Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Соціальний захист населення

ЗВІТ про проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лановецького району за січень-червень 2020 року


         Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року №904 "Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг" та згідно Постанови № 449 від 1 червня 2020 « Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лановецького району (далі – територіальний центр) проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальних послуг.

 

Підстава: плановий контроль за січень - червень 2020 року.

 

Мета:

- Визначення відповідності надання послуг державним соціальним стандартам та потребам отримувачів; удосконалення діяльності роботи з організації  та надання соціальних послуг.

 

Наказом директора територіального центру від 03.01.2020 року № 25- ад затверджено Порядок проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджено склад комісії з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг,визначено відповідальних осіб.

Щороку затверджується план засідань комісії, які оформляються протокольно, визначаються заходи з покращення якості надання соціальних послуг.

 

Методи  внутрішнього моніторингу територіального центру:

-          анкетування отримувачів соціальних послуг;

-          перевірка й аналіз документів;

-          вивчення звернень отримувачів послуг;

-          спостереження за процесом надання соціальних послуг;

-          бесіда з отримувачами соціальних послуг.

Внутрішньому моніторингу та оцінці якості соціальних послуг за січень – червень  2020 року підлягають:

-          дотримання вимог та показників забезпечення якості надання соціальної послуги догляду вдома, визначених Державним стандартом догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 року № 760;

-                     дотримання вимог та показників забезпечення якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду, визначених Державним стандартом стаціонарного догляду за особами , які втратили здатність  до самообслуговування чи не набули такої здатності", затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики від 29.02.2016 року №198.

Станом на 30.06.2020 року структурними підрозділами  територіального центру виявлено  264  громадян похилого віку,

30 осіб з інвалідністю та  231 інших громадян, що потребують соціального обслуговування.  Надано послуг   264  громадянам, або 100% від виявлених.

Територіальний центр здійснює обслуговування сільського і міського населення. Соціальним обслуговуванням охоплено усі сільські ради району, а також населення Лановецької об'єднаної територіальної громади.

 

Догляд вдома

 

Для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома комісією з моніторингу застосовувались показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома.

У січні-червні 2020 року відділенням соціальної допомоги вдома надано послуг 264 особам, або 100% від виявлених.

Середнє навантаження на соціального робітника складає 7 осіб.

Із загальної кількості утримувачів соціальної послуги догляду вдома:

З ІІІ групою рухової активності  - 134;

З ІV групою рухової активності  - 117;

З V групою рухової активності  -  13

Утримувачі послуги догляду вдома отримують послуги відповідно до визначених потреб 2,3, 5рази на тиждень.

На платному обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома перебуває 12 громадянина.

 

Методи оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

-          опитування/анкетування утримувачів соціальної послуги догляду вдома та/або їх законних представників;

-          спостереження за процесом надання соціальної послуги вдома;

-          бесіда/співбесіда з персоналом відділення соціальної допомоги вдома;

-          вивчення документації, у тому числі звернень утримувачів соціальної послуги догляду вдома.

З метою вивчення зворотної думки утримувачів соціальної послуги догляду вдома проводиться моніторинг, що включає проведення анкетування/опитування утримувачів соціальної послуги, їх законних представників, аналіз відгуків щодо організації та надання соціальної послуги.

Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома, проведено анкетування 88  утримувачів соціальної послуги догляду вдома. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома.

 

Висновки анкетування.

В опитуванні взяли участь люди похилого віку та особи з інвалідністю від 65 до 95 років. Більшість утримувачів послуг мають середню та середню спеціальну освіту. Одержувачі соціальної послуги "догляд вдома" в цілому задоволені тим, як працюють соціальні робітники, лише 2% опитаних вважають, що фахівці повинні приділяти їм більше уваги.

Згідно телефонного опитування 97% опитуваних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома.

Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома відбувається шляхом планових чи оперативних перевірок роботи соціальних робітників, які фіксуються в актах перевірки.

За звітний період складено 20 актів за підсумками планових перевірок, затверджених графіком перевірок соціальних робітників, що забезпечує систематичність та виключає дублювання.

Під спостереженням були усі 39 соціальних робітників, або 100% фактично працюючих. Послуги, що надаються соціальними робітниками , відповідають п.18 Переліку соціальних послуг умов і порядку їх надання", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 29.12.2009 року № 1417. З кожним підопічним на підставі карти даних індивідуальних потреб та медичного висновку укладено договір про соціальне обслуговування. Надавачі послуг виконують усі передбачені індивідуальним планом роботи, дотримуються графіку відвідування підопічних.

Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома щоденно проводять самооцінку своєї роботи. 96% соціальних робітників оцінюють свою роботу "добре".

Під час моніторингу проведено вивчення документації відділення соціальної допомоги вдома.

На всіх утримувачів соціальної послуги "догляду вдома" сформовані особові справи, які відповідають вимогам Державного стандарту догляду вдома та п.26 "Переліку соціальних послуг, умов і порядку їх надання", затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2009 року №1417.

Результати самооцінки зберігаються протягом року та обговорюються щомісяця на виробничих нарадах.

Таким чином, оцінка результатів аналізу опитування і спостереження утримувачів соціальної послуги догляду вдома показує позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, задоволення індивідуальних потреб утримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

 

Для проведення оцінки якості соціальної послуги догляду вдома застосовувалися кількісні та якісні показники.

 

Кількісні показники:

 

-          кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період складає 0% ;

-          частка задоволених звернень про отримання соціальних послуг складає 100%;

 

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Особові справи отримувачів соціальних послуг (100%) містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги. У всіх справах проведено повторне визначення індивідуальних потреб та здійснено перегляд індивідуальних планів один раз на пів року.

 

Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, 96 % опитаних утримувачів соціальних послуг задоволені наданням соціальної послуги вдома, що відображається покращенням емоційного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

4% опитаних не задоволені затвердженим переліком соціальних послуг, які як вони вважають, не відповідають їхнім потребам та життєвій ситуації. Зокрема жителі в сільській місцевості не задоволені відсутністю послуги по обробітку присадибної ділянки для ІІІ групи рухової активності.

 

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймаються керівником управління правці та соціального захисту населення райдержадміністрації протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем) соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником(за потреби) проводиться визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги  з метою коригування індивідуального плану (за потреби) .

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги вдома здійснюється один раз на пів року.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку. Строки та періодичність надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

У 2020 році порушення термінів оформлення документації для надання соціальних послуг у територіальному центрі відсутні.

 

Доступність та відкритість: розташування приміщення територіального центру знаходиться на окраїні Лановець із зручним транспортним сполучення. У дворі будівлі розташовано паркувальний майданчик.

Кабінет відділення соціальної допомоги вдома знаходяться на першому поверсі приміщення, що є позитивним фактором. Для осіб з обмеженими фізичними можливостями на центральному вході є кнопка виклику.

У кабінеті відділення соціальної допомоги вдома розташована зона для прийому відвідувачів, що відповідає основним засадам зручності для отримувачів та прозорості роботи відділення. Сектор очікування обладнано місцями для сидіння на 5 осіб.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання,  умови та зміст соціальної послуги, графік прийому громадян, інші інформативні документи.

 

Повага гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Лановецького району та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, анкетування, утримувачі соціальної послуги догляду вдома в цілому задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов'язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

 

Професійність: штатний розпис територіального центру сформовано відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Випуск 80" "Соціальні послуги"

Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лановецького району (колективний договір, реєстраційний № 8 від 29.03.2019р.).

В особових справах працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Один раз на рік проводяться навчальні семінари для соціальних робітників.

Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома, забезпечені засобами індивідуального захисту: антисептики – 100%, захисні маски – 100%, гумові рукавички – 100%,).

Територіальним центром використовується в роботі система заохочення надавачів соціальної послуги.

Відповідно до Положення про преміювання працівників територіального центру, затвердженого наказом директора від 18 березня 2019 року (додаток №8), в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом витрат на поточний рік, за високу якість виконання виробничих завдань та функцій та з метою стимулювання соціальні робітники територіального центру отримують грошові заохочення у вигляді премій.

 

Від утримувачів соціальних послуг письмових скарг не надходило.

Всі дані від громадян про отримання соціальної послуги догляду вдома показують, що вони задоволені на 100%.

Працівники відділення соціальної допомоги вдома проходили підвищення кваліфікації під час семінарів, що проводились територіальним центром.

Внутрішній моніторинг та оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється щопівроку.

Комісія працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування та анкетування отримувачів соціальних послуг, проаналізовано отримані дані.

За результатами були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

 

Показники якості

Від 80% до 100% (добре)

Від 51% до 79% (задовільно)

Від 0% до 50% (незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

Добре

-

-

Результативність

Добре

-

-

Своєчасність

Добре

-

-

Доступність

Добре

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Добре

-

-

Професійність

Добре

-

-

 

Показники кількості

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду

-

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

-

-

2

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

-

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом що надає соціальну послугу

"добре"

Продовжувати роботу із суб’єктом

"задовільно"

-

"незадовільно"

-

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – "Добре".

 

Заплановані заходи для покращення соціальної допомоги вдома територіального центру

-          підвищувати рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів у  2020- 2021 році;

-          в межах фінансової можливості  сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників робочим одягом, сумками  для продуктів, тонометрами та засобами захисту;

-          продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

-          своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, та інших необхідних форм та забезпечувати оформлення документації відповідно до вимог законодавства;

-          проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування утримувачів послуг;

-          проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень утримувачів соціальних послуг;

-          переглядати дати та особові справи громадян, які перебувають на обслуговуванні у відділенні та провести повторне визначення  індивідуальних потреб один раз на півроку;

-          згідно карт визначення індивідуальних потреб здійснити перегляд індивідуальних планів один раз на півроку.

Послуга стаціонарний догляд

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду відділеннями стаціонарного догляду для постійного проживання в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лановецького району комісією застосовувалися показники якості соціальної послуги стаціонарного догляду, наведені у Державному стандарті стаціонарного догляду, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

 

Комісія використовувала такі методи оцінки: опитування шляхом відвідування проживаючих у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання з метою отримання відгуків стосовно організації послуги стаціонарного догляду, співбесіди, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 30 утримувачів послуги. За період проведення оцінки звернень там скарг не зареєстровано.

Внутрішню оцінку якості соціальної послуги стаціонарного догляду працівниками відділень стаціонарного догляду для постійного проживання здійснено шляхом самооцінки. За результатами самооцінки 94% працівників відділення одержали "добре" оцінку, 6% - "задовільно".

Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду Комісією застосовувались такі показники якості соціальної послуги стаціонарного догляду:

-          адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

 

Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в             розташоване на околиці міста Ланівці. Розташування відділення стаціонарного догляду із зручним транспортним сполученням. Біля приміщень обладнано майданчики. Будівлі облаштовано пандусами, відповідно до вимог державних стандартів.

На даний час у відділенні проживає 31 громадянин, з яких: 12 – мають статус особи з інвалідністю, 8 – дитини війни, 4 – учасники війни,                    1 солдатська вдова. Відділення має належну матеріально-технічну базу. На даний час приміщення обладнано автономним газовим опаленням, відремонтовано систему теплопостачання, здійснено косметичний ремонт житлових кімнат та підсобних приміщень, приміщення обладнано енергоефективними металопластиковими вікнами, будівлі необхідно зробити  ремонт системи електропостачання, капітальний ремонт даху, здійснено роботи з блискавко захисту та захисного заземлення, встановлено систему автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу, також у зазначеному приміщенні забезпечено протипожежне водопостачання.

Здійснено благоустрій території.

Є їдальня, пральня, обладнана пральними машинами, кімнати гігієни, туалети.

Харчоблок обладнано сучасним обладнанням.

Вся зона надання послуги стаціонарного догляду розташована у приміщенні, в якому знаходяться:

-          кімнати для проживання 17;

-          кімнати для санітарно-гігієнічних процедур – 2 ( 1 ванна, 4 санвузли,      1 пральня);

-          кімната для прийому їжі - 1;

-          кухня – 1:

-          кімната для богослужіння -1;

-          кімната для персоналу – 1;

-          кімната медичної сестри – 1;

-          кімната для зберігання матеріальних цінностей – 2.

У відділенні забезпечено право підопічних на особистий простір та належні умови проживання: кімнати для проживання підопічних вмебльовані, охайні, задовільна якість освітлення.

Отримувачі послуг відділень забезпечуються медичним обслуговуванням, у достатній кількості забезпечені м'яким інвентарем, чотириразовим харчуванням ( в тому числі з урахуванням віку та стану здоров'я проживаючих), засобами малої механізації: зокрема візками, ходунками, кріслами-стільцями із санітарним оснащенням, також забезпечене належне облаштування та функціонування санітарних кімнат: в наявності душові кабінки, окремо розміщені чоловічі та жіночі вбиральні, які забезпечені дизенфікуючими засобами  в необхідній кількості.

У відділеннях не застосовується фізичне обмеження та ізоляція утримувачів послуг. Здійснюється належне обслуговування хворих у лежачому стані, які забезпечені у достатній кількості гігієнічними засобами та підгузками.

Штатна чисельність працюючих укомплектована медичним персоналом  стовідсотково. У відділенні створено запас медикаментів невідкладної допомоги підопічним. Також здійснюється контроль за якістю харчових продуктів, їх збереженням, приготуванням та нормуванням.

Кожним підопічним укладено декларацію про надання медичних послуг з сімейним лікарем Лановецької КЦРЛ.

Утримувачі соціальних послуг, окрім послуг лікаря та медичної сестри, мають змогу отримати фізіопроцедури та послугу масажиста  територіального центру

Таким чином основні заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду, виконуються у повному обсязі.

 

Показники якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду

 

Кількісні показники

-          кількість скарг від утримувачів соціальної послуги за звітний період – 0;

-          кількість утримувачів соціальної послуги, у яких відбулося покращення емоційного, психологічного стану – 50 (100%);

-          кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги стаціонарного догляду – 100%;

-          кількість працівників, які мають відповідні фахову освіту – 100% (аналіз здійснювався без урахування підсобних працівників та молодшого медичного персоналу);

-          періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду – що півроку.

 

 

 

Якісні показники:

Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах. Всі особові справи утримувачів соціальних послуг відділення стаціонарного догляду для постійного проживання  стовідсотково містять індивідуальні плани надання соціальної послуги стаціонарного догляду та іншу документацію, що відповідає визначеним індивідуальним потребам утримувачів соціальної послуги. Своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність: згідно проведеного опитування 98% опитаних утримувачів соціальних послуг задоволені соціальною послугою стаціонарного догляду, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану утримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга стаціонарного догляду не надавалась. Письмових скарг із сторони утримувачів не надходило.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи відмову у її наданні приймається керівником управління праці та соціального захисту населення протягом 14 календарних днів з моменту подачі заяви утримувачем соціальної послуги або звернення його законного представника та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати отримання територіальним центром путівки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення райдержадміністрації.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги стаціонарного догляду.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги стаціонарного догляду проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду здійснюється один раз на пів року.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги стаціонарного догляду укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 

Доступність та відкритість:

 

            У відділенні у відкритому доступі наявні інформаційні стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, графіки особистого прийому громадян керівництвом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лановецького району,  районної державної адміністрації, департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги:  Під час проведення

внутрішнього моніторингу згідно Порядку  проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального (надання соціальних послуг) Лановецького району та згідно проведеного опитування, утримувачі соціальної послуги стаціонарного догляду задоволені роботою персоналу відділення стаціонарного догляду.

Працівники відділення стаціонарного догляду ввічливо та коректно ставляться до громадян під час виконання своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2,3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення не виявлено.

 

Професійність:  штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Випуск 80" "Соціальні послуги".

В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка.

Двічі на рік надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Моніторинг якості надання послуги стаціонарного догляду здійснюються один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з моніторингу оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовані отримані дані.  За

результатами були визначені заходи для покращення стану надання соціальних послуг.

Засідання комісії з моніторингу та оцінки якості оформлялися протоколом. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

 

Показники якісні

Від 80% до 100% (добре)

Від 51% до 79% (задовільно)

Від 0% до 50% (незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

Добре

-

-

Результативність

Добре

-

-

Своєчасність

Добре

-

-

Доступність

Добре

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Добре

-

-

Професійність

Добре

-

-

 

Показники кількості

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду

-

-

-

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

-

-

-

Кількість соціальних працівників, які пройшли атестацію

-

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом що надає соціальну послугу

"добре"

Продовжувати роботу із суб’єктом

"задовільно"

-

"незадовільно"

-

 

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – "Добре".

 

Заплановані заходи для покращення роботи відділення стаціонарного догляду для постійного проживання Лановецького району

 

- в межах фінансових можливостей сприяти поліпшенню  матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду для постійного проживання

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

-          своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

-          проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо покращення якості соціального обслуговування утримувачів послуг;

- проводити відповідну роботу спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень утримувачів соціальних послуг.

- щороку проводити поглиблений медичний огляд підопічних лікарями вузької спеціалізації.

-          Облаштувати  коридори поручнями для зручності пересування підопічних.

Отже, у територіальному центрі соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Лановецького району комісією проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг та моніторинг послуги догляду вдома та соціальної послуги стаціонарного догляду.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників усі вищевказані соціальні послуги, що надаються територіальним центром відповідають встановленому рівню – "добре".

Однак, під час проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг були виявлені недоліки, для усунення яких заплановано здійснити наступні заходи:

-          підвищувати рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів у  2020- 2021 році;

-          в межах фінансової можливості  сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників робочим одягом, сумками  для продуктів, тонометрами та засобами захисту;

-          продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

-          своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, та інших необхідних форм та забезпечувати оформлення документації відповідно до вимог законодавства;

-          проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування утримувачів послуг;

-          проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень утримувачів соціальних послуг;

-          переглядати дати та особові справи громадян, які перебувають на обслуговуванні у відділенні та провести повторне визначення  індивідуальних потреб один раз на півроку;

- в межах фінансових можливостей сприяти поліпшенню  матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду для постійного проживання

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

-          своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

-          проводити відповідну роботу з надавачами соціальних послуг щодо покращення якості соціального обслуговування утримувачів послуг;

- проводити відповідну роботу спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень утримувачів соціальних послуг.

- щороку проводити поглиблений медичний огляд підопічних лікарями вузької спеціалізації.

-          Облаштувати  коридори поручнями для зручності пересування підопічних.

 

 

 

       
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif