Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Районна державна адміністрація / Керівництво

Про розподіл обов’язків між головою, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації


 Про розподіл обов'язків між головою, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від  «15» травня 2020 року                                                       № 145/01-07

Про розподіл обов’язків  між головою,

заступником голови та керівником апарату

районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» :

1. Затвердити:

1)     розподіл обовязків між головою, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації згідно з додатком 1;

2)     персональний розподіл обов’язків між заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації згідно з додатком 2;

3)     порядок заміщення повноважень заступника голови та керівника апаратурайонноїдержавної адміністрації згідно з  додатком 3.

2. Встановити, що заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації несуть відповідальність за забезпечення реалізації компетенції райдержадміністрації у відповідних напрямках діяльності, за роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, інших територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади згідно з розподілом обов’язків.

Доручення заступника голови та керівника апарату з питань, що належать до сфери їх компетенції, є обов'язковими для виконання відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, районними установами та організаціями.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови  районної державної адміністрації від 29 січня 2018 року № 25-од «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                         Василь БАДИЩУК

 

 

Додаток 1

 

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

 

                                                          15. 05. 2020 року № 145/01-07

 

 

Р О З П О Д І Л

обов’язків між головою, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

 

Очолює та здійснює керівництво діяльністю районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також за виконання завдань, віднесених законодавством України до компетенції районної державної адміністрації.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує роботу районної державної адміністрації щодо виконання та дотримання на території району положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і держави, комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.

Організовує роботу із розроблення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районної ради, забезпечує виконання бюджету та затверджених радою програм і щороку звітує перед нею про їх реалізацію.

Інформує голову обласної державної адміністрації  та  щорічно на вимогу звітує перед ним про  виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно – політичне, соціально – економічне, екологічне та інше становище на території району, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

Призначає на посади та звільняє з посад заступника голови районної державної адміністрації, керівників управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату райдержадміністрації.

Затверджує положення про апарат районної державної адміністрації та положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, погоджує призначення на посади та звільнення з посад визначених законодавством керівників підприємств, установ та організацій.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників юридичних осіб, засновниками яких є Лановецька районна державна адміністрація.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Очолює колегію районної державної адміністрації.

У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в райдержадміністрації та здійснює державний контроль за додержанням законодавства про державну таємницю на території району.

Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та територіальною обороною і цивільним захистом, цивільною обороною, режимно-секретною роботою.

Вирішує питання забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших  програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва, формування та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального продовольчого ринку та сільських територій; реалізації повноважень райдержадміністрації з питань заготівлі, переробки та виробництва продовольства для державних і регіональних потреб, державного резерву.

У межах повноважень та відповідно до законодавства України видає розпорядження та доручення.

Розпоряджається використанням приміщень, споруд, транспортних засобів, обладнання, що перебувають у віданні районної державної адміністрації.

Затверджує плани роботи райдержадміністрації.

Інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» публічно звітує перед громадськістю району.

В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

Здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, регламентом районної державної адміністрації.

Координує і контролює діяльність усіх структурних підрозділів райдержадміністрації, здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та взаємодію з сільськими, міською радами, їх виконавчими органами та сільськими, міським головами у здійсненні ними власних повноважень, а також безпосередньо керує діяльністю:

-                    сектору з питань організаційної та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації;

-                    відділу загального діловодства та контролю апарату райдержадміністрації;

-                    фінансового управління райдержадміністрації;

-                    відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації;

-                    сектору управління персоналом, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації;

-                    головного спеціаліста з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.

Координує взаємодію райдержадміністрації з такими територіальними органами міністерств, інших органів вищого рівня:

-         Лановецьким відділенням поліції ГУНП у Тернопільській області;

-         Управлінням Державної казначейської служби України у Лановецькому районі Тернопільської області;

-         Лановецьким відділом обслуговування громадян (сервісний центр);

-         Лановецькою ДПІ Кременецького управління ГУ ДФС у Тернопільській області;

-         Лановецьким відділенням Кременецької місцевої прокуратури;

-         Лановецьким районним судом;

-         Лановецьким районним військовим комісаріатом;

-         Відділом у Лановецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;

-         Лановецькою районною філією Тернопільського обласного центру зайнятості;

-         Лановецьким відділенням ДСНС України  в Тернопільській області;

-         Управлінням Держпродспоживслужби в Лановецькому районі;

-         Лановецькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини;

-         Лановецької дільниці Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

Координує взаємодію райдержадміністрації з підприємствами, установами, організаціями, їх філіалами та відділеннями незалежно від форми власності, що знаходяться на території району.

 

Заступник голови, керівник

апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків:

 

Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів облдержадміністрації, інших нормативно-правових актів, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних структурних підрозділів, консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій райдержадміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій державної форми власності щодо:

- реалізації в районі програм Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблення відповідних заходів і планів;

- здійснення державного контролю за напрямами, визначеними статтею   16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

- формування та виконання районного бюджету;

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

- розроблення і виконання районних, міжрегіональних програм та угод стосовно економічного, соціального та культурного розвитку району;

- контролю, аналізу та оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України,  голів обласної та районної державних адміністрацій;

- підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;

- розроблення проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації;

- вирішення питань діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Вносять на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:

-                     ініційованих облдержадміністрацією, структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомом Лановецької міської ради, органами місцевого самоврядування;

-                     щодо скасування наказів керівників структурних  підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншим нормативно – правовим актам;

-                     щодо взаємодії райдержадміністрації з районною радою, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами.

Відповідають за підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, інших документів, що видаються райдержадміністрацією, вживають заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд голови райдержадміністрації доопрацьовані проекти.

Дають доручення управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам згідно з розподілом обов’язків.

Беруть участь відповідно до розподілу обов’язків у розгляді питань в райдержадміністрації, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади в районі, органах місцевого самоврядування, на засіданнях постійних комісій районної ради.

В установленому  порядку здійснюють особистий прийом громадян та забезпечують розгляд їх звернень.

Повертають ініціаторам звернення, документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

Сприяють органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією, її апаратом  та у здійсненні виконкомами повноважень, і контролюють виконання ними делегованих повноважень.

Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з об’єднаннями громадян з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню їх статутних завдань, забезпечують додержання законних прав цих об’єднань.

Вносять голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Здійснюють за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються головою райдержадміністрації.

За рішенням голови райдержадміністрації, а також при прийнятті нових нормативно-правових актів, здійснюють інші функції та повноваження.

 

           Заступник голови  райдержадміністрації

 

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» у разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його функції та повноваження.

Координує діяльність керівника апарату районної державної адміністрації.

Вирішує питання: реалізації повноважень райдержадміністрації в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї, дітей та молоді, міжнаціональних відносин, соціальної політики у відповідних галузях, міграції, релігії, внутрішньої політики, взаємодії з громадськими організаціями та політичними партіями, організації проведення виборів і референдумів, сприяння розвитку туризму, реалізації повноважень райдержадміністрації з соціально-економічного розвитку, промисловості, економіки, планування, фінансів, зовнішніх зносин, розвитку підприємництва, регуляторної політики, державного резерву, торговельно-побутового, транспортного обслуговування населення, зв’язку, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, будівництва та архітектури,  зайнятості населення, сільського, лісового, водного господарств, земельних відносин,  охорони навколишнього середовища, надзвичайних ситуацій, охорони праці та пожежної безпеки, використання мінеральних ресурсів, сприяння підприємствам різних форм власності у виконанні програм соціального розвитку села, заготівлі та виробництва продовольства для державних і регіональних потреб,соціальної політики у відповідних галузях

Крім загальних функціональних повноважень, забезпечує виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в райдержадміністрації та здійснює державний контроль за додержанням законодавства про державну таємницю на території району.

Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та територіальною обороною і цивільним захистом, цивільною обороною, режимно-секретною роботою.

Організовує роботу з розроблення та реалізації:

-     пропозицій до програм, перспективних планів і прогнозів соціально – економічного розвитку району у частині, що стосується соціального захисту населення, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, міжнаціональних відносин, релігій;

-                     перспектив збереження та розвитку мережі державних і комунальних закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури,  фізкультури і спорту;

-                     заходів щодо здійснення соціальної політики в частині покладених обов’язків;

-                     пропозицій  до проектів програм приватизації комунальної власності у частині, що стосується зазначених галузей;

-                     структури управління вказаними галузями;

-                     комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування;

-                    заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання актів з питань державної економічної політики;

-                    програм, перспективних планів і прогнозів соціально – економічного та культурного розвитку району;

-                    районного бюджету;

-                    пропозицій щодо зростання експортного потенціалу району, стимулювання виробництва імпортнозамінної продукції;

-                    проектів програм приватизації державного та комунального майна на території району;

-                    перспективних та поточних районних програм зайнятості населення, використання трудових ресурсів, заходів щодо соціальної захищеності різних груп насамперед від безробіття;

-                    заходів щодо здійснення державної політики у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

-                    заходів щодо забезпечення народного господарства, об’єктів соціально – культурного призначення і населення електроенергією, природним газом, твердим паливом та іншими енергоносіями, контролює стан розрахунків за них;

-                    пропозицій щодо зростання експортного потенціалу промисловості району, стимулювання виробництва імпровізованої продукції;

-                    проектів програм приватизації державного та комунального майна на території району;

-                    будівництва,  спорудження, ремонту та утримання автомобільних доріг;

-                    генеральних планів забудови та комплексного благоустрою міст, сіл, раціонального використання територій населених пунктів;

-                    економічно обґрунтованих проектів прогресивних технологій будівництва із застосуванням ефективних будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

-                    пропозицій до проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку району в галузях агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та соціального захисту села;

-                    заходів щодо здійснення соціальної політики у відповідних галузях;

-                    заходів щодо дотримання та впровадження в районі нормативно – правових актів з питань охорони праці.

-                    програм перспективних планів і прогнозів з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

-                    структури управління агропромислового комплексу;

-                    заходів щодо здійснення державної політики з питань забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності;

-                    заходів щодо здійснення земельної реформи.

Організовує роботу з впровадження основних положень Конституції України, утвердження серед населення державницької ідеології, здійснення демократичних перетворень в суспільстві, стабілізації міжконфесійних стосунків в районі, зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій.

Узгоджує і координує діяльність районної державної адміністрації та її підрозділів з органами місцевого самоврядування,  політичними рухами і партіями, громадськими і релігійними організаціями, благодійними органами та іншими об’єднаннями.

Здійснює зв’язки з колективами засобів масової інформації, сприяє їх діяльності, співпрацює з профспілками.

Координує роботу закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, що належать до сфери управління райдержадміністрації, організовує їх матеріально – фінансове забезпечення. Контролює проплату за енергоносії вищезгаданих організацій.

Забезпечує виконання в районі програм щодо обов’язкової повної загальної освіти.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Організовує роботу медичних закладів щодо надання допомоги населенню, надання в межах  повноважень встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту незахищених громадян в межах своєї компетенції.

Організовує роботу щодо працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуття необхідної кваліфікації.

Сприяє вирішенню питань щодо матеріально – побутового обслуговування, санаторно – курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержані правил паспортної системи.

Організовує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально – побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграцій, свободи світогляду і віросповідання.

Організовує контроль за станом санітарного та епідемічного обслуговування населення, додержанням санітарних норм і правил, координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування.

Здійснює контроль за дотриманням порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

Контролює збір, узагальнення та постійне оновлення щоденної інформації про район.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Організовує роботу щодо розподілу гуманітарної допомоги в районі.

Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним верствам населення.     

Координує роботу з відзначення в районі державних свят та заходів до визначних дат.

Координує діяльність підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району з гуманітарних і соціальних питань.

Вивчає і вносить голові райдержадміністрації пропозиції з добору кадрів у підпорядкованих підрозділах (в межах компетенції).

Забезпечує участь органів влади у вирішенні питань проведення виборів, референдумів та адміністративно – територіального устрою у межах, визначених законодавством.

Сприяє формуванню економічних і організаційних механізмів переведення підприємств, установ і організацій на роботу  в умовах ринкових відносин, реалізації державної політики у питаннях реформування власності, розвитку і підтримки підприємництва у районі.

         Координує забезпечення розвитку виробництва товарів народного споживання, торгівлі і споживчої кооперації, платних послуг.

         Здійснює заходи щодо захисту власного товаровиробника та прав споживачів.

         Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, надання побутових та інших послуг населенню.

         Координує діяльність підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань здійснення економічної реформи, комплексного розвитку населених пунктів, проведення державної політики в галузі ціноутворення, зовнішньоекономічних зв’язків, торгівлі, побутового обслуговування населення, розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.

Координує розміщення на території району нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності.

Контролює ефективність використання і збереження майна, закріпленого за підприємствами підвідомчих галузей, що перебувають у державній власності.

Здійснює заходи щодо реалізації підприємствами промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку програм соціально – економічного та культурного розвитку району.

Організовує надання практичної допомоги підприємствам у створенні умов для їх функціонування, активізації та нарощування виробництва, залучення інвестицій та кредитних ресурсів.

Сприяє реалізації науково - технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій та підвищення технічного рівня виробництва і якості продукції, забезпечує охорону прав винахідників та раціоналізаторів, створення інноваційних центрів і технопарків.

Координує роботу щодо енергозбереження району.

Організовує запровадження в районі нетрадиційних джерел електроенергії, розроблення програм і заходів з енергозбереження та раціонального енерговикористання, впровадження у виробництво малоенергомістких технологій.

Здійснює контроль за роботою з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства.

Здійснює координацію діяльності підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування району та їх посадових осіб у проведенні державної політики при вирішенні питань комплексного розвитку територій, планування, забудови і реконструкції населених пунктів.

Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями зв’язку і транспортного обслуговування незалежно від форм власності.

Координує діяльність підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань проведення державної політики в галузі промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, комплексного розвитку територій, планування, забудови і реконструкції населених пунктів.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо демонополізації житлово-комунального господарства, розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, реалізації ефективної тарифної політики.

          Координує забезпечення удосконалення системи управління в галузі житлово-комунального господарства, державне регулювання та державний контроль в  питаннях використання та утримання житлового фонду і об’єктів комунального призначення.

          Забезпечує дотримання в районі права громадян на житло.

          Забезпечує контроль за ходом приватизації житла, об’єктів комунального господарства.

Організовує здійснення в районі державного контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері містобудування, встановлених стандартів, норм і правил організації охорони, реставрації та використання пам’яток культури, архітектури, природного ландшафту, збереження історичного середовища населених пунктів.

Організовує проведення заходів щодо розвитку та  утримання мережі автомобільних доріг загальнодержавного та місцевого користування.

Координує роботу щодо:

- матеріально – технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передових технологій;

-  забезпечення населення району продуктами харчування та складання необхідних регіональних балансів потреби в сільськогосподарській сировині і продовольчих ресурсах.

Удосконалює систему управління охорони праці та державного нагляду за охороною праці.

Координує здійснення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

Організовує розроблення місцевих і внесення пропозицій щодо державних екологічних програм.

Координує затвердження для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднених речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у викидах, передбачених законодавством.

Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Вживає заходів до відшкодування підприємствами, установами, організаціями, громадянами збитків, завданих в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Забезпечує інформування населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Забезпечує участь підприємств району в постійно діючій виставці товарів Тернопільщини (в межах своєї компетенції). Координує і контролює роботу щодо організації виставок товарів Лановеччини.

         Забезпечує збалансований розвиток агропромислового комплексу району, постачання сільськогосподарською продукцією, раціональне використання земель, поліпшення стану і соціальної інфраструктури сіл.

         Сприяє підрозділам районної державної адміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади і органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у здійсненні аграрної реформи, розробленні та впровадженні експериментальних проектів з цих питань.

         Спрямовує діяльність районних установ, організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими та іншими підприємствами.

          Організовує роботу з реалізації програм розвитку агропромислового комплексу і соціального відродження села.

          Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію.

         Сприяє організації і розвитку фермерських господарств.

         Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву.

         Координує приватизацію майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність.

         Організовує надання практичної допомоги підприємствам харчової галузі у створенні умов для їх функціонування, активізації та нарощування виробництва, впровадження науково-технічного прогресу та залучення інвестицій і кредитних ресурсів.

         Сприяє роботі з розвитку насінництва, розсадництва, сортовипробування, карантинного режиму і захисту рослин.

         Бере участь у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення.

         Сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання.

         Ініціює та підтримує розвиток виробництва і використання біодизеля, біоеталону, інших альтернативних видів палива, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва.

         Організовує підготовку пропозицій з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель.

         Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, контролює здійснення заходів щодо збереження меліоративних систем.

         Вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва.

         Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій.

         Організовує ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до законодавства.

         Здійснює розгляд клопотань про надання дозволу та оформлення матеріалів відведення земельних ділянок.

         Готує пропозиції щодо віднесення лісів до категорії захищеності,  а також поділу лісів за розрядами такс та заборони використання окремих лісових ресурсів.

         Координує роботу виконкомів міської, сільських рад з питань земельних відносин.

         Вивчає і вносить пропозиції з добору кадрів у відповідних галузях.

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

-                     управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

-                     відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

-                     сектору культури  райдержадміністрації;

-                     відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації;

-                     служби у справах дітей райдержадміністрації;

-                     відділу ведення Державного реєстру виборців  райдержадміністрації;

-                     сектору з питань організаційної та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації;

-                     фінансового управління райдержадміністрації.

Координує діяльність районної державної адміністрації з такими територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади:

-                     Управлінням Державної казначейської служби України у Лановецькому районі Тернопільської області (у межах доручень голови райдержадміністрації);

-                     Лановецьким відділом обслуговування громадян (сервісний центр) (у межах доручень голови райдержадміністрації);

-                     Лановецькою ДПІ Кременецького управління ГУ ДФС у Тернопільській області (у межах доручень голови райдержадміністрації);

-                     Лановецькою філією Тернопільського обласного центру зайнятості;

-                     Лановецьким відділенням ДСНС України  в Тернопільській області;

-                     Управлінням Держпродсповжслужби в Лановецькому районі;

-                     Лановецькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини;

-                     Лановецькою дільницею Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

 

 

Забезпечує в межах повноважень, через структурні підрозділи районної державної адміністрації, координацію діяльності та контроль за роботою районних підприємств, установ та організацій:

-                     охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, освіти, фізичної культури, спорту, туризму, сім’ї  та молоді, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-                    енергопостачання, газопостачання, транспорту, зв’язку, паливно-мастильного та матеріально-технічного постачання, заготівлі та реалізації твердого палива, чорних та кольорових металів, вторинної сировини;

-                    організацій-виробників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій будівельної індустрії;

-                    житлово-комунального господарства та стан розрахунків за надані послуги;

-                    будівництва;

-                    сільськогосподарського виробництва;

-                    водного, меліоративного, лісового господарства.

Взаємодіє та сприяє діяльності:

-                     редакцій Лановецької районної газети «Голос Лановеччини», Лановецького районного комунального радіомовлення;

-                     районних організацій політичних партій та об’єднань громадян, що легалізовані та діють на території району;

-                    фермерських господарств;

-                    раді сільськогосподарських товаровиробників району;

-                    підприємництву в агропромисловому комплексі;

-                    промисловців і підприємців.

 

Керівник апарату райдержадміністрації

 

Очолює апарат районної державної адміністрації, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи працівників.

Вирішує питання: організаційного, правового, кадрового забезпечення діяльності райдержадміністрації, державної служби, організації роботи апарату, взаємодії з органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, адміністративно – територіального устрою, формування структури і чисельності райдержадміністрації та їх структурних підрозділів, штатного розпису апарату, використання коштів на утримання апарату райдержадміністрації.

Забезпечує виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».       

Організовує роботу з розроблення та реалізації заходів щодо:

-                    розвитку системи управління, вдосконалення організаційних структур виконавчої влади району;

-                    дотримання вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», контролює їх виконання в межах своїх повноважень;

-                    виконання документів, що регламентують роботу районної державної адміністрації, її структурних підрозділів;

-                    структури райдержадміністрації, чисельності працівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрації, штатного розпису апарату;

-                    планів роботи райдержадміністрації та аналітичного супроводу ходу їх виконання;

-                    планів підготовки та перепідготовки кадрів.

Здійснює керівництво діяльністю апарату районної державної адміністрації та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань.

         Організовує за дорученням голови райдержадміністрації підготовку пропозицій щодо призначення на посаду та звільнення з посади у встановленому порядку керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників керівників, погодження призначення та звільнення керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі.

         Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації.

         Організовує роботу щодо забезпечення відповідності актів місцевих органів виконавчої влади положенням Конституції України, іншим законодавчим актам.

         Забезпечує контроль за виконанням відділами, управліннями  та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій.

         Отримує від структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів на місцях, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і звіти про виконання документів районної державної адміністрації.

         Контролює збір, узагальнення, постійне оновлення інформації про діяльність органів виконавчої влади в районі.

         Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату райдержадміністрації.

         Контролює в межах своєї компетенції додержання вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

         Видає в межах наданої компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

         Затверджує посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників цих підрозділів.

         Візує проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

         Координує роботу щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань в апараті адміністрації, перевірки її стану відповідно до законодавства в виконкомах місцевих рад, на підприємствах, в установах та організаціях.

         Контролює стан архівної справи.

         Організовує використання коштів, виділених на утримання апарату райдержадміністрації.

         Координує роботу управлінь, відділів райдержадміністрації, виконкомів міської, сільських рад з питань проведення виборів, референдумів та адміністративно – територіального устрою у межах, визначених законодавством.

         Здійснює організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації.

         Координує роботу управлінь, відділів райдержадміністрації, виконкомів міської, сільських рад з питань структури, чисельності, планування, організації діяльності їх апаратів, роботи з кадрами в межах, визначених законодавством.

     Забезпечує взаємодію апарату райдержадміністрації з виконавчим апаратом Лановецької районної ради.

Вивчає і вносить пропозиції підбору кадрів у відповідних галузях.

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків.

Виконує інші функції відповідно до регламенту районної державної адміністрації, прийнятих нормативно-правових актів, доручень голови районної державної адміністрації

Координує і контролює діяльність відділів та інших підрозділів апарату райдержадміністрації:

-                    сектору з питань організаційної та інформаційної діяльності (в межах доручень голови райдержадміністрації);

-                    відділу загального діловодства та контролю;

-                    сектору управління персоналом, мобілізаційної та режимно-секретної роботи;

-                    відділу фінансово – господарського забезпечення;

-                    головного спеціаліста з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції;

структурних підрозділів райдержадміністрації (в межах компетенції):

-                    архівного відділу районної державної адміністрації.

 

 

В.о. керівника апарату

районної державної адміністрації                                           Тамара ДАЦЮК

 

 

     Додаток 2

 

     до розпорядження голови

     районної державної адміністрації

 

                                                                    15. 05. 2020 року № 145/01-07

    

    

 

Персональний розподіл обов’язків між

заступником голови,

керівником апарату районної державної адміністрації

 

 

 

ВАЖЕЛЬСЬКА

Тетяна Василівна

 -

 

заступник голови районноїдержавної адміністрації 

 

 

БЕНЦАРУК

Андрій Володимирович

 

-

 

керівник апарату районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

В.о. керівника апарату

районної  державної адміністрації                                        Тамара ДАЦЮК

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

 

                                                          15. 05. 2020 року № 145/01-07

                                                            

 

    

ПОРЯДОК

заміщення повноважень

заступника голови, керівника апарату

районної державної адміністрації

 

 

 

Посада

 

Хто заміщує

заступник голови районної державної адміністрації

керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, визначений окремим розпорядженням

 

(заміщення повноважень взаємне)

керівник апарату районної державної адміністрації

керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації, визначений окремим розпорядженням

 

 

 

 

  

  В.о. керівника апарату

  районної державної адміністрації                                Тамара ДАЦЮК

 

 

 

 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif