Тернопільська обласна державна адміністрація
46021, м.Тернопіль, вул.М.Грушевського, 8
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/vu1.jpg

 

Опитування

 
На головну
Якісне харчування хворих – допомога в одужанні
Контроль витрат на харчування
в закладах охорони здоров’я

Згідно з ст.49 Основного Закону – Конституції України «кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування».

У ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ йдеться про те, що загальнодоступні для населення заклади охорони здоров’я фінансуються за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Отже, медична допомога у державних і комунальних закладах охорони здоров'я надається безоплатно.

Продукти харчування, як і лікувальні засоби, становлять окрему статтю видатків медичних установ, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань. Їх облік здійснюється відповідно до діючої Інструкції з обліку продуктів харчування у лікувально-профілактичних та інших закладах охорони здоров'я, що знаходяться на державному бюджеті СРСР, затвердженої наказом МОЗ СРСР від 05.05.1983 № 530 (зі змінами).

Метою ревізії використання коштів на харчування у закладах охорони здоров’я є:

- з’ясування раціональності і ефективності використання фінансових ресурсів на забезпечення харчування хворих, які перебувають у стаціонарних відділеннях;

- з’ясування фактів закупівлі дороговартісних продуктів харчування, продуктів, які не передбачені для використання у лікувальних закладах, і продуктів, термін споживання яких закінчився.

Процес обліку продуктів харчування в медичних закладах умовно можна поділити на три стадії: облік у бухгалтерії, складський облік, облік у харчоблоці

Першим етапом ревізії використання коштів на харчування хворих є аналіз обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях на бюджетний період за всіма джерелами надходжень (по загальному та спеціальному фондах кошторису) за кодом економічної класифікації 1133 (з 01.01.2013 – КЕКВ 2230) "Продукти харчування”.

Потреба в асигнуваннях має бути визначена з урахуванням залишків продуктів харчування на початок бюджетного періоду (за номенклатурою), середньої кількості ліжок на кожний профіль, кількості днів функціонування ліжок та розрахункової норми видатків на харчування на одного хворого у день.

Як свідчить практика, в закладах охорони здоров’я за наявності асигнувань на харчування в кінці бюджетного періоду, придбаваються продукти харчування з великим терміном використання (цукор, крупи та ін.), що веде до їх накопичення на складі

Під час ревізії правильності визначення в кошторисі асигнувань на харчування необхідно перевірити правильність запланованої кількості ліжко-днів на кожен профіль, оскільки сума витрат на харчування обчислюється шляхом множення кількості ліжко-днів окремого профілю на відповідну норму харчування.

Використання коштів на придбання продуктів харчування необхідно аналізувати у відповідності до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI (правильність розбивки на лоти з імовірністю уникнення процедури закупівлі).

Придбання та доставка продуктів харчування здійснюються відповідно до угод, укладених з постачальниками. Постачання може проводитись у централізованому порядку спеціалізованим транспортом постачальника або ж експедитором установи (за дорученням). Закуплені продукти харчування оприбутковують за ціною придбання (купівельною вартістю) без врахування витрат на їх транспортування та суми ПДВ.

Слід відзначити, що операції з надання послуг з харчування громадян, які надаються у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах у процесі надання медичної допомоги за рахунок бюджетного фінансування, а також у складі платних послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно з Порядком надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 818.

Надходження продуктів харчування в установу оформляється розпискою матеріально відповідальної особи (комірника, завідувача складу) у документах постачальника після ретельної перевірки відповідності кількості, асортименту та якості продуктів супровідним документам. Облік надходження та відпуску продуктів харчування на складі здійснюється на підставі первинних документів у розрізі найменувань, номенклатурних номерів, сортів у кількісному виразі.

Отже, надходження продуктів харчування слід перевіряти шляхом порівняння записів у первинних документах із записами у накопичувальних відомостях.

Аналіз стану заборгованості по розрахунках з постачальниками продуктів харчування та достовірність первинних документів у медичному закладі проводиться методом зустрічної звірки з постачальниками.

Відпуск продуктів харчоблоку проводиться через шеф-кухаря на підставі "Меню-вимоги на видачу продуктів харчування". Дані меню-вимоги носять попередній характер, оскільки формуються на підставі попередніх статистичних даних щодо кількості хворих у відділеннях.

Підготовка інформації про наявність хворих, розрахунок необхідної кількості продуктів харчування за видами та складання вимоги на їх відпуск здійснюється у такій послідовності:

- старші медичні сестри відділень складають відомості про наявність хворих станом на 9-ту годину ранку поточного дня за формою № 22-МЗ за групами хворих і номерами столів (дієтами) та передають їх дієтсестрі;

- дієтсестра на підставі одержаних даних з відділень складає зведену форму № 22-МЗ по лікарні в цілому з розбивкою за дієт-столами;

- на підставі зведених даних про наявність хворих та рецептів і норм харчування дієтсестра складає меню-розкладку (ф. № 44-МЗ), яка являє собою розрахунок необхідної кількості певного продукту в порції відповідної страви та загальної кількості продуктів;

- на підставі підсумкових даних форми № 44-МЗ виписується "Вимога на видачу продуктів харчування зі складу (комори)" за формою №45-МЗ або меню-вимога за формою № 3-4;

- видача раціонів харчування з харчоблоку (після їх приготування) у відділення здійснюється за "Відомістю на відпуск у відділення раціонів харчування для хворих" (ф. № 23-МЗ). Складає цю відомість дієтсестра, підписує укладач і шеф-кухар. Факт отримання відділеннями сніданків, обідів та вечерь підтверджується підписом уповноваженої особи.

Оскільки в лікарнях норми харчування диференційовані в залежності від профілю ліжок (відділень), використання коштів на харчування необхідно аналізувати по кожному відділенню.


Перевірка видатків на харчування проводиться за профілями ліжок, для яких встановлено різні норми харчування

Списання на витрати продуктів харчування проводиться на підставі щоденних меню-вимог. Меню-вимоги складаються для кожного окремого відділення, за яким встановлена певна норма витрат на харчування і в суворій відповідальності з наявною кількістю хворих.

Дані на кожен день про кількість осіб, які харчуються, наведені в меню-вимозі, можуть бути перевірені на підставі даних статистичної звітності – листка щоденного обліку хворих і ліжок в стаціонарі.

Якщо кількість осіб, які харчуються, виявляється більшою, ніж передбачено в меню-вимозі, виписується додаткова вимога на відпуск продуктів харчування, а у випадках зменшення числа хворих лишки виписаних продуктів залишаються на кухні і зараховуються при виписці продуктів на наступний день.

На підставі даних обліку щоденних і місячних витрат на харчування хворих необхідно перевірити рівномірність додержання встановлених норм витрат на харчування на предмет перевищення норм в одні місяці року за рахунок їх зниження в інші місяці, а також чи не допускаються різні коливання у видатках в окремі дні.

Перевірка застосування норм витрат продуктів харчування проводиться на підставі діючого наказу МОЗ СРСР від 23.04.1985 № 540 «Про покращення організації лікувального харчування в лікувально-профілактичних закладах» (зі змінами), додатком до якого є Норми харчування на одного хворого в день в лікувально-профілактичних закладах.

Крім того, необхідно провести інвентаризацію продуктів харчування в коморі та необхідно перевірити забезпеченість їх зберігання; провести раптові перевірки наявності продуктів на кухні; ініціювати перед закладами санітарно-епідеміологічної служби перевірку готової їжі на калорійність; виявити чи не допускається харчування працівників установи за рахунок асигнувань на харчування хворих.

У ході ревізії необхідно звернути увагу на правильність підрахунку підсумків в накопичувальних відомостях по видатках продуктів, чи підтверджено записи витрат продуктів харчування у накопичувальних відомостях щоденними меню-вимогами, чи немає випадків списання у видатки продуктів харчування, які не рахувалися по реєстрах бухгалтерського обліку на відповідну дату.

 

Ольга Мельник,
начальник відділу інспектування
у соціальній сфері та культурі
Держфінінспекції в Тернопільській області
Анонси подій

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dpoato_2.jpg

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dopomog.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dv-001_1.png

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/invest1.gif

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/dfrr.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/ratings_rajony-misto-3.png

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/igo.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/pidrbizn052015.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/17082016.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/zenergo.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/kupuy_ternopilske.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/la_strada_d.jpg

Актуальна тема

Присвоєння почесного звання України "Мати- героїня"