Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Соціальний захист населення

Соціальні послуги для інвалідів


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реабілітація дітей-інвалідів

Одним з пріоритетних завдань Мінсоцполітики є формування та реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю.

З цією метою Мінсоцполітики та місцевими органами влади утворено мережу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, зокрема Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м.Миколаїв, вул. 3-тя Слобідська,55, телефон(0512) 47  45 19 )

Протягом останніх років зазначена реабілітаційна установа займається  здійсненням комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство, вивченням, узагальненням і розповсюдженням вітчизняного та світового досвіду застосування реабілітаційних методик і напрацювань реабілітологів, їх апробацією та адаптацією в умовах центрів  соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, розробкою інформаційних та аналітичних матеріалів.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації.

 

Урядом вдосконалено Порядок забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

На засіданні Уряду 14 серпня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321» від 14.08.2019 № 806 (набрання чинності від 04.09.2019, публікація в газеті «Урядовий кур’єр № 168), якою вдосконалено механізм забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення засобами реабілітації.

Актом затверджено зміни до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбанні технічні засоби реабілітації, а також до Переліку технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, та Переліку технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, за які може виплачуватися компенсації їх вартості, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321.

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. 
№ 321

1. У назві та абзацах другому і четвертому пункту 1 постанови слова “технічні засоби” в усіх відмінках замінити словами “технічні та інші засоби” у відповідному відмінку.

2. У Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

2) у пункті 2:

абзаци тринадцятий - вісімнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними технічними та іншими засобами реабілітації, отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації (далі - індивідуальна програма), якщо інше не передбачено цим Порядком.

Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, діти з порушеннями опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років) забезпечуються протезно-ортопедичними виробами (за винятком ортопедичного взуття).

Жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, післяопераційними протезами, ліфами для їх кріплення, спеціальними ліфами для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням (купальником), ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Особи, визначені абзацом сьомим статті 4 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” (далі - постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм інвалідності.”;

3) у пункті 3 слова “ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони” замінити словами “особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

4) у пункті 4:

абзац перший після слів “видається такий засіб” доповнити словами “, за що несуть відповідальність згідно із законодавством”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Надання реабілітаційних послуг здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, та на інших підприємствах, в установах, організаціях, що мають належні умови для їх надання, а також фахівцями, які мають відповідний рівень професійної підготовки.”;

5) абзаци перший і четвертий пункту 6 викласти в такій редакції:

“6. Медичні показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, а також для виплати компенсації, у тому числі для надання реабілітаційних послуг, визначають для:”;

“осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування у приміщенні); осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування поза межами приміщення або електроскутером) - обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим МСЕК з оформленням відповідного медичного висновку із зазначенням засобу реабілітації (крісло колісне з електроприводом або електроскутер);”;

6) у пункті 7:

абзац другий після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

слова “мобільний телефон для письмового спілкування” в усіх відмінках замінити словами “мобільний телефон (з функцією відеоспілкування)” у відповідному відмінку;

7) у пункті 8:

в абзаці першому слово “аудіоплеєра” замінити словами “мобільного телефона (дітям віком від семи років)”;

абзац третій після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

8) у пункті 9 після слів “На підставі висновку МСЕК” доповнити словами “або ЛКК”, а слова “може бути виплачена” замінити словом “виплачується”;

9) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Особи з інвалідністю I та II групи по зору та законні представники дітей з інвалідністю по зору віком від семи років можуть придбати аудіоплеєр замість мобільного телефона.

Особам з інвалідністю I та II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від семи років, які надали фіскальний чек, що підтверджує придбання аудіоплеєра замість мобільного телефона, відшкодовується вартість аудіоплеєра в межах граничної ціни на мобільний телефон із строком п’ять років, на який видано виріб.”;

10) у пункті 12:

абзац другий після слів “діти з інвалідністю,” доповнити словом “наступними -”;

абзац третій після слів “ортопедичним взуттям” доповнити словами “, виготовленим за індивідуальним замовленням,”;

абзац дванадцятий після слів “за індивідуальним замовленням” доповнити словами “, зокрема шляхом індивідуального її сканування”;

11) у пункті 13 після слів “інша особа” доповнити словами “або їх законні представники”, а слово “звернулася” замінити словом “звернулися”;

12) в абзаці другому пункту 14 слова “має право взяти” замінити словом “бере”;

13) у пункті 15:

абзац третій викласти в такій редакції:

“паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);”;

абзаци сьомий і восьмий після слів “в районі проведення антитерористичної операції” доповнити словами “, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

абзаци дев’ятий - одинадцятий викласти в такій редакції:

“документ, що містить інформацію про місце проживання/перебування особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для осіб, визначених абзацом першим пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність);”;

в абзаці п’ятнадцятому цифри “16” замінити цифрами “14”, а слова “паспорти громадян України” - словами “документи, що посвідчують особу,”;

в абзаці шістнадцятому слова “(для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони)” виключити;

14) у пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

“18. У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 15 цього Порядку документи, орган соціального захисту населення повідомляє особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам під час звернення або у триденний строк з дати надходження документів, якщо документи надсилаються поштою, про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата подання повного пакета документів або зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.”;

абзац другий після слів “району проведення антитерористичної операції” доповнити словами “, району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

15) у пункті 20:

підпункт 4 після слова “формує” доповнити словами “окремо на кожний виріб”;

підпункт 5 після слів “у паперовому вигляді” доповнити словами “на підставі поданої особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законним представником заяви за формою, затвердженою Мінсоцполітики”;

підпункт 6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“сумісністю технічних та інших засобів реабілітації під час їх призначення;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

16) у пункті 22:

слово “, діє” замінити словами “або їх законним представникам, діють”, а слова “індивідуальною програмою або” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі повторного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації обов’язковим є отримання ними оригіналу направлення у паперовому вигляді.”;

17) у пункті 23:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Орган соціального захисту населення після надання згоди та внесення підприємством до банку даних необхідної для формування договору інформації формує в банку даних протягом п’яти робочих днів тристоронній договір.”;

в абзацах дванадцятому і двадцятому слова “електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”;

в абзаці тринадцятому слова “протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки” замінити словами “протезно-ортопедичного виробу, яке надається сторонам договору разом із примірниками акта приймання-передачі робіт (надання послуг),”;

абзац п’ятнадцятий після слів “про відмову” доповнити словами “з обґрунтуванням причин такої відмови”;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня отримання зазначених в абзацах першому і другому цього пункту всіх примірників договорів, підписаних іншими сторонами договору, укладає договір у межах відповідних бюджетних призначень, про що робиться відповідна позначка в банку даних, та протягом п’яти робочих днів з дати укладення надсилає примірники договору сторонам договору.”;

18) перше речення абзацу четвертого пункту 27 після слів “але така особа” доповнити словами “на підставі заяви та документів про отриманий виріб із зазначенням дати його отримання”;

19) абзац третій пункту 28 після слів “дітей з інвалідністю” доповнити словами “, а також такі, що перебувають на зберіганні в органах соціального захисту населення,”;

20) у пункті 29:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Для технічних та інших засобів реабілітації, за які виплачується компенсація їх вартості, днем видачі їх в користування вважається дата, зазначена у фіскальному чеку, що підтверджує придбання засобу, зазначеного в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів”.”;

абзац п’ятий після слова “технічних” доповнити словами “та інших”;

21) абзац перший пункту 30 після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

22) в абзаці першому пункту 31 слова “паспортом громадянина України або іншим” і “громадянство України та” виключити;

23) у пункті 32:

абзаци четвертий - восьмий замінити абзацом такого змісту:

“Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формою, затвердженою Мінсоцполітики.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

в абзаці шостому слова “, погодженим з органом соціального захисту населення” виключити;

24) у пункті 34:

в абзаці першому слово “вадами” замінити словом “порушеннями”, а після слова “Мінсоцполітики” доповнити словами “, за погодженням з МОЗ”;

в абзаці другому слово “переважно” виключити, а після слова “УкрНДІпротезування” доповнити словами “, стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров’я”;

в абзаці третьому слова “, первинного забезпечення кріслами колісними” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

Типове положення про стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.”;

25) у пункті 37:

абзаци перший і вісімнадцятий після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

у третьому реченні абзацу третього слова “може бути подана” замінити словом “подається”;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“якщо група інвалідності встановлена строком на один рік - однією парою ортопедичного взуття;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять сьомим;

абзац дванадцятий після слова “кріплення” доповнити словами “, а у разі двосторонньої ампутації молочних залоз - двома протезами молочної залози у комплекті з одним ліфом для їх кріплення”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“Для забезпечення жінок, дівчат після мастектомії післяопераційним протезом у комплекті з ліфом для його кріплення орган соціального захисту населення за місцем проживання/перебування жінки, дівчини, яка перенесла мастектомію, або за місцем проведення операції видає або надсилає оригінал направлення та вносить інформацію до банку даних на підставі заяви жінки, дівчини або їх законного представника та довідки лікаря закладу охорони здоров’я, в якому проводилася операція.”;

в абзаці чотирнадцятому слова “може бути отримана” замінити словами “або їх законними представниками отримується”;

26) у пункті 39:

в абзаці першому слова “з оригіналом направлення та паспортом громадянина України або іншим” замінити словами “, оригіналу направлення з”;

абзац п’ятий після слова “підйому” доповнити словами “, другого крісла колісного”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі первинного забезпечення кріслами колісними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб такі особи забезпечуються необхідними реабілітаційними послугами.”;

27) в абзаці шостому пункту 40:

у першому реченні слова “спеціалісти органу соціального захисту населення та сервісного центру” замінити словами “підприємство разом із представником органу соціального захисту населення”;

у другому реченні слова “може бути виданий” замінити словом “видається”, а слова “та потребують такого засобу” - словами “, потребують такого засобу та звернулись до відповідного підприємства з оригіналом направлення”;

28) в абзаці третьому пункту 41 слово “письмової” виключити;

29) у пункті 43:

абзаци перший, чотирнадцятий і п’ятнадцятий після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

абзац тринадцятий після слів “крісло колісне з електроприводом” доповнити словами “або електроскутер (за умови доплати)”;

перше речення абзацу вісімнадцятого після слів “за їх бажанням” доповнити словами “за наявності відповідного медичного висновку”;

30) пункт 44 після слів “кріслом колісним з електроприводом” доповнити словами “або електроскутером (за умови доплати)”;

31) в абзаці першому пункту 46 слово “заявку” замінити словом “заяву”;

32) абзац другий пункту 49 після слів “механізм колінний)” доповнити словами “з дати видачі протезного виробу після ремонту”;

33) у пункті 50:

абзац третій викласти в такій редакції:

“Післягарантійний ремонт, а також заміна приймальної гільзи (куксоприймача) у разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, проводиться на підставі висновку лікаря підприємства підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічні та інші засоби реабілітації, гарантійний строк експлуатації або зберігання яких закінчився, а також приймальна гільза (куксоприймач) у разі зміни антропометричних даних.”;

в абзаці п’ятому слова “може вимагати” замінити словом “вимагає”;

34) у пункті 52:

в абзаці дванадцятому слова “територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів” замінити словами “структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з урахуванням поданих пропозицій Фонду соціального захисту інвалідів на основі даних банку даних з метою перерахування їх органам соціального захисту населення для оплати підприємствам вартості виданих виробів та наданих послуг згідно з укладеними договорами та актами приймання-передачі робіт (надання послуг) та фактично перерахованих коштів підприємствам з початку бюджетного року.”;

35) у пункті 53:

в абзаці третьому підпункту 1 слова “його демонтажем, крім вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані,” виключити;

у підпункті 3:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Для виплати компенсації Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з урахуванням поданих пропозицій Фонду соціального захисту інвалідів на основі даних банку даних з метою перерахування їх органам соціального захисту населення.”;

абзац сьомий після слова “вимогам” доповнити словами “(крім компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому)”;

абзац восьмий після слів “обміну інформацією” доповнити словами “, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому”;

абзац дев’ятий після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

в абзаці дванадцятому слово “чотирьох” замінити словом “шести”;

36) пункт 54 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Огляд виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, здійснюється з метою встановлення відповідності таких засобів інформації про них, внесеній до банку даних, у порядку, визначеному Мінсоцполітики.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

37) у тексті Порядку слова “при лімфодемі” виключити, а після слова “жінки” в усіх відмінках доповнити словом “, дівчата” у відповідному відмінку.

3. У додатку 1 до постанови:

 

 

 

 

1) абзац чотирнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття - пар)

Код згідно з ISO 9999

компресійний рукав

1

1

04 06 06”;

2) пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:

“Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття - пар)

Код згідно з ISO 9999

протези молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції)

 

1

 

ліфи для кріплення протезів молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції)

 

1”;

 

3) у пункті 18:

абзац другий виключити;

в абзаці сьомому в графі “Найменування виробу” слова “для письмового спілкування” виключити.

4. У додатку 2 до постанови:

1) назву додатка після слова “технічних” доповнити словами “та інших”;

2) у пункті 1 у графі “Найменування виробу” слова “при лімфодемі” виключити;

3) доповнити додаток пунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:

“Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття - пар)

Код згідно з ISO 9999

3-1. Протези молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції)

 

1

 

3-2. Ліфи для кріплення протезів молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції)

 

1”;

 

4) у пункті 8:

абзац другий виключити;

в абзаці сьомому у графі “Найменування виробу” слова “для письмового спілкування” виключити.

Методичні рекомендації щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 806 розміщені на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України в розділі «Інвалідність» - «Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації».

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу обслуговування

інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю

за правильністю призначення та виплати пенсій

управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                                Марія Калабура
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif