Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Проекти районних програм

ПРОГРАМА поводження з твердими побутовими відходами в Чортківському районі на 2018-2020 роки


                                                                                                                 Проект

 

ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами в Чортківському районі

на 2018-2020 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна  державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 закони України «Про відходи», «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 травня 2018 року № 393-од «Про схвалення проекту  програми поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018-2020 роки»

3.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Органи місцевого самоврядування району.

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Органи місцевого самоврядування.

7.

Термін реалізації програми

2018 – 2020 роки

 

7.1

Етапи реалізації програми

              немає

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

             обласний,

             місцеві бюджети

9.

 

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

у тому числі

 

      

            700,0  тис. гривень

 

2)

коштів обласного бюджету

            15,0  тис. гривень

3)

коштів місцевих бюджетів

            340,0  тис. гривень

4)

коштів інших джерел

            345,0 тис. гривень

 

 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

 Програма спрямована на розв’язання ключових екологічних проблем району, пов’язаних із неефективним поводженням з відходами, запобігання накопичення небезпечних відходів у місцях їх складування, піднесення ефективності повторного використання відходів шляхом нарощування обсягів їх утилізації та сприятиме зниженню негативного впливу відходів на довкілля і здоров'я людей.
Традиційні способи поводження з побутовими відходами себе вичерпують, як через свою технічну недосконалість з погляду забезпечення нейтралізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, так і через економічну неефективність громіздких технічних рішень. Ключом до вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами є зміна суспільного ставлення до відходів, як до об’єкта ресурсоцінного господарювання, а не як до сміття. Складові побутових відходів у своій абсолютній більшості є комерційним продуктом, додатковим ресурсним потенціалом суспільного господарства.
Санітарна очистка та захоронення твердих побутових відходів (далі- ТПВ), що утворилися в результаті життєдіяльності населення району, є однією з найгостріших проблем населених пунктів району. Сьогодні в районі діє 33 місць для збору твердих побутових відходів, загальною площею 29 га, які призначені для захоронення побутових відходів з територій населених пунктів сільських рад. Вони не паспортизовані, не на всі виготовлено документацію на землю згідно з чинним законодавством. Щорічно збирається і вивозиться в місця збору сміття  близько 2 тис. тонн відходів. Через відсутність необхідних споруд та механізмів, технологія захоронення  здійснюється з порушенням нормативних вимог, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища.
В населених пунктах району вивіз сміття здійснюється в основному власними силами виробників твердих побутових відходів по мірі їх накопичення і, як наслідок, утворюються несанкціоновані та неконтрольовані сміттєзвалища.
 Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних з відходами, можливе лише за умови визначення головних напрямів та розв’язання головних завдань з реалізації районної програми  поводження з твердими побутовими відходами, яка враховує сучасний стан економіки, перспективи її соціального розвитку.

    3. Визначення мети програми

 

Метою  Програми є поліпшення екологічної та санітарно-епідемічної ситуації, зменшення негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини шляхом реформування сфери поводження з побутовими відходами, створення умов для надання високоякісних послуг з їх вивезення, що включають збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізацію, знешкодження та захоронення відходів із застосуванням сучасних методів і технологій.

 

4. Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Шляхи та засоби розв’язання проблеми поводження з твердими побутовими відходами ґрунтуються на чинній правовій базі та новітніх технологіях у цій сфері. Зокрема, необхідність впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів передбачається положеннями статті 32 Закону України «Про відходи» .
 Враховуючи екологічні та економічні фактори, планується впровадити комплексну систему, яка базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів.
 Ця система включає такі етапи робіт:
 - організацію роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та постачання на переробні підприємства;
 - створення пунктів збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини; - збирання відходів і транспортування на сміттєпереробні підприємства;
 - вилучення на сортувальних лініях корисних компонентів твердих побутових відходів та утилізація їх залишку;
 - організацію збирання, перероблення та утилізації великогабаритних і будівельних відходів, використаної побутової техніки тощо.
 Програма передбачає бюджетне фінансування в основному організаційних заходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Враховуючи прибутковість діяльності, пов’язаної із сортуванням, переробкою та захороненням цієї категорії відходів і продуктів їх розкладу, які знаходяться на існуючих сміттєзвалищах та утворюються внаслідок життєдіяльності населення, основна увага акцентуватиметься на залученні приватних інвестицій. Це, крім природоохоронного ефекту, забезпечуватиме зайнятість трудових ресурсів і надходження до бюджетів.
 Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:
 - коштів обласного бюджету;
 - коштів районного бюджету ;
 - коштів бюджетів сіл;
- інших джерел, в тому числі коштів суб’єктів господарювання, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.
 Конкретні обсяги фінансування Програми передбачаються під час підготовки проектів бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених Програмою.
 Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2018-2020 роки становить 700,0 тис. гривень, з яких за рахунок обласного бюджету – 15,0 тис. гривень; районного бюджету - 60,0 тис. гривень, бюджетів сіл - 280,0 тис. гривень, інших джерел -  345тис. гривень.
Виконання заходів програми планується протягом 2018-2020 років

 

Ресурсне забезпечення програми поводження з твердими побутовими відходами в Чортківському районі на 2018-2020 роки 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Обсяг фінансування Програми

У тому числі за роками

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

         700,0

    210,0

    245,0

  245,0

обласний бюджет

  15,0

        5,0

  5,0

 5,0

районний  бюджет

60,0

 20,0

 20,0

20,0

бюджети сіл

280,0

90,0

95,0

95,0

кошти інших джерел

345,0

 95,0

    125,0

  125,0

.

Залучаються кошти обласного, місцевих бюджетів та інші кошти, які не заборонені чинним законодавством.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

 Основними завданнями Програми є:
 - розробка схем санітарного очищення населених пунктів району;
 - розширення територій, які охоплені послугою збирання твердих побутових відходів;
 - вибір земельних ділянок для будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами та оформлення на них правовстановлюючих документів;
 - впровадження схем роздільного збирання твердих побутових відходів у населених пунктах району, а саме спорудження майданчиків, павільйонів для роздільного збирання та придбання контейнерів для роздільного збирання;
 - проведення семінарів, конференцій, вивчення досвіду щодо належного поводження з твердими побутовими відходами.
           Виконання Програми дасть можливість:
 - забезпечити реалізацію державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами;
 - максимально охопити населення послугою збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів;
 - припинити експлуатацію несанкціонованих сміттєзвалищ;
 - впровадити роздільне збирання відходів у всіх населених пунктах району;
 - збільшити використання вторинної сировини до 70-80% від загального обсягу твердих побутових відходів;
 - зменшити обсяги накопичення відходів на сміттєзвалищах району;
 - поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в районі;
 - підвищити рівень екологічної свідомості населення, зокрема молоді та школярів.
           В результаті виконання заходів Програми у населених пунктах будуть наявні схеми санітарного очищення населених пунктів, частка населення, що охоплена послугою збирання, перевезення та захоронення побутових відходів зросте до 100 %.

     

Залучаються кошти обласного, місцевих бюджетів та інші кошти, які не заборонені чинним законодавством.

 


 

6. Напрями діяльності та заходи програми

поводження з твердими побутовими відходами в Чортківському районі на 2018-2020 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк вико-

нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання,

тис. гривень

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

 тис. гривень, у тому числі за роками

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1. Технічний розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами

1) розробка схем санітарного очищення населених пунктіврайону

 

2018-2020

роки

органи місцевого самоврядування

державний бюджет

-

-

-

-

виготовлення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, у тому числі за роками:

у 2018 році – 10  

у 2019 році – 11     

у 2020 році – 12   

обласний бюджет

-

-

-

-

районні бюджети

-

-

-

-

бюджети сіл

40,0

10,0

15,0

15,0

інші джерела

60,0

20,0

20,0

20,0

Всього

100,0

30,0

35,0

35,0

2) виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, відведені під сміттєзвалища, та паспортів місць видалення відходів

 

 

державний бюджет

-

-

-

-

приведеннямісць видаленнявідходів до санітарних норм та їх паспортизації

обласний бюджет

-

-

-

-

районні бюджети

-

-

-

-

бюджети сіл

150,0

50,0

50,0

50,0

інші джерела

120,0

20,0

50,0

50,0

Всього

270,0

70,0

100,0

100,0

3) розширення територій, які охоплені послугою збирання  твердих побутових відходів

2018-2020

роки

 районна державнаадміністрація,  органи місцевого самоврядування

державний бюджет

-

-

-

-

укладання договорів на збирання, вивезення, утилізацію та захоронення твердих побутових відходів (% від загальної кількості населення), у тому числі за роками:

у 2018 році – 70 %;

у 2019 році – 80 %;

 у 2020 році – 100 %

обласний бюджет

-

-

-

-

районнийбюджет

-

-

-

-

бюджети сіл

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

Всього

-

-

-

-

2. Розширен-ня простору використан-ня твердих побутових відходів як вторинної сировини

1) створення мережі пунктів для приймання вторинної сировини унаселених пунктах району

2018-2020 роки

органи місцевого самоврядування, комунальні та приватні підприємства

державний бюджет

-

-

-

-

спорудження мережі пунктів для приймання вторинної сировини, у тому числі за роками:

у 2018 році – 2 ;

у 2019 році – 2 ;

у 2020 році – 2  

 

 

 

обласний бюджет

-

-

-

-

районнийбюджет

-

-

-

-

бюджети сіл

-

-

-

-

інші джерела

150,0

50

50,0

50,0

Всього

150,0

50,0

50,0

50,0

2) впровадження  роздільного збирання твердих побутових відходів у населених пунктахрайону:                          а) спорудження майданчиків,павільйонів  для роздільного збирання;                          б) придбання контейнерів для роздільного збирання

2018-2020 роки

органи місцевого самоврядування, комунальні та приватні підприємства

державний бюджет

-

-

-

-

спорудження майданчиків, павільйонів, для роздільного збирання

у 2018 році –  11;

у 2019 році  11;

у 2020 році –11  

 

 

 

придбання контейнерів для роздільного збирання:

у2018році–11      контейнерів;

у 2019 році –  11

контейнерів;

у 2020 році –  11

контейнерів

 

обласний бюджет

-

-

-

-

районнийбюджет

60,0

20,0

20,0

20,0

бюджети сіл

90,0

30,0

30,0

30,0

інші джерела

150,0

50,0

50,0

50,0

Всього

300,0

100,0

100,0

100,0

3. Освітньо-пропаган-дистські заходи у сфері поводження з твердими побутовими відходами

1) виготовлення поліграфічної  продукції,   проведення семінарів, вивчення досвіду щодо належного  поводження з твердими побутовими

2018-2020 роки

Відділ містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства районноїдержавної адміністрації

 

державний бюджет

-

-

-

-

проведення семінарів, у тому числі за роками:

у 2018 році – 2    

 семінари;

у 2019 році – 2     

семінари;

у 2020 році – 2         

семінари

 

видання поліграфічної продукції, у тому числі за роками:

у2018 році– понад 30 ;

у2019 році-понад 30одиниць;

у 2020 році -понад  30одиниць

обласний бюджет

15,0

5,0

5,0

5,0

районнийбюджет

-

-

-

-

бюджети сіл

-

-

-

-

інші джерела

15,0

5,0

5,0

5,0

Всього

30,0

10,0

10,0

10,0

Усього за Программою                                                                          

700,0

210,0

245,0

245,0

 

 

 

 7.  Координація та контроль за ходом виконання програми

 

            Координація роботи з виконання завдань і заходів Програми здійснюватиметься відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.
           Організаційне забезпечення реалізації Програми та контроль за ходом виконання покладається на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.
            Виконавці Програми забезпечують реалізацію заходів Програми в повному обсязі та до 5 січня і 5 липня протягом 2019-2021 років надають інформацію про хід виконання Програми відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації для узагальнення.
            Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації узагальнює подану інформацію та здійснює аналіз виконання заходів Програми, про що інформує районну державної адміністрації до 15 січня та 15 липня протягом 2019-2021 років .
            Районна державна адміністрація подає інформацію про хід виконання програми районній раді до 10 лютого упродовж 2019-2021 років.
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема