районної

державної адміністрації

 

______________________________С.В.КОБІС

(підпис)

МП

«____» «___________» 20__ р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації

 

___________________________ Т.В.ЯРЕМКО

(підпис)

МП

«____» «__________» 20___ р

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дублікатів свідоцтв про базову загальну середню освіту

 (назва адміністративної послуги)

Відділ освіти Чортківської  райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса:

48500, м. Чортків, Тернопільської обл.

вулиця Шевченка,21

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 9.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Видача інформаційних повідомлень здійснюється за графіком: з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Примітка: У п’ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(03552) 21501, 21796

e-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2.  Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ

3.  Закон України. «Про загальну середню освіту» № 651-ХІУ від 13.05.1999р

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 «Про затвердження Інструкції  про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Заява на видачу дубліката

2.Копія свідоцтва про народження або паспорта

2. Рішення педагогічної ради школи

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Від власника документа:

-          згода на обробку персональних даних;

-          анкета відповідної форми.

Від загальноосвітнього навчального закладу:

-          замовлення на виготовлення документів про освіту ( дубліката свідоцтва про базову загальну середню освіту);

-          інформаційний лист «Про захист персональних даних» відповідної форми;

       -      довідка про назву навчального закладу на рік отримання заявником документа.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Підтвердження замовлення на виготовлення документів про освіту (свідоцтв про базову загальну  середню освіту) подається безпосередньо до  ІВС «Освіта»

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом  3 – х  місяців

13.

Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

Відсутність документів, що ідентифікують особу.

14.

Результат надання

адміністративної послуги

Отримання  дубліката свідоцтва про базову загальну  середню освіту

15.

Способи отримання

відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Чортківської районної

державної адміністрації

 

______________________________С.В.КОБІС

(підпис)

МП

«____» «___________» 20__ р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації

 

___________________________ Т.В.ЯРЕМКО

(підпис)

МП

«____» «__________» 20___ р

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Виплата допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку

(назва адміністративної послуги)

Відділ освіти Чортківської  райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса:

48500, м. Чортків, Тернопільської обл.

вулиця Шевченка,21

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 9.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Видача інформаційних повідомлень здійснюється за графіком: з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Примітка: У п’ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(03552) 21501, 21796

e-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

   Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року    №  226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та батьківського забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Особова справа дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

При наявності всіх необхідних документів видається наказ по відділу освіти „ Про виплату матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку»

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Надання послуги здійснюється впродовж   календарного року

 

13.

Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

Не встановлення статусу дитини-сироти.

 

14.

Результат надання

адміністративної послуги

Отримання матеріальної допомоги.

 

15.

Способи отримання

відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Чортківської районної

державної адміністрації

 

______________________________С.В.КОБІС

(підпис)

МП

«____» «___________» 20__ р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації

 

___________________________ Т.В.ЯРЕМКО

(підпис)

МП

«____» «__________» 20___ р

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача атестатів про повну загальну середню освіту

 (назва адміністративної послуги)

Відділ освіти Чортківської  райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса:

48500, м. Чортків, Тернопільської обл.

вулиця Шевченка,21

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 9.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Видача інформаційних повідомлень здійснюється за графіком: з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Примітка: У п’ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(03552) 21501, 21796

e-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2.  Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ

3.  Закон України. «Про загальну середню освіту» № 651-ХІУ від 13.05.1999р

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 «Про затвердження Інструкції  про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Копія свідоцтва про народження учня, або паспорта

2. Рішення педагогічної ради школи

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Від власника документа:

-          згода на обробку персональних даних;

-          анкета відповідної форми.

Від загальноосвітнього навчального закладу:

-          замовлення на виготовлення документів про освіту (атестатів про повну загальну середню освіту);

-          інформаційний лист «Про захист персональних даних» відповідної форми;

       -      довідка про назву навчального закладу на рік отримання заявником документа.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Підтвердження замовлення на виготовлення документів про освіту (атестатів про повну загальну середню освіту) подається безпосередньо до  ІВС «Освіта»

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом  3 – х  місяців

13.

Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

Відсутність документів, що ідентифікують особу.

14.

Результат надання

адміністративної послуги

Отримання   атестата про повну загальну  середню освіту

15.

Способи отримання

відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Чортківської районної

державної адміністрації

 

______________________________С.В.КОБІС

(підпис)

МП

«____» «___________» 20__ р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації

 

___________________________ Т.В.ЯРЕМКО

(підпис)

МП

«____» «__________» 20___ р

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача свідоцтв про базову загальну середню освіту

 (назва адміністративної послуги)

Відділ освіти Чортківської  райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса:

48500, м. Чортків, Тернопільської обл.

вулиця Шевченка, 21

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 9.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Видача інформаційних повідомлень здійснюється за графіком: з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.

 Примітка: У п’ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

(03552) 21501, 21796

e-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2.  Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ

3.  Закон України. «Про загальну середню освіту» № 651-ХІУ від 13.05.1999р

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 «Про затвердження Інструкції  про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Копія свідоцтва про народження учня

2. Рішення педагогічної ради школи

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Від власника документа:

-          згода на обробку персональних даних;

-          анкета відповідної форми.

Від загальноосвітнього навчального закладу:

-          замовлення на виготовлення документів про освіту (свідоцтв про базову загальну  середню освіту);

-          інформаційний лист «Про захист персональних даних» відповідної форми;

       -      довідка про назву навчального закладу на рік отримання заявником документа.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Підтвердження замовлення на виготовлення документів про освіту (свідоцтв про базову загальну  середню освіту) подається безпосередньо до  ІВС «Освіта»

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом  3 – х  місяців

13.

Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

Відсутність документів, що ідентифікують особу.

14.

Результат надання

адміністративної послуги

Отримання   свідоцтв про базову загальну  середню освіту

15.

Способи отримання

відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

 

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема