Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Економіка, сільське господарство

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЛАНОВЕЦЬКОМУ РАЙОНІ НА 2019-2020 РОКИ


Програма

розвитку малого і середнього підприємництва

в Лановецькому районі на 2019-2020 роки

 

1. Паспорт  Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління  економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства районної  державної  адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови районної державної адміністрації від 26.07.2018 року № 48  «Про розроблення проекту районної програми розвитку малого та середнього  підприємництва на 2019- 2020 роки»

3.

Розробник програми

Управління  економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства районної  державної  адміністрації

4.

Співрозробники програми

Лановецька районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, рада підприємців при райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління  економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства районної  державної  адміністрації, Лановецька районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади, виконкоми сільських рад

6.

Учасники програми

Управління  економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства районної  державної  адміністрації, Лановецька районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади, виконкоми сільських рад

7.

Термін реалізації програми

                         2019 - 2020  роки

7.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

                            -    

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

                  Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.,всього,

у тому числі:

 - районний

 

 

         249,0             тис. гривень

 

 

          249,0            тис. гривень

 

 

2. Головна мета та завдання Програми

           Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Лановецькому районі  на 2019 – 2020 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки та методичних рекомендацій і визначає сукупність заходів, розроблення і реалізація яких здійснюється на районному рівні.

Головною метою програми є створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку,результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

 

Основними завданнями Програми є:

–       усунення зайвих та удосконалення ефективних регуляторних бар’єрів;

             -  насичення товарних ринків, підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентоспроможності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого підприємництва;

–       сприяння розвитку діалогу між бізнесом та владою;

– поглиблення  співробітництва у сфері малого бізнесу, сприяння виходу МСП району на нові ринки інших областей України та експорту продукції за кордон;

– створення нових робочих місць, залучення суб’єктів господарювання до зменшення рівня безробіття, залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності – інвалідів, жінок, молоді, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб;

– наповнення державного та місцевих бюджетів;

–       активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;

–       організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки;

–       розбудова інфраструктури підтримки підприємництва в районі.

 

 

 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розв’язання існуючих проблем малого та середнього підприємництва, відповідно до розробленого комплексу взаємопов’язаних та узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва передбачено реалізувати наступними шляхами:

- упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльностішляхом здійснення комплексу заходів щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, участь в семінарах-навчаннях для представників органів влади та суб’єктів господарювання щодо роз’яснення законодавства, яке застосовується у сфері підприємництва, тощо;

- фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва буде здійснюватися шляхом надання фінансової допомоги Державним фондом підтримки фермерських господарств для селянських (фермерських) господарств, компенсації роботодавцям фактичних витрат на створення робочих місць у розмірі єдиного соціального внеску, виплати одноразової допомоги з безробіття з метою залучення безробітних до відкриття власної справи, часткового відшкодування відсоткових ставок за кредити, тощо;

- ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництваздійснюватиметься шляхом перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва та організації професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю, проведення конкурсів для суб’єктів підприємницької діяльності, надання їм необхідної інформаційної підтримки, тощо.

Термін реалізації Програми - 2019-2020 роки.

Заходи Програми передбачено реалізувати за рахунок коштів районного бюджету – 249,0 тис. гривень.

Крім того, окремі заходи програми передбачено здійснити за рахунок коштів Державного фонду підтримки фермерських господарств, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,  суб’єктів господарювання, міжнародної технічної допомоги.

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                  тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,  

 в тому числі:

117,0

132,0

249,0

Районний бюджет

117,0

132,0

249,0

 

 

 

 

4.Cтан і аналіз проблем малого підприємництва в Лановецькому районі:

             

            4.1 Аналіз  розвитку малого  підприємництва

Станом на 01 січня  2018 року в районі зареєстровано 75 суб’єктів малого та середнього підприємництва  юридичних осіб, в тому числі 5 суб’єктів середнього підприємництва.

Показником, що характеризує стан розвитку малого та середнього бізнесу, є кількість діючих суб’єктів  підприємництва на 10 тисяч населення. У 2017 році на 10 тисяч населення  діяло 25 суб’єктів малого та середнього підприємництва.  Як і в попередні роки значна  частина суб’єктів малого підприємництва  зосереджена в райцентрі.

В структурі малих підприємств, за їх основними видами економічної діяльності переважають сільськогосподарські та промислові підприємства із переробки сільськогосподарської продукції. Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах у 2017 році становила 1144 особи.

Станом на 01 липня 2018 року в районі зареєстровано 545 суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, з них ті, що здійснюють діяльність -  538.

Надходження до бюджетів усіх рівнів, від суб’єктів малого та середнього підприємництва  у 2017 році становили  66,8 млн. гривень, в тому числі 33,8 млн. гривень від суб’єктів малого підприємництва. В першому півріччі 2018 року  відповідні надходження становили 33,2  млн. гривень, в тому числі 21,8 млн. гривень від суб’єктів малого підприємництва.

 

4.2 Реформування агропромислового комплексу та розвиток фермерства

В агропромисловому комплексі району  зареєстровано 17 фермерських господарств, які обробляють 2580 га сільськогосподарських угідь.  Найбільше орендують землі ФГ «Агро-Шили» - 801,6 га, ФГ «СМП» - 585 га, ФГ «Айова» - 435 га. Крім того, є фермерські підприємства, які використовують землі сільськогосподарського призначення на площі менше 100 га.

         Вся посівна площа в районі складає 31150 га,    фермерські господарства використовують  лише 2580  га - це 8 відсотків від всієї посівної площі.  Слід зазначити, що  відповідно невелика і частка в валовому виробництві сільськогосподарських культур, так як ці підприємства мають незначну кількість землі. Ведення сільськогосподарського виробництва в цих господарствах не є високорентабельним. Однією із причин такого стану є відсутність підтримки фермерських господарств по державних програмах, недотримання технологій вирощування, висока собівартість сільськогосподарської продукції.

         Позитивним фактором ведення фермерських господарств є зайнятість населення, присутність господаря на селі, до якого в будь-який  час можна звернутись за допомогою у вирішенні різних соціальних питань, а також вирощування різних сільськогосподарських культур, які вже давно не сіють великі агрохолдинги, таких як гречка, горох, овес, просо, цукрові буряки, дотримання сівозмін, що позитивно впливає на збереження родючості грунтів.

       Найкращі результати господарської діяльності в ФГ «Айова», де є виробництво сільськогосподарських культур та їх переробка (виробництво муки, різних круп).

 

4.3.Стан ринку праці та зайнятості населення

Протягом 2017 року в районному центрі зайнятості отримували послуги 2545 осіб, з них 1138 осіб зі статусом безробітного. З метою активізації до праці, професійного самовизначення осіб, виявлення їх здібностей, інтересів, можливостей надавались профорієнтаційні послуги безробітним особам, особам, які перебували на обліку, та зайнятому населенню. 99,8% безробітних громадян охоплені профорієнтаційними послугами. У січні – липні 2018 року такими послугами скористались 1668 осіб, з них зі статусом безробітного – 735.

Однією із активних форм реалізації державної політики зайнятості є розвиток підприємницької ініціативи серед безробітних громадян та залучення їх до відкриття власної справи.

В Лановецькій районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості напрацьовано значний досвід по залученню безробітних до підприємницької діяльності, що включає як профінформаційні, так і профконсультаційні заходи. Щомісяця  проходять семінари «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», на яких фахівці районної філії допомагають безробітним сформувати загальне уявлення про те, як почати власний бізнес та скласти бізнес-план.  У 2017 році було проведено 25 таких заходів, в них взяли участь 527 безробітних громадян.  У січні – липні 2018 року було проведено 6 заходів на таку тематику, в яких взяли участь 45 осіб.

З метою розширення уявлення щодо самозайнятості у сфері сільського господарства, визначення основних альтернативних напрямів сільськогосподарської діяльності регіону та напрямків розвитку підприємництва на селі районною філією проводяться  інформаційні семінари: «Ефективне ведення сільського господарства», «Служба зайнятості-працівникам села». Протягом 2017 року було проведено 9 таких семінарів, в яких взяли участь 127  осіб,  протягом січня-липня 2018 року таких заходів відбулося 4, в них взяли участь 52 безробітних громадян.На вказані заходи запрошуються представники агропромислового розвитку Лановецької РДА та голови новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.    Учасники семінарів мають можливість почути  про передумови, процес  створення сільськогосподарських кооперативів та про державні програми фінансової підтримки таких підприємств.

Фахівці районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості  ведуть активну роботу зі спрямування на започаткування власного бізнесу потенційних підприємців.  Допомагають самовизначитися, зорієнтуватись у виборі професій, придатних для підприємницької діяльності. Здійснюється робота щодо організації професійного навчання безробітних основам підприємництва та за професіями і спеціальностями, які   дозволять займатися індивідуальною трудовою діяльністю.

Для тих, хто вирішив відкрити власну справу, організовується навчання за навчальною програмою «Менеджмент малого підприємництва», які проходять на базі Тернопільських вищих навчальних закладів та Рівненського центру професійно-технічної освіти Держаної служби зайнятості України. Таким чином, безробітні отримують не лише матеріальну допомогу, але і допомогу в складанні бізнес-плану, отримують потрібну інформацію щодо системи оподаткування та звітування. У 2017 році районною філією обласного центру зайнятості започатковано нову форму навчання майбутніх підприємців - стажування таких осіб у приватних підприємців, які мають великий досвід ведення бізнесу у виді діяльності, який обрали майбутні підприємці. З початку 2018 року 2 безробітних проходили стажування таким чином, отримавши не лише допомогу в складанні бізнес-плану,  а й потрібну інформацію щодо системи оподаткування та звітування.

У січні-липні 2018 року 2 безробітних осіб започаткували власну справу за сприянням служби зайнятості  шляхом одержання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. Така ж кількість осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності у 2017 році.

 

4.4. Розвиток  інфраструктури

Станом на 01 липня 2018 року в Лановецькому районі функціонують відділення трьох банків, однієї  страхової компанії та одного представництва  кредитної  спілки. Це Тернопільська філія ПАТ КБ ”Приватбанк”, Райффайзен банк “Аваль” , відділення державного Ощадного банку України, Національна акціонерна страхова компанія „Оранта” та кредитна спілка «Калина» .

 

4.5 Споживчий ринок району

На споживчому ринку району на 01 липня 2018 року функціонує понад   200 об’єктів торгівлі з продажу продовольчих і непродовольчих товарів  та  8 закладів ресторанного господарства. Із загальної кількості понад  85% закладів торгівлі та ресторанного господарства загальнодоступної мережі належать фізичним особам-підприємцям.

Наданням послуг  населенню району займається понад 100 суб’єктів підприємницької діяльності  - фізичних осіб.

 Діє один ринок  з продажу продовольчих і непродовольчих товарів в місті Ланівці, на якому обладнано 365 торгових місць, в т.ч. окреме капітальне приміщення для торгівлі м’ясом і молочною продукцією на  60 торгових місць.            

            Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства району за  2017 рік  становить 58,6 млн. гривень, темп росту становить 90,0%.  Середньомісячний роздрібний товарооборот на одну особу населення складає 165,0 гривень.

Загальний обсяг нефінансових послуг становить 21,9 млн. гривень,  темп росту  до  відповідного  періоду   минулого року  в  порівняльних   цінах   складає

132,5 %. В розрахунку на 1 особу наявного населення середньомісячний обсяг реалізованих послуг становить 61,1 гривні.

 

4.6 Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансове забезпечення заходів програми здійснюється за рахунок місцевих  бюджетів. Суб’єктам малого підприємництва також надається фінансова допомога  за рахунок коштів районної філії обласного центру зайнятості, банківських структур.


 

5. Заходи районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 – 2020 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість  (тис. гривень)

 

1

2

3

4

5

6

 

Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

 

1.

Розроблення і затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, оприлюднення його на веб-сайті райдержадміністрації

до 15 грудня

щороку

 

 

управління  економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства разом з  структурними підрозділами райдержадміністрації

не потребує

-

 

2.

Забезпечення погодження проектів нормативно – правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності в Державній регуляторній службі України

постійно

структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

не потребує

-

 

3.

Проведення базових, повторних і періодичних відстежень результативності діючих регуляторних актів із залученням громадських об’єднань підприємців           

постійно

структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

не потребує

-

 

4.

Перегляд (інвентаризація) чинних нормативно-правових актів на предмет лояльності до бізнесу та підготовка пропозицій щодо скасування (внесення змін) тих із них, які перешкоджають розвитку підприємницької діяльності

 

2019 рік

райдержадміністрація,  структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

не потребує

-

 

5.

Здійснення моніторингу реалізації регуляторної політики в сфері господарської діяльності

постійно

управління  економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,

не потребує

-

 

6.

Організаційно-технічне забезпечення ефективної роботи  ради підприємців при райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, зокрема проведення засідань ради, виготовлення презентаційних і роздаткових матеріалів

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації спільно з  радою підприємців при райдержадміністрації

районний бюджет

2019 рік - 5,0 тис. грн.

2020 рік  - 5,0 тис. грн.

 

7.

Забезпечення діяльності «гарячої» телефонної лінії «Підтримка бізнесу»  як системи зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правової бази для підприємництва

 

постійно

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади в районі, контролюючі служби (за згодою)

не потребує

-

 

8.

Створення центрів надання адміністративних послуг/пунктів дистанційного доступу в об’єднаних територіальних громадах

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Борсуківська та Лановецька об’єднані територіальні громади

   місцеві бюджети

Згідно кошторису

 

9.

Забезпечення участі в навчанні та підвищенні кваліфікації адміністраторів ЦНАП

 

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Борсуківська та Лановецька об’єднані територіальні громади

   місцеві бюджети

Згідно кошторису

 

10.

Створення мережі консультаційних пунктів для бізнесу, в тому числі  на рівні об'єднаних територіальних громад

 

2019 рік

Борсуківська та Лановецька об’єднані територіальні громади

не потребує

-

 

11.

Запровадження електронного документообігу між центрами надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг

2019-2020 роки

органи, що утворили ЦНАП, суб’єкти надання адміністративних послуг, представники проектів технічної допомоги

районний бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги

2019 рік - 30,0 тис. грн.

2020 рік - 30,0 тис. грн.

 

12.

Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу

2019-2020 роки

структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів влади,  органи місцевого самоврядування,  представники проектів технічної допомоги,
ІТ- волонтери

не потребує

-

 

Фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва

 

1.

Залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття

2019-2020 роки

Лановецька районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

у межах кошторису витрат

 

 

2.

Вивчення можливостей фінансування розвитку малих та середніх підприємств на рівні об’єднаних територіальних громад, в тому числі розробка програм фінансування розвитку малого та середнього підприємництва на рівні об’єднаних територіальних громад

 

2019 рік

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  

органи місцевого самоврядування

не потребує

-

 

3.

Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні програми, в тому числі:

 

- моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

 

- оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на відповідному веб-ресурсі

 

2019-2020 роки

 

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів влади,  об’єднаними територіальними громадами

  не потребує

-

 

4.

Проведення семінарів для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки малого та середнього підприємництва

2019 рік

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації

не потребує

-

 

5.

 Проведення  тематичних круглих столів (семінарів, навчань,  зустрічей) для представників малого та середнього підприємництва з підготовки грантових та кредитних заявок

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності

районний

бюджет

2019 рік - 10,0 тис. грн.

2020 рік - 10,0 тис. грн

 

6.

Виготовлення відео-презентаційних матеріалів, каталогів, буклетів, роздаткових матеріалів з символікою району, флеш-пам'ять  та інших презентаційних та рекламних матеріалів для проведення інформаційно-агітаційної кампанії, спрямованої на підвищення інвестиційно-привабливого іміджу району для розвитку малого та середнього підприємництва

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

районний бюджет

2019 рік - 30,0 тис. грн.

2020 рік - 40,0 тис. грн

 

Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва

 

1.

Підтримка єдиного інформаційного ресурсу для підприємців, який міститиме необхідну інформацію про заснування та ведення бізнесу, оперативну інформацію про зміну відповідних нормативно-правових актів тощо

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації

не потребує

-

 

2.

Надання консультацій з питань організації  сучасних бізнес-процесів

 

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб’єкти підприємництва

не потребує

-

 

3.

Організація проведення тренінгів для представників малого та середнього підприємництва з менеджменту, маркетингу, планування діяльності у сфері управління витратами, податками, бухгалтерського обліку, тощо

 

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб’єкти підприємництва

районний бюджет

2019 рік -10,0 тис. грн.

2020 рік – 10,0 тис. грн.

 

4.

Проведення та участь у семінарах та тренінгах з питань впровадження інновацій на підприємствах, зокрема у сфері енергозбереження та екологічної безпеки, в тому числі моніторинг чинних проектів технічної допомоги на предмет залучення коштів та експертів для проведення тренінгів

 

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб’єкти підприємництва

районний бюджет

2019 рік -10,0 тис. грн.

2020 рік – 10,0 тис. грн.

 

5.

Поширення інформації про успішні бізнес-практики та типові помилки в процесі здійснення виробничо-комерційної діяльності, в тому числі:

 

 - налагодження співпраці з місцевими бізнес-асоціаціями та окремими представниками бізнесу щодо вивчення їхнього досвіду та оприлюднення кращих практик на відповідних інформаційних ресурсах;

 

- розробка тренінгових програм, які базуватимуться на розроблених інформаційних матеріалах;

2019-2020 роки

структурні підрозділи райдержадміністрації, суб’єкти підприємництва

не потребує

-

 

6.

Участь в тренінгах з питань виходу малих та середніх підприємств на зовнішні ринки, зокрема використовуючи можливості Угоди про асоціацію України з ЄС

2019-2020 роки

структурні підрозділи райдержадміністрації, суб’єкти підприємництва

не потребує

-

 

7.

Проведення „Днів відкритих дверей” на успішних підприємствах району

2019-2020 роки

структурні підрозділи райдержадміністрації, суб’єкти підприємництва

не потребує

-

 

8.

Формування (оновлення) інформаційної бази  товарів (послуг), а також виготовлення уніфікованих бізнес-каталогів та поширення (у друкованому вигляді та на електронних носіях) для промоції товарів (послуг) місцевих суб’єктів господарювання та потенціалу району

2019-2020 роки

структурні підрозділи райдержадміністрації

районний бюджет

2019 рік - 7,0 тис. грн.

2020 рік – 9,0 тис. грн. 

 

9.

Створення ефективної системи зворотного зв’язку між бізнесом та владою

 

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів влади, райдержадміністраціями, суб’єкти господарювання

не потребує

-

 

10.

Організація та проведення тижня підприємництва, програма якого передбачає організацію круглих столів,  семінарів,  виставок, конкурсів з питань підприємництва та відзначення кращих підприємців області в рамках урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації

районний бюджет

2019 рік - 5,0 тис. грн.

2020 рік – 8,0  тис. грн.

 

11.

Активізація діяльності ради підприємців при районній державній адміністрації, сприяння створенню рад підприємців у новостворених об’єднаних територіальних громадах

 

2019 рік

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади

не потребує

-

 

12.

Поширення інформації про успішні практики молодіжного підприємництва

2019-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує

-

 

13.

Проведення факультативних уроків підприємництва в школах та професійно-технічному навчальному закладі району

2019-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує

-

 

14.

Проведення заходів з метою заохочення підприємців брати на практику студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів

2019-2020 роки

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує

-

 

15.

Організація професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю

постійно

районна філія обласного  центру зайнятості , навчальні заклади

фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

у межах кошторису витрат

 

 

16.

Систематичне оприлюднення органами влади звітів та іншої інформації про свою діяльність з розвитку малого та середнього підприємництва

 

постійно

райдержадміністрація,

об’єднані територіальні громади

не потребує

-

 

17.

Залучення представників бізнесу  до публічного обговорення рішень, що стосуються діяльності малого та середнього підприємництва і перспективних напрямків розвитку району

 

постійно

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації

не потребує

-

 

18.

Створення ефективного механізму систематичних консультацій представників бізнесу та регіональної влади (щоквартальні тематичні та секторальні обговорення у форматі «круглий стіл», на яких дискутуються гострі питання діяльності малого та середнього підприємництва)

 

постійно

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

не потребує

-

 

19.

Проведення семінарів  та навчальних курсів для жінок, які планують розпочати свою справу

 

2019-2020 роки

районна філія обласного  центру зайнятості

не потребує

-

 

20.

Проведення семінарів та тренінгів для представників об’єднаних територіальних громад з питань розвитку соціального підприємництва

 

2019-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

не потребує

-

 

21.

Участь у семінарах, нарадах, форумах та інших заходах пов’язаних з розвитком підприємництва

2019-2020 роки

управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, суб’єкти підприємництва

районний бюджет

    2019 рік-10,0 тис. грн.

2020 рік – 10,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6. Очікувані результати Програми

Реалізація заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва в Лановецькому районі  на 2019-2020 роки дозволить досягти збільшення:

- кількості малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення до 31 одиниці;

- кількості зайнятих на малих і середніх підприємствах до 1,25 тис. осіб;

- кількості діючих суб’єктів фізичних осіб - підприємців до 0,6 тис. осіб;

- надходжень до усіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого  та середнього підприємництва до 72,0 млн. гривень;

- кількості створених нових робочих місць у сфері малого підприємництва до 0,2 тис. місць.

7. Організація виконання Програми

та контроль за ходом її виконання

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями, підвищення ефективності взаємодії з питань розвитку малого підприємництва органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців, об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва.

Координацію діяльності місцевого органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців щодо виконання основних заходів Програми здійснює управління економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації.

Головним розпорядником коштів є управління   економічного розвитку і торгівлі, інфраструктури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, яке визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми, наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в регіоні з відповідним повідомленням у встановленому порядку обласної державної адміністрації та департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Механізм реалiзацiї заходів програми вимагає:

– постійного аналізу за ходом виконання програми;

– вiдповiдальності виконавців, що беруть участь у реалiзацiї заходів програми;

– підготовки i внесення пропозицій щодо коригування програми.

 

 

 

 

Голова районної ради                                               Р.М.Кушнір

 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif