Бучацька районна державна адміністрація
48400, м.Бучач, майдан Волі, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

На головну

№96 від 25.02.2011 року Про підсумки виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бучацького району на 2010 рік»


                                                                

УКРАЇНА

БУЧАЦЬКА РАЙОННА                                      БУЧАЦЬКА РАЙОННА      

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                         РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

Про  підсумки виконання «Програми

соціально-економічного та культурного

розвитку  Бучацького району на 2010 рік»

 

          Проаналізувавши  стан виконання  основних  показників  Програми  соціально-економічного  та культурного розвитку Бучацького району на 2010 рік,  необхідно  відзначити наступні тенденції в народногосподарському комплексі району. 

         Валовий  сукупний  продукт  при  програмному  завданні  277,2 млн.грн.  розрахунково становить  421,8 млн.грн. або 152,1% до програмного  завдання.  Порівняно  з  попереднім  2009  роком   валовий  сукупний  продукт  зріс  на  44,7%.

           Промисловістю  району  програма  з виробництва  промислової  продукції  за 2010 рік перевиконана  у 2,8 рази і  її  обсяги  становлять  221649,4 тис.грн. Проти   рівня  2009  року  обсяги  промислового  виробництва  зросли   на  172,0%

           Забезпечили  виконання  програмних  завдань 2010  року та наростили  їх  обсяги  проти  рівня  попереднього  року  7  підприємств району,  з  них: ТзОВ «Цукровий завод Бучач» – 251,5%; ТзОВ «Бучачхлібпром» - 105,3 %; ТзОВ «Бучачагрохлібпром» -116,9%; ДП «Бучацьке лісове господарство»-100,0%; ЗАТ «Сирзавод» - 140,0%; Кооператив «Іскра» -101,0%; ЗАТ «Галспирт»- у 17,6 рази

          В сільськогосподарській галузі району валова продукція всіх категорій господарств становить 185,1 млн.грн. У 2010 році всіма категоріями господарств із площі 25244 га зібрано зернових та зернобобових культур 89698 тонн, при урожайності 35,5 ц/га, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами 71448 тонн. Урожайність зернових в сільськогосподарських підприємствах становить 36,7 ц/га.

У сільськогосподарських підприємствах спостерігається ріст поголів’я ВРХ - 2920 голів ВРХ в т.ч. 1039 голів корів, що відповідно становить 123,9% та 138,2%.

За звітний період значно збільшено виробництво молока, його вироблено 5506 тонн (+2441 тонн) або 79,7% росту до минулого року. Надій молока на корову за 2010 рік становить 5940 кг (+1518 тонн) або 34,3% росту. Реалізовано м’яса  в минулому році 825 тонн (+240 тонн), або 141,1% до минулого року.

За 2010 рік  здано в експлуатацію 37 житлових будинків індивідуальних забудовників загальною площею 5542,0 м.кв., та 14 об’єктів соцкультпобуту  загальною площею 2470,0 м.кв.

            Фонд оплати праці працівників зайнятих  в  економіці  району  за  січень-грудень  2010  року  становить 139300,8  тис.грн. Проти  попереднього  року  фонд оплати  праці  зріс  на 13,0%.

Середньомісячна заробітна плата працівників в цілому по галузях економіки за звітний рік становить 1529 грн., проти відповідного  періоду  минулого  року  середньомісячна  заробітна  плата  зросла  на  16,0%.

            Протягом  звітного  періоду  загальний  борг із  виплати  заробітної  плати зменшився  на 124,9 тис.грн.  і  станом  на  1 січня  2011  року  він  становить  626,7 тис.грн. Серед  економічно-активних  підприємств  заборгованість  відсутня.

На споживчому ринку району здійснювало діяльність 351 магазин з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, 44 заклади ресторанного господарства та 4 ринки з продажу продовольчих і непродоволбчих товарів. Із загальної кількості загальнодоступної торговельної мережі, фізичним особам–підприємцям  належать 95% магазинів та 91% закладів ресторанного господарства.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2010 рік склав 83,2 млн.грн., що до минулого року складає – 120,3%, темп росту в порівняльних цінах становить 107,0%. Середньомісячний роздрібний товарооборот на одну особу населення в районі складає 108,6 грн. при середньообласному 127,0 грн.

            У  2010 році  в  районі  здійснювали  діяльність  123  суб’єкти  малого  підприємництва,  а  також  2081  фізичних  осіб - суб’єктів  підприємницької  діяльності. Від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів протягом  звітного  року  надійшло  11204,6 тис.грн.,  що  становить  124,5 % до програмного  завдання, а проти   рівня 2009  року  їх  обсяги  зросли  на  6,7 %.

            Однак поряд із  досягнутим  мають  місце і негативні тенденції в соціально-економічному  розвитку  району.

             Не справились із  виконанням  програмних  завдань  2010 року  та  допустили  зменшення  обсягів виробництва проти  рівня 2009 року - 4  підприємств району.  Цими  підприємствами  не додано  продукції  до  програмних  обсягів  на суму  18242,0 тис.грн. Такий  стан  справ  на  цих  підприємствах  склався   з  різних  причин,  а  саме:

 -  Мальтозний  завод  (недовиконання - 3859,0 тис.грн.) - через відсутність ринків  збуту  спирту тривалий  час  підприємство не працювало, лише в січні  місяці 2010 року виробило 11,7 тис. далл спирту на суму 380,0 тис.грн. і призупинило виробництво. На даний час підприємство перебуває в стадії банкрутства;

-ТзОВ «Бучацький консервний завод» (недовиконання -13965,0 тис.грн.) - дане підприємство працює на давальницькій сировині,  виробничу діяльність здійснювало лише два місяці - в січні і березні 2010 року. На даний час підприємство перебуває в стадії ліквідації;

- ЗАТ «Астрон» (недовиконання - 317,0 тис.грн.) – через відсутність коштів на матеріали, зменшення кількості замовлень та попиту на продукцію підприємство не виконало планових завдань;

- ТзОВ «Озон ЛХЗ» - через сезонність та специфіку виробництва підприємством недовиконано виробничу програму на суму 101,0 тис.грн. 

            В рослинництві всіма категоріями господарств не виконано завдання по виробництву цукрових буряків – 85375 тонн (95%) та  картоплі – 49396 тонн (82%)

Станом на 01.01.2011 року утримується 3856 голів свиней, що становить тільки 85,4% до минулого року.

           Зовнішньоторговельний оборот району за 10 місяців 2010 року становить 2458,3 тис.дол.США, в тому числі: експорт – 580,0 тис.дол.США, імпорт – 1878,3 тис.дол.США. Сальдо зовнішньої торгівлі негативне і становить 1298,3 тис.дол.США.

 

Виходячи  із  вищенаведеного та з  метою  збереження  позитивних  тенденцій  в  соціально-економічному  та  культурному  розвитку району  в  2011  році:

1.                       Інформацію щодо виконання основних показників «Програми соціально-економічного  та  культурного  розвитку  Бучацького  району  на  2010  рік»  взяти  до  відома.

2.Визнати  кращою  роботу  у  виконанні  Програми  соціально-економічного та  культурного  розвитку  Бучацького  району  за  2010  рік: ТзОВ «Бучачхлібпром» (Циганчук І.І.); ТзОВ «Бучачагрохлібпром» (Карачка І.В.); ТзОВ «Бучацький цукровий завод» (Колодій С.Р.); ЗАТ Бучацький  сирзавод (Дорош М.А.); Кооператив «Іскра»(Бабала В.В.); ДП Бучацьке лісове господарство  (Семак  І.С.) ; ЗАТ «Галспирт» (Губський С.Л.).

          3. Керівникам ДП «Бучацький мальтозний завод» (Фесун В.В.), ЗАТ «Астрон» (Шептицький Я.А.), ТзОВ «Озон ЛХЗ» (Мартинюк С.М.), ТзОВ «Консервний завод» (Аганян С.С.)  вжити  дієвих  заходів  щодо  налагодження  у 2011 році ритмічної роботи підприємств та виведення їх із стану  збитковості.

          4. Управлінню агропромислового розвитку (Годз С.Я.) спільно з  керівниками  сільськогосподарських  підприємств  у  2011  році:

          - продовжити  виконання заходів щодо стабілізації поголів’я  ВРХ та свиней, забезпечити його  нарощування  в  усіх  категоріях  господарств,  підвищення  їх  продуктивності,  нарощення  обсягів  виробництва  м’яса;

           - забезпечити своєчасне  формування  продовольчих  ресурсів  зерна  для  потреб  населення  району  на  2011-2012  маркетинговий  рік;

            - розпочати  активну  підготовку  з  проведення  комплексу  весняно-польових  робіт.

         5. Відділу охорони здоров’я (Казьмірук П.П..), відділу освіти (Рудник О.П.), відділу культури і туризму (Тринька О.І.):

          - забезпечити виконання основних заходів щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бучацького району на 2011 рік ;

          -  не допустити негативних явищ стосовно якості надання послуг, утримання закладів соціально-культурної сфери та умов праці працівників цих галузей.

          6.Відділу містобудування, архітектури та житлово–комунального господарства (Лесюк  І.С.) забезпечити у 2011 році введення в  експлуатацію об’єктів житлового та комерційного призначення.   

          7. Фінансовому  управлінню  райдержадміністрації (Ковбаса  М.В.)  забезпечити  у  2011  році:

          - безумовне  виконання  планів  надходжень  платежів  по всіх  видах  місцевих  податків;

         - безперебійне  фінансування  місцевого бюджету в межах  кошторисних  призначень  і  наявних  ресурсів  бюджетних  коштів;

         - в повному обсязі кошти  на заробітну  плату та проведення  розрахунків  за  спожиті  електричну енергію та  природний  газ для  установ та  організацій, які  фінансуються  з  місцевого  бюджету.

         8. Управлінню  економіки  і  розвитку  інфраструктури  райдержадміністрації  (Баб’юк Р.Б.) :

         - постійно аналізувати хід виконання  пріоритетних  завдань та заходів, передбачених    Програмою  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  Бучацького  району  на  2011  рік;

         -  вживати  невідкладних  заходів  з  приведення  діяльності  суб’єктів  споживчого  ринку  району  у  відповідність  із  вимогами  чинного  законодавства.            

         8. Бучацькій  податковій  інспекції (Тимчишин М.І..), управлінню  Пенсійного  фонду в Бучацькому  районі (Кавецький С.М.), управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення райдержадміністрації (Гузовський В.Й.) активізувати роботу по виявленню прихованих робочих місць, постійно контролювати стан погашення заборгованості по бюджетних і фондових  платежах,  а  також  із  виплати  заробітної  плати,  при  необхідності  подавати  матеріали  на  засідання тимчасової  комісії з питань забезпечення  своєчасної сплати податків, внесення інших обов’язкових  платежів та ефективного використання бюджетних коштів, а також погашення заборгованості  по заробітній платі, пенсіях , стипендіях та інших соціальних виплат.

         9. Контроль  виконання  розпорядження  покласти  на  заступників  голови  районної  державної  адміністрації  згідно  з  розподілом  обов’язків.

 

Голова районної  державної  адміністрації            

В.М. САВКА

 

Голова районної ради                                                                                                 

О.М.МИХАЙЛІВ   

 

 

 

 

 

 

 

 

друк
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації.
Сподіваємось, що  інформація, представлена на нашому сайті буде для Вас корисною і цікавою!

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

.

Актуальна тема