Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Оцінка діяльності структурних підрозділів

Про результати проведення у 2018 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами Лановецької райдержадміністрації


Звіт

про результати проведення у 2018 році оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначенихзаконамиУкраїни, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України та розпорядчими документами голови обласноїта голови  районної державних адміністрацій

          Відповідно до Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 522, на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від  01 жовтня 2018 року № 733-од, голови райдержадміністрації від 22 жовтня 2018 року № 289-од з означеного питання  робочою групою Лановецької райдержадміністрації  впродовж жовтня – листопада 2018 року  проведена оцінка здійснення структурними  підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету МіністрівУкраїни, дорученнями Прем’єр-міністра України та розпорядчими документами голови обласної та голови  районної державних адміністрацій.

           Оцінка діяльності за виконанням завдань проводилася членами робочої групи в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації та у відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації за показниками, зазначеними у додатку до Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації  від   22 жовтня 2018 року № 289-од :

1. Дотримання строків виконання завдань. 

2. Дотримання порядку попередньої реєстрації та розгляду документів.

3. Дотримання порядку формування справ, контрольних папок.

4. Дотримання вимог щодо:

- розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів;

- змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів;

- погодження проектів документів;

- організації і здійснення контролю за виконанням завдань;

- здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечення виконання завдань;

-  розроблення та затвердження орієнтовних графіків, робочих планів здійснення контролю за виконанням завдань.

За результатами перевірок встановлено, що в цілому, робота перевірених структурних підрозділів райдержадміністрації спрямована на організацію належного і своєчасного виконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України та розпорядчими документами голови обласної та голови  районної державних адміністрацій.

Наказами начальника управління соціального захисту населення та начальника відділу агропромислового розвитку  райдержадміністрації визначено відповідальних за організацію контролю за виконанням документів. Дотримуються терміни інформування про хід виконання розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій. В структурних підрозділах райдержадміністрації розроблені і затверджені номенклатури справ на 2018 рік.

          Питання організації своєчасного виконання завдань перебувають на постійному контролі у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Аналіз стану виконання показників оцінки ефективності  здійснення контролю за виконанням  завдань свідчить про те, що не було допущено порушення термінів інформування органів виконавчої влади вищого рівня про стан виконання контрольних розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації. 

          У роботі з документами структурні підрозділи райдержадміністрації керуються документами органів влади вищого рівня: Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» Регламентом Лановецької районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 20 червня 2018 № 183-од, інструкцією з діловодства Лановецької райдержадміністрації, та власними документами з цих питань.

На розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, які перебувають на контролі у структурних підрозділах райдержадміністрації,  готуються зведені інформації про стан виконання документів. Інформації подаються у відділ загального діловодства і контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, попередньо ознайомивши з нею заступника голови райдержадміністрації, який здійснює контроль за його виконанням. 

На виконання документів органів влади вищого рівня структурними підрозділами райдержадміністрації готуються проекти розпоряджень  голови райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, розробляються  районні програми та  заходи до них.

В структурних підрозділах райдержадміністрації ведуться журнали вхідної та вихідної документації, що відповідають встановленим вимогам.

Розпорядження голови райдержадміністрації на виконання документів органів виконавчої влади  вищого рівня, в основному, готуються протягом місяця з дати отримання документа або в термін, визначений  документами органів влади вищого рівня, що доводяться до райдержадміністрації.

Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою щомісячного надання відділом загального діловодства і контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації структурним    підрозділам райдержадміністрації попереджувальних інформаційних матеріалів щодо термінів виконання вимог зазначених документів та пізнішого аналізу про стан їх виконання.

На контрольні розпорядчі документи голови райдержадміністрації відділом та управлінням заводяться контрольні папки, у яких сформовані розпорядчі документи із забезпечення їх виконання, проміжні та підсумкові інформації.        

Однак, в роботі перевірених структурних підрозділів райдержадміністрації по здійсненню контролю за виконанням документів виявлено ряд недоліків. Встановлено, що в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації справи не сформовано відповідно до номенклатури.

Стан виконавської дисципліни по виконанню розпорядчих документів райдержадміністрації розглядається на нарадах при начальнику управління соціального захисту населення райдержадміністрації, але ці питання не конкретизовані.

У відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації не розглядаються питання по організації виконання документів на нарадах, при начальнику відділу.

          Проекти документів та інформацій, які готуються управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, не завжди відповідають вимогам інструкції по діловодству та Регламенту Лановецької районної державної адміністрації.

Власні документи на контроль не ставляться.

Для здійснення контролю за виконанням завдань, визначених  розпорядчими документами голови райдержадміністрації, в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації в деяких випадках видаються накази, в яких визначаються контрольні строки виконання завдань, виконавці, які відповідають за організацію виконання окремих завдань.

У відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації видавати накази по організації виконання документів голови райдержадміністрації не практикується.

Основними недоліками у роботі структурних підрозділів райдержадміністрації є:

1. Формальний підхід до виконання окремих розпорядчих документів голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, не завжди акцентується увага у створюваних структурним підрозділом документах на проблемних питаннях.

              2. Не завжди належним чином здійснюється контроль за виконанням планів заходів із забезпечення виконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України та розпорядчими документами голови обласної та голови  районної державних адміністрацій

3. Не завжди оперативно готуються підсумкові інформації про хід виконання документа із висновком «зняти з контролю», які погоджуються заступником голови райдержадміністрації.

За результатами проведеної оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України та розпорядчими документами голови обласної та голови  районної державних адміністрацій ї визнанонедостатньо ефективною роботу управління соціального захисту населення райдержадміністрації та недостатньо ефективною роботу відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.

        Підготовлено відповідні  аналітичні звіти із зауваженнями, виявленими робочою групою, і рекомендаціями щодо їх усунення. Дані звіти будуть направлені у структурні підрозділи райдержадміністрації для відповідного реагування.

 

Керівник апарату районної

державноїадміністрації                                                    Андрій БЕНЦАРУК

 

Начальник відділу загального

діловодства і контролю та

роботи із зверненнями громадян

апарату райдержадміністрації                                         Тамара ДАЦЮК

 

Головний спеціаліст  відділу

загального діловодства і контролю та

роботи із зверненнями громадян

апаратурайдержадміністрації                                          Оксана ХРАПЛИВА 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif